JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Les 5 | Wat betekent mediawijsheid voor mij?

Deze les is onderdeel van de lessenserie ‘Mediawijsheid voor niveau 1 en 2′. De lessenserie wordt deze les afgerond door een eindopdracht. De studenten kiezen voor twee thema’s om de module af te ronden.

Les 5 | Wat betekent mediawijsheid voor mij?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Mediawijsheidwijsheid | Burgerschap

Competentie

Reflecteren op mediagebruik.

Discussiëren over media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Mediawijsheid.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen wat mediawijsheid betekent;
 • De student kiest twee opdrachten om de module af te ronden, of de twee gekozen thema’s kan de student beschrijven wat het betekent.

Te leveren producten

Een verslag met twee opdrachten.

Beginsituatie

De student heeft de afgelopen vier lessen geleerd over verschillende thema’s rondom mediawijsheid. In deze les kiest de student twee thema’s om een eindopdracht over te maken. De thema’s waaruit de student kan kiezen, zijn in eerdere lessen aan bod gekomen. Kennis daarover is noodzakelijk om de eindopdracht te kunnen doen.

Vooruitkijken - 5 min

Tijdens deze les sluit je de lessenserie over mediawijsheid af met een eindopdracht. De eindopdracht bestaat uit een verslag van twee opdrachten. De student mag kiezen welke twee opdrachten hij/zij/die maakt. De thema’s waaruit studenten kunnen kiezen zijn:

 • Nepnieuws en desinformatie
 • Mediawijsheid
 • Online criminaliteit
 • Sociale media
 • Privacy
 • Influencers
 • Online pesten

Uitvoering - 55 min

Hieronder worden alle opdrachten één voor één besproken. Als ze de twee opdrachten hebben gemaakt, bundelen ze dit in een document en voegen een voorblad toe met titel, afbeelding, naam, klas en datum. Dat leveren ze in. De studenten kiezen twee uit de onderstaande opdrachten:

Opdracht 1 | Nepnieuws en desinformatie

Bij deze opdracht gaan jullie op zoek naar nepnieuws en desinformatie. Je zet één item met nepnieuws in een verslag (Word document) en één item met desinformatie. Onder de items noteer je waarom het item nepnieuws is en waarom het item desinformatie is.

Onderaan het verslag noteer je wat het verschil is tussen nepnieuws en desinformatie.

Opdracht 2 | Mediawijsheid

Je maakt een Kahoot met minimaal zes en maximaal twaalf vragen over mediawijsheid. Als de Kahoot af is, maak je een print screen van alle vragen en kopieer je het naar een Word document.

Opdracht 3 | Online criminaliteit

Bij deze opdracht ga je op zoek naar antwoorden over online criminaliteit. Je bedenkt minimaal vijf en maximaal tien vragen over online criminaliteit en zet dat in een Word document.

Voorbeeldvragen:

 1. Wat is online criminaliteit volgens jou?
 2. Heb jij of heeft iemand in jouw omgeving weleens met online criminaliteit te maken gehad?

Als je de vragen hebt bedacht, dan ga je op zoek naar drie mensen die je kunt interviewen over dit onderwerp.

Je werkt de interviews uit in een verslag.

Opdracht 4 | De invloed van sociale media

Zoek informatie over de verschillende sociale media zoals Facebook, Instagram etc. Geef antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn dat voor platforms?
 • Wat kan je allemaal met deze platforms?
 • Wie gebruiken deze platforms?
 • Wat zijn de voordelen en gevaren van deze platforms?
 • Wat de invloed is van sociale media. 

Deze informatie verzamel je in een verslag van (een Word document). Houd een korte pitch (60 – 90 seconden) over sociale media en de invloed daarvan met de informatie die je hebt gevonden.

Opdracht 5 | Privacy

Zoek zoveel mogelijk openbare informatie van iemand uit je netwerk op internet. Je zet de informatie die je hebt gevonden in een Word document. Je belt de persoon waar je informatie over hebt gevonden op en vertelt wat er openbaar te vinden is. Je voegt de reactie van de persoon die je hebt gebeld toe aan je verslag.

Opdracht 6 | Influencers

Je gaat op internet op zoek naar twee influencers. Je verzamelt zoveel mogelijk informatie over deze twee influencers. Denk aan:

 • Wie zijn zij?
 • Wat doen zij precies?
 • Wat verdienen zij?
 • Wat promoten zij?

Deze informatie zet je in een Word document. Je maakt daarna een promotiefilmpje, zoals een influencer dat zou doen. Je gaat in dit filmpje van 60 – 90 seconden jezelf of een product promoten.

Opdracht 7 | Online pesten

Je gaat in Google Forms een enquête maken over online pesten. In deze enquête stel je vragen aan medestudenten over het thema online pesten. Denk aan vragen als:

 • Wat is online pesten?
 • Heb jij of heeft iemand uit je omgeving hier weleens mee te maken gehad?
 • Heb jij weleens online gepest?
 • Moeten de daders van online pesten gestraft worden?
 • Wat is een passende straf voor een online pesten?

Deze enquête verstuur je naar je medestudenten (dat mogen ook studenten uit een andere klas zijn). Je maakt een print screen van de enquête. Je zet dit in een Word document.

Terugkijken - 0 min

Geef feedback op de ingeleverde opdrachten van de studenten.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie