JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Hoe om te gaan met chatten?

De studenten kunnen de situatie nabootsen en uitleggen aan de hand van voorbeelden uit hun eigen leven.

Hoe om te gaan met chatten?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
VR-Brillen | Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Chatten.

Lesdoelen

 • De student kan de situatie uit de les nabootsen;
 • De student kan de situatie uitleggen aan de hand van voorbeelden uit zijn/haar/hun eigen leven.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De student gebruikt hun telefoon regelmatig. Ze zijn via verschillende sociale media in contact met hun vrienden of klasgenoten. Ze zijn zich niet bewust wat hun (sociale) mediagedrag voor effect heeft op anderen uit hun omgeving.

Vooruitkijken - 10 min

De les wordt geopend met uitleg over het onderwerp. De docent laat weten wat er het komende lesuur staat te gebeuren en geeft een introductie over het te behandelen onderwerp.

Vervolgens wordt er instructie gegeven over de VR-film en hoe deze bekeken kan worden.

Studenten worden in groepen van 4 of 5 studenten ingedeeld en bekijken de video. Vervolgens wordt er per groep enkele stellingen en vragen gesteld over de bekeken video. De studenten bespreken hoe ze tegen de vragen aankijken in het groepje.

 • Je moet altijd zo snel mogelijk reageren als iemand met je chat of iets online zet.
 • Het is logisch dat je boos wordt als iemand niet reageert op je berichtjes.
 • Wat had je gedaan als jij aan die tafel zat met je ouders?

De docent deelt de kijkersvragen uit en laat de studenten antwoord geven (bijlage 1). Deze vragen kunnen ook digitaal worden afgenomen met tools zoals Mentimeter, Answergarden of Nearpod.

Uitvoering - 40 min

In groepsverband gaan de studenten de situatie naspelen in een rollenspel. De studenten verdelen de rollen en doen de video eerst na zoals ze het hebben gezien in de video. Vervolgens gaan de studenten overleggen hoe ze de situatie kunnen veranderen. Ze mogen aan het verhaal één element toevoegen, verwijderen of wijzigen. Hoe komt het verhaal er dan uit te zien?

Bespreek na afloop klassikaal de veranderingen die door de verschillende groepen zijn bedacht. Waarom hebben de studenten gekozen voor deze aanpassingen?


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

In groepsverband gaan de studenten de situatie naspelen in een rollenspel. De studenten verdelen de rollen en doen de video eerst na zoals ze het hebben gezien in de video. De docent laat per groep weten wat ze moeten veranderen aan het verhaal wanneer zij het rollenspel uitvoeren. Enkele opties:

 • De vader wordt eerder boos en pakt de telefoon af;
 • Vriendin Kimberley stopt met chatten en belt naar Natasja;
 • Natasja laat Kimberley weten dat ze haar telefoon moet weg leggen;
 • De moeder van Kimberley vraagt aan haar met wie ze chat en waar ze het over hebben;
 • Natasja wordt gewaarschuwd door haar ouders, maar reageert boos. Zolang haar ouders praten over werk, mag zij chatten op haar telefoon vindt ze.

Verdiepingsopdracht

Welke regels worden er bij de studenten thuis gehanteerd? Via een digitool (denk aan: Mentimeter, Answergarden of Nearpod) wordt aan de studenten gevraagd regels te noteren die thuis gelden. De regels worden vervolgens op het bord ingedeeld in drie groepen:

 • Groep 1: regels die alleen thuis gelden;
 • Groep 2: regels die thuis en op school gelden;
 • Groep 3: regels die thuis en op werk of stage gelden.

Daarna kun je klassikaal bespreken wat de verschillen zijn en of de studenten de regels gewenst vinden. Eventueel kan je een uitstap maken naar Franse scholen waar sinds 2018 de mobiele telefoon in het klaslokaal verboden is (bron: NRC). Wat vinden de studenten daarvan?


 

Terugkijken - 10 min

De docent vraagt aan studenten wat ze vandaag hebben gezien en wat ze hebben geleerd. Vindt de groep dat er regels moeten worden opgesteld voor het gebruik van internet of de mobiele telefoon in de klas? Zo ja, welke? En hoe worden de regels nageleefd?


Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Podium


Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie