JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Invloed met sociale media

Hoe kun je ervoor zorgen dat je met sociale media zoveel mogelijk reacties, likes en commentaren krijgt?

Invloed met sociale media
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Blendspace | Geprinte stencils
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student kan benoemen welke trucjes de media toepast om mensen te beïnvloeden en te overtuigen en dat beïnvloeding niet alleen door massamedia wordt toegepast, maar ook door sociale media.

Te leveren producten

Een bericht op sociale media.

Beginsituatie

Het is prettig wanneer de studenten eerst de les over massamedia hebben gevolgd.

Vooruitkijken - 20 min

De rol van de massamedia is in de jaren gewijzigd door de komst van sociale media. De journalist bepaalt niet meer alleen wat je te zien krijgt. Ook burgers doen op allerlei verschillende manieren verslag van gebeurtenissen, ook wel burgerjournalistiek genoemd.

Een voorbeeld hiervan is de rol van sociale media bij de Arabische Lente. Massamedia hoeft niet alleen het nieuws te betekenen. Elke vorm van communicatie dat een grote groep mensen bereikt wordt gezien als massamedia of massacommunicatie. Zo ook teksten en afbeeldingen op producten of andere vormen van reclame. Het bereikt heel veel mensen, de massa.

Wat is het verschil tussen oude media zoals televisie, radio of de krant en sociale media? Laat de studenten antwoord geven met een digitool, bijvoorbeeld met AnswerGarden.

Tip: geef aandacht aan het verschil in interactie. In hoeverre was de kijker, luisteraar of lezer betrokken bij de inhoud van oude media? En hoe is dat bij sociale media?

Uitvoering - 30 min

Opdracht
Vraag aan de klas: hoe kan jij ervoor zorgen dat een bericht op sociale media zoveel mogelijk invloed heeft?

De docent schrijft de antwoorden op het bord en laat deze antwoorden tijdens de uitwerking van de opdracht staan.

De studenten gaan in groepjes van vier nadenken over een post op sociale media die zoveel mogelijk reacties oproept.

  • Bedenk een post waarvan jij denkt dat dit zoveel mogelijk reacties oproept;
  • Denk goed na op via welk platform je dit doet en hoe laat je dit doet;
  • Hou het wel netjes. Het bericht moet eerst door de docent worden gelezen;
  • Jullie houden een week lang bij hoeveel reacties en/of likes  jullie krijgen.

Alternatieve opdracht

Wanneer het niet wenselijk is om studenten zelf een bericht te laten plaatsen op sociale media, kan het een alternatief zijn om een specifiek bericht te laten analyseren. De campagne #lastselfie van WWF op Snapchat was een enorm succes. Hoe kwam dat? Wat deed WWF precies?

Terugkijken - 10 min

Na een week wordt de opdracht besproken. Daarbij is er aandacht voor de pieken en de dalen in de reacties, likes of commentaren. Hoe zorgde de groep ervoor dat het bereik van het bericht zo groot mogelijk werd gemaakt?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie