JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Regels in Whatsapp groepen

Student beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. De student kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld.

Regels in Whatsapp groepen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2 | 3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Strategie: student beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. De student kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld.

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • Studenten bepalen samen de norm: welke regels hanteren wij en hoe spreken we elkaar aan?
  • Studenten kunnen benoemen wat het effect is van het delen van heftige beeltenissen op anderen

Te leveren producten

Lijst met omgangsregels

Beginsituatie

Vooruitkijken - 20 min

Na het lezen wordt klassikaal gevraagd wat dit nieuws met de studenten doet. Daarna worden de gevolgen besproken. Waar kregen de betrokkenen mee te maken en waarom? Is het terecht? (eventueel andere gevolgen: strafblaf / het niet meer kunnen verkrijgen van een VOG).

De website van de Rijksoverheid laten weten welke straffen er staan op het maken dan wel verspreiden van kinderporno: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderporno/kinderporno-is-strafbaar. Je zou de klas kunnen laten opzoeken hoe hoog een boete is in de vijfde categorie (antwoord: €83.000).

Na de bespreking wordt er nieuws vanuit het buitenland gedeeld. In Amerika was er een vrouw die de verkrachting van een vriendin via een livestream deelde op internet. Het nieuws wordt gedeeld met de klas, daarna beantwoorden de studenten in groepsverband de volgende vragen:

  • Bedenk twee alternatieven die Marina volgens jullie eigenlijk had moeten ondernemen?
  • Bedenk vervolgens wat de kijkers van de livestream eigenlijk hadden moeten doen?

Voorbeeld Instagram Stories:
https://www.instagram.com/stories/highlights/18055605559089328/

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Schrijf voor jezelf drie regels op waarvan jij vindt dat die binnen een groep gelden. Nadat je dit hebt gedaan, deel je jouw regels met een vriend of vriendin. Welke regels komen overeen? En waarin verschillen jullie van elkaar? Kom in totaal tot 5 regels.

Daarna overleg je in een groep van 4 welke tien regels er zijn. Als groep schrappen jullie eerst de dubbele regels. Vervolgens bepalen jullie of iedereen zich kan vinden in deze regels. Wanneer iedereen akkoord is, vergelijk je de lijst met regels met een ander viertal. Ook hier worden alle dubbele regels uitgehaald. Per 8 studenten komt er een lijst met maximaal tien regels naar voren. Deze worden voorgedragen aan de klas.

De regels waarmee iedereen het eens is, worden door een student op het bord geschreven. Aan het einde gaat iedereen akkoord met de gestelde regels.

De docent vraagt na afloop of er een verschil is tussen een offline of online groep. Moet er nog een regel worden toegevoegd die alleen gaat over online gedrag?

En wie gaat er op toezien? Wat doen we wanneer iemand zich niet aan de regels houdt?


 

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Schrijf voor jezelf drie regels op waarvan jij vindt dat die binnen een groep gelden. Noteer de belangrijkste regel in de online tool Padlet. Eén student zorgt ervoor dat de dubbele regels eruit worden gehaald. Na afloop worden de regels besproken en dient iedereen akkoord te gaan.

 


 

Verdiepingsopdracht

De bedachte regels worden door de studenten gegroepeerd. Ze bepalen zelf welke herkenbare thema’s er zijn en duiden dit met gekleurde post-its. Per thema kan de docent nog extra vragen stellen om het onderwerp uit te diepen.

Terugkijken - 10 min

De docent sluit af door het groepsproces te evalueren en te vragen hoe de studenten het hebben ervaren. Daarnaast is het raadzaam wanneer de set met regels verderop in het jaar nog eens wordt aangehaald.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie