JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

BelevenisTafel in de zorg

De BelevenisTafel is voor zorgmedewerkers een fijn hulpmiddel om contact te maken met cliënten en oprechte aandacht te bieden. In deze les experimenteren de studenten met de BelevenisTafel en denken na over de mogelijkheden op hun stage.

BelevenisTafel in de zorg
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
BelevenisTafel | Opdrachten | Minimaal een laptop of telefoon per vier studenten
In te zetten bij:
Mediawijsheid | Zorgvakken

Competentie

 • Apparaten en software bedienen.
 • Toepassingen exploreren.
Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Digitale middelen in de zorg

Lesdoelen

 • De student kan minimaal drie toepassingen uitleggen met behulp van de BelevenisTafel;
 • De student kan onderbouwen wat de meerwaarde is van de BelevenisTafel voor cliënten op hun bpv.

Te leveren producten

Theorieopdracht

Beginsituatie

Zorgstudenten hebben kennis van de ziektebeelden en het gedrag van de doelgroep in de bpv. Ze hebben echter nog geen of weinig kennis van de BelevenisTafel.

De BelevenisTafel is voor zorgmedewerkers een fijn hulpmiddel om contact te maken met cliënten en oprechte aandacht te bieden. Ook helpt de BelevenisTafel tegen rusteloosheid bij oudere cliënten. Kijk voor meer informatie op belevenistafel.nl/zorg

 

Vooruitkijken - 5 min

Stel als eerst de vraag: wie heeft er weleens van de BelevenisTafel gehoord? Werken er al studenten met de BelevenisTafel? Welke ervaringen hebben zij?

Vertel dat in deze les de studenten zelf de BelevenisTafel mogen uitproberen en gaan nadenken hoe deze ingezet kan worden op hun eigen stage.

Laat dit filmpje laten zien, waar mensen op de dagopvang werken met de BelevenisTafel.

Uitvoering - 40 min

Verdeel de klas in groepjes van maximaal 4 personen. Studenten kunnen de opdrachten ook met 2 of 3 personen doen. Iedere groep werkt aan de theorieopdracht. Om beurten werkt één van de groepen aan de praktijkopdracht met de BelevenisTafel.

Theorieopdracht (Bekijk als pdf)
Studenten gaan naar de website belevenistafel.nl/zorg en beantwoorden de volgende vragen.

 1. De BelevenisTafel is een vorm van serious gaming. Zoek op wat deze term inhoudt.
 2. Noem 4 zorgdoelen om gebruik te maken van de BelevenisTafel.
 3. Wat betekent reminiscentie en hoe kun je de BelevenisTafel hierbij inzetten?
 4. Sommige platen worden gebruikt om herinneringen op te halen. Welke 2 voorbeeldvragen kun je stellen?
 5. Stel dat je een dagje uit wilt, maar dat is niet mogelijk vanwege organisatorische beperkingen. Hoe kun je de BelevenisTafel hier dan voor inzetten? Hoe zou deze activiteit eruit kunnen zien? Denk aan hoe je begint, hoe je de activiteit begeleidt, hoe maak je het leuk?
 6. Bij het prikkelmenu zijn de knopjes om het programma te verlaten blauw in plaats van rood. Waarom hebben de makers dit gedaan?
 7. Bepaal samen hoe je een activiteit met de BelevenisTafel zou begeleiden. Bereid jullie voor op de uitvoering. Wat kan je tegenkomen? Welk gedrag kunnen bewoners laten zien en hoe gaan jullie daarmee om?

 

Praktijkopdracht (Bekijk als pdf)

Studenten gaan in groepjes de BelevenisTafel uitproberen. Er zijn verschillende menu’s waarmee de studenten kunnen experimenteren. Laat elke groep een ander menu uitproberen:

 1. het belevenismenu
 2. het prikkelmenu
 3. het vermaakmenu
 4. het speelmenu
 5. het kleinkindmenu
 6. het natuurmenu

Opdracht
Klik op de BelevenisTafel het menu dat jouw groepje mag uitproberen aan. Kijk wat er mogelijk is in dit menu. Voor verdere uitleg kun je de handleiding raadplegen. Maar ga vooral aan de slag en stel jezelf de volgende vragen:

 • Voor welke cliënten is dit geschikt?
 • Hoe zou ik dit bij mijn cliënten kunnen gebruiken?

Als jullie daarna nog tijd over hebben, probeer dan een aantal andere menu’s uit.

 


Verdiepingsopdracht

Om studenten te laten oefenen met het werken met cliënten met de BelevenisTafel, kan hij worden ingezet met een rollenspel. Twee studenten begeleiden de activiteit, vier studenten spelen een cliënt met elk een eigen rol. De rest van de klas observeert.

Bepaal als docent vooraf welke cliënt-rollen er zijn of bepaal dat samen met de klas. Probeer de rollen zodanig te kiezen dat de twee studenten voor een uitdaging of keuze komen te staan.

Laat de zes studenten het rollenspel uitspelen. De rest van de klas observeert aan de hand van een van de volgende kijkvragen:

 • Wat doen de studenten goed?
 • Waarin verschilt de aanpak van de twee studenten?
 • Hoe kunnen de studenten de cliënten nog beter begeleiden?

Bespreek na het rollenspel wat de klas is opgevallen.


 

Terugkijken - 15 min

Bespreek de theorieopdracht met behulp van dit antwoordblad. Je kunt de antwoorden digitaal projecteren op het bord en ze stap voor stap bespreken. Bespreek ook de ervaringen bij de tafel. Stel vragen als:

 • Hoe hebben jullie met de BelevenisTafel gewerkt?
 • Vraag de verschillende groepjes kort te vertellen wat ze met het menu hebben gedaan.
 • Met welk doel kun je de BelevenisTafel inzetten?
 • Welke menu past bij welke cliënt?
 • Bespreek de verschillende fases van dementie en vraag: Welke menu’s geschikt zijn bij de verschillende fases?

Vraag tot slot: Vind je dat de BelevenisTafel een toegevoegde waarde kan hebben op de bpv en waarom?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie