JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Les 3 | Cyberpesten en de rol van de student

In deze les leert de student wat cyberpesten is en gaat de student op sociale media op zoek naar vormen van cyberpesten.

Les 3 | Cyberpesten en de rol van de student
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Mediawijsheid | Burgerschap

Competentie

Reflecteren op mediagebruik.

Discussiëren over media.

 

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen wat cyberpesten is;
 • De student kan beschrijven hoe je cyberpesten kunt tegengaan;
 • De student kan benoemen hoe je cyberpesten kunt herkennen.

Te leveren producten

Een elevator pitch.

Beginsituatie

Deze les is onderdeel van een lessenreeks. Voor deze les heeft de student al les gehad over mediawijsheid en nepnieuws. Deze les gaat over cyberpesten. De student heeft de term weleens gehoord.

Vooruitkijken - 20 min

Vertel aan de klas dat jullie het gaan hebben over cyberpesten. Laat het filmpje zien dat de politie heeft gemaakt. Dit filmpje geeft informatie over cyberpesten, maar laat ook zien hoe een korte pitch eruitziet.

Cyberpesten is niet normaal! Vraag het de politie – YouTube

Na het zien van het filmpje vraag je aan de studenten of zijzelf (of iemand uit hun omgeving) weleens te maken hebben gehad met cyberpesten. De studenten gaan daar kort over in gesprek met elkaar.

De volgende vragen kunnen gesteld worden:

 • Waar denk je aan bij cyberpesten?
 • Heb jij of iemand in je omgeving weleens te maken gehad met cyberpesten?
 • Heb je zelf weleens aan cyberpesten gedaan? Wat deed je dan precies?
 • Wat kan jij doen als iemand wordt gecyberpest?

Uitvoering - 90 min

Opdracht 1: elevator pitch (40 min.)

De studenten gaan een elevator pitch maken. In deze pitch geven de studenten tips om cyberpesten tegen te gaan. Een elevator pitch is een presentatie van maximaal 60 seconden waarin je jezelf presenteert en vertelt wat je wilt bereiken.

Voorbeelden van tips:

 • Praat over nare ervaring(en) met iemand die je vertrouwt;
 • Verzamel het bewijs van het pesten;
 • Laat je niet uitlokken;
 • Verlaat de chat als iemand pestgedrag vertoont.

De studenten oefenen in tweetallen hun pitch en bereiden zich erop voor om deze voor de klas te presenteren. Als alle groepjes er klaar voor zijn worden er pitches voor de groep gedaan. Je kunt alle studenten de beurt geven, of ervoor kiezen om enkele studenten te laten pitchen.

Opdracht 2: op zoek naar cyberpesten (50 min.)

Laat (een stukje van) dit filmpje zien. In de video is te zien hoe BN’ers geconfronteerd worden met cyberpesten. De studenten kunnen klassikaal reageren. Wat is je eerste reactie? Hoe kijk jij hier tegenaan?

Geef de studenten de opdracht zelf op zoek te gaan naar gevallen van cyberpesten. Dit kunnen zij doen via sociale media. De studenten kunnen Twitter, Facebook, Instagram, TikTok of YouTube hiervoor gebruiken.

De studenten schrijven de reactie op post-its. De studenten verzamelen in totaal vijf reacties.

De docent plakt een A3-papier op het bord. Alle studenten lezen hun vijf reacties voor en plakken twee reacties op het A3 die zij het ergst vinden. De studenten leggen uit waarom deze reacties het ergst zijn voor hen. De andere studenten kunnen daarop reageren.


Opdracht vereenvoudigd

Laat studenten in tweetallen nadenken over wat er mogelijk is om cyberpesten te voorkomen. Wat zijn tips die kunnen helpen?

Tip: Als studenten dit moeilijk vinden om zelf te bedenken, kun je deze poster met tips van Stop Pesten NU met ze delen. Bespreek dan wat de studenten ervan vinden.


Verdiepingsopdracht

Cyberpesten kan ook voorkomen in een werkcontext. Laat studenten eens nadenken over hun toekomstige werkcontext. Hoe ziet die eruit? En op wat voor manier kan daar cyberpesten plaatsvinden?

Ze kunnen dit in tweetallen bespreken of klassikaal. Als ze hun werkcontext voor zich zien bespreken jullie wat ze in zo’n situatie zouden kunnen doen. Hoe ga je dan om met cyberpesten? En naar wie kun je dan toe stappen?


 

Terugkijken - 10 min

Om de les af te sluiten en te evalueren, stel je de volgende vragen:

 1. Wat is je het meest bijgebleven van de les?
 2. Wat is cyberpesten?
 3. Wat zou je kunnen doen om cyberpesten te voorkomen?
 4. Hoe kan je cyberpesten herkennen?
 5. Als je weer een les over cyberpesten krijgt wat zou je dan anders doen dan deze les?

Je kunt er ook voor kiezen om dit via Mentimeter of Microsoft Forms te doen.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie