JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Protocol telefoongebruik in de klas

Algemeen aanvaarde omgangsvormen gelden overal en voor alle activiteiten, zowel privé als professioneel. Maar wie maakt die regels? En wat vinden studenten van dergelijke regels? Deze les heeft tot doel de studenten bewust te maken van telefoongebruik in de klas.

Protocol telefoongebruik in de klas
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student kan benoemen wat voor effecten het gebruik van een telefoon heeft op de omgeving, zowel privé als professioneel;
  • De student kan zelf een afweging maken wanneer het gebruiken van een telefoon wel of niet gepast is;
  • De student is zich bewust van de verslavingsgevoeligheid van het telefoongebruik.

Te leveren producten

Een eigen protocol voor telefoongebruik in de klas.

Beginsituatie

De studenten maken dagelijks gebruik van hun mobiele telefoon, ook tijdens de les. Dit gebruik is meestal onbewust.

Vooruitkijken - 20 min

Algemeen aanvaarde omgangsvormen gelden overal en voor alle activiteiten, zowel privé als professioneel. Veel van ons vinden het bijvoorbeeld normaal om anderen te groeten wanneer je een ruimte binnenkomt of om visite te eten en te drinken aan te bieden. Misschien staat het nergens opgeschreven, maar veel mensen houden zich er wel aan.

Voorbeeld: Als twee mensen in gesprek zijn, val je ze niet zomaar in de rede. Als je bij een begrafenis bent, zet je je telefoon uit. Vraag de studenten om zelf ook een aanvulling te geven. Welke ongeschreven regels zijn er nog meer? Dit kan uitgevraagd worden via Mentimeter of AnswerGarden.

Uitvoering - 30 min

Opdracht

De studenten werken in kleine groepjes (drie à vier personen) en volgen onderstaande stappen:

  1. Maak een lijst van alle zaken waaraan je verslaafd kan zijn (drugs, gokken…);
  2. Probeer aan te geven wat elke afzonderlijke verslaving voor invloed heeft op je sociale omgang;
  3. Doe dit zo uitgebreid mogelijk voor de telefoon;
  4. Maak een lijst met dagelijkse sociale situaties (zowel privé als op werk of school, dus samen eten, in de bioscoop, in de les, bij een begrafenis);
  5. Bepaal voor elke situatie wat dat betekent voor het telefoongebruik zoals algemeen aanvaardbaar wordt geacht;
  6. Noteer of jij je aan deze “ongeschreven” regels houdt.

Verdiepingsopdracht

Het groepje stelt bij verschillende sociale situaties een telefoonprotocol vast, waarvan ze zouden willen dat anderen –en dus ook zijzelf – zich eraan zouden houden.

Terugkijken - 10 min

Laat studenten hun eigen gedrag bijhouden, evalueren en toetsen aan je zelf geformuleerde protocol. Presenteer per groepje kort het gemaakte protocol voor telefoongebruik in de les.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie