JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Plannen met Trello

De studenten leren plannen met Trello.

Plannen met Trello
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Tools & apps strategisch inzetten.

Lesdoelen

 • De student kan met behulp van de tool Trello werkzaamheden plannen.

Te leveren producten

Een gevuld bord op Trello met lijsten en kaarten.

Beginsituatie

De student kan apps downloaden en met behulp van YouTube-instructies zelf de functies uitzoeken.

Vooruitkijken - 20 min

Vraag studenten of ze de planningstool Trello kennen. Wat weten ze er al van? Dit kun je eventueel noteren in een woordweb met AnswerGarden of Mentimeter.

Geef aan waarvoor je Trello in kunt zetten. Trello is een online tool waarmee je projecten kunt managen en plannen. Ook kun je de volgende instructievideo laten zien.

Laat Trello zien op het bord. Demonstreer ook waar studenten Trello kunnen vinden en hoe ze dit kunnen downloaden op de telefoon, tablet of laptop. Geef aan voor welk project, vak of schoolperiode Trello kan worden ingezet of laat dit kiezen door de studenten.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Laat studenten een Trello-bord aanmaken voor zichzelf.

Instructie voor studenten:

 • Kies een device (tablet, telefoon) waarop de tool wordt geïnstalleerd.
 • Ga naar de “store” en zoek Trello.
 • Maak een account aan.
 • Vervolgens ga je aan de slag met het maken van een Trello bord.
 • Maak een bord aan voor jezelf met je to do’s.
  • Maak verschillende labels en geef je de kaarten een kleur. Tip: je kan huiswerk ordenen op basis van de vakken die je volgt.
  • Voeg een checklist toe bij één van de kaarten.
  • Geef een deadline op (vervaldatum).

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Deel de studenten op in kleine (stam)groepjes. Verdeel bovenstaande punten binnen de groep. Laat de studenten individueel een instructievideo opzoeken op YouTube voor de taak die zij hebben gekregen. Uiteindelijk moet het team er gezamenlijk voor zorgen dat alle punten worden uitgevoerd.


Verdiepingsopdracht

Na het aanmaken van de planning voor het eigen project kan er een team worden aangemaakt dat samenwerkt in hetzelfde Trello bord.  Suggestie: Laat studenten een Trello bord aanmaken voor een project waarbij samen wordt gewerkt. De studenten moeten leden toevoegen en taken toekennen aan verschillende leden van het project. Geef (indien van toepassing) aan wanneer de deadline is voor taken.

Terugkijken - 10 min

Studenten bekijken elkaars Trello borden en geven hierbij tips en tops. De feedback kan vervolgens worden verwerkt.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie