JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Mediawijsheid in het werkveld

De studenten ontdekken hoe een functie binnen de eigen branche eruitziet.

Mediawijsheid in het werkveld
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Mobiele telefoon of laptop
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Verbinden via media.

Reflecteren op mediagebruik.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Tools & apps strategisch inzetten.

Lesdoelen

 • De student kan een realistische omschrijving geven van mediawijsheid in de eigen branche;
 • De student kan aan de hand van een functieprofiel reflecteren op zijn eigen voortgang en positie.

Te leveren producten

Een artikel of podcast of video over mediawijsheid in de eigen branche.

Beginsituatie

De student kent de term mediawijsheid en is zich bewust van de invloed van het internet en sociale media. De student heeft bij het verkrijgen van deze kennis in de schoolomgeving nog niet de koppeling gemaakt met het werkveld.

Vooruitkijken - 20 min

Geef een omschrijving van de branche waar jij voor wordt opgeleid: hoe ziet die er volgens jou uit?

Doe research naar deze branche en noteer vijf bedrijven die jij interessant vindt. Noteer over elk bedrijf het volgende:

 • Wat is het hoofddoel van het bedrijf?
 • Waarom spreekt het je aan?
 • Op welke manier zetten zij sociale media in?
 • Welke mediafuncties zijn er binnen dit bedrijf?
 • Welke functie zou jij kunnen vervullen wanneer je klaar bent met deze studie?
 • Is het een erkend leerbedrijf? Hebben ze momenteel een stagiaire?
 • Zie jij jezelf werken bij dit bedrijf? Waarom wel/ niet?

Uitvoering - 50 min

Opdracht

Je kiest een bedrijf uit de lijst die je hebt opgesteld. Binnen dat bedrijf ga je iemand interviewen. Het liefste de persoon met een functie die jij later ook kan vervullen. In het interview ga je achterhalen in hoeverre het bedrijf meebeweegt met de laatste ontwikkelen in de mediawereld. Denk dan bijvoorbeeld aan onderstaande vragen:

 • Maakt het bedrijf gebruik van de laatste ontwikkelen wanneer het gaat om online tools/ applicaties? Waarom wel/niet?
 • Hoe zorgt het bedrijf ervoor dat ze up-to-date blijven met de laatste ontwikkelen in de media?
 • In hoeverre houdt de persoon die jij interviewt zich bezig met digitalisering en nieuwe media?
 • Hoe ziet hij/zij de toekomst voor zich wanneer het gaat om ontwikkelingen in de mediabranche?

Maak een product (dit mag een artikel, video, podcast, etc. zijn) waarin je weergeeft wat jij hebt geleerd van het interview. Waar richt het bedrijf zich op en wat betekent dit voor jouw toekomstbeeld? Waar kan jij nog aan werken/ welke tips heb je gehad?

Terugkijken - 50 min

De student laat in een volgende les weten wat de belangrijkste punten zijn uit het interview. Wat heeft hij/zij geleerd? Of wat zorgde voor verbazing? Laat de studenten al deze uitkomsten delen via Padlet.

Tip: in navolging van deze les kan je de studenten laten formuleren wat zij nog nodig hebben om te komen tot het niveau van de persoon die ze hebben geïnterviewd. Waar willen zij nog aan werken binnen de opleiding?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie