JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Video-cv 1 | Kennismaken

De studenten leren elkaar en zichzelf kennen als voorbereiding op het maken van een video-cv.

Video-cv 1 | Kennismaken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Kennismaken met video-cv.

Lesdoelen

De student kan aan het eind van de les benoemen waarom een video-cv maken handig is.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De studenten zijn nieuw op de opleiding en kennen elkaar nog niet goed. Daarnaast is de BPV nog niet begonnen, maar begint het voorbereiden hierop.

Vooruitkijken - 30 min

Start de les met een woordweb in Mentimeter. Stel de studenten de vraag: Waar denk je aan bij solliciteren?

Hiermee activeer je de voorkennis en kun je alvast het gesprek aangaan wat studenten verstaan onder solliciteren.

Vertel vervolgens hoe de lessenreeks is opgebouwd. Vertel dat de komende vijf lessen in het teken staan van het maken van een video-cv.

Wat gaan we doen:

  • Onderzoeken wat jullie kwaliteiten en eigenschappen zijn;
  • Schrijven of verbeteren van een cv;
  • Schrijven van een script en het maken van een video motivatiebrief.

Bespreek de onderstaande onderdelen. Je kunt dit doen door middel van een Powerpoint of via Mentimeter om te kijken wat studenten zelf al weten.

Waarom een video?

  • Opvallen tussen andere sollicitanten;
  • Het is super hip om te doen;
  • In een video kun je jezelf beter presenteren dan in een brief;
  • Je boodschap komt beter over.

Uitvoering - 20 min

Opdracht 1
De studenten schrijven drie zinnen op over zichzelf. Twee zinnen zijn waar, één zin is een leugen. Elke student krijgt een paar minuten de tijd om de zinnen op te schrijven, voordat ze van elkaar moeten raden wat waar is en wat niet.

Voorbeeld:
Rik woont in Utrecht.
Rik is 34 jaar oud.
Rik heeft geen rijbewijs.

Nadat alle studenten de drie zinnen hebben bedacht, mogen ze om de beurt de zinnen voorlezen. Je kunt op verschillende manieren laten bepalen wat de groep denkt dat waar is en wat niet. Bijvoorbeeld door drie gekleurde kaartjes te laten opsteken, zit op je stoel/sta voor je stoel/sta op je stoel, of door de hoeveelheid vingers die opgestoken worden te laten variëren.

Terugkijken - 10 min

Bespreek kort na wat de studenten van de opdracht vonden. Geef ook de ruimte om nog vragen te stellen over de lessen die gaan komen in de volgende weken.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie