JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

AVG

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming en wat betekent de wet voor de studenten?

AVG
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Nederlands | SLB

Competentie

Thema

Informatiezoekvaardigheden.

Lesdoelen

  • Studenten kunnen aan het einde van de les de term trias politica uitleggen;
  • Studenten kunnen aan het einde van de les aangeven welke veranderingen zijn doorgevoerd in de nieuwe privacywet;
  • Studenten kunnen aan het einde van de les uitleggen welke organisatie toezicht houdt op de privacywet en welke taken deze organisatie allemaal heeft.

Te leveren producten

Poster voor medestudenten om voorlichting te geven over de privacywet.

Beginsituatie

Studenten weten wat de term ‘privacy’ betekent, maar weten niet wat de privacywet precies inhoudt.

Vooruitkijken - 20 min

Om de privacy van mensen in Nederland te kunnen waarborgen, zijn er regels nodig. Afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde privacywet.

Vraag aan de klas: wie maakt er in Nederland wetten?

Uitleg: in Nederland hebben we het systeem trias politica. Dit wil zeggen dat de macht over verschillende partijen is verdeeld om de democratie te waarborgen. De trias politica bestaat uit de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de wettelijke regels voor de bescherming en naleving. Zoek de organisatie op en schrijf voor jezelf op welke taken de organisatie allemaal uitvoert.

Uitleg: antwoorden bespreken (ze houden toezicht, doen onderzoek, geven advies aan de regering). Toelichten dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet alleen in Nederland werkt, maar in de gehele Europese Unie.

Sinds 2018 geldt er in Nederland een nieuwe privacywet. Wetten moeten namelijk wel met de tijd meegaan en soms worden aangepast. Een van de aanpassingen die in de nieuwe wet is gemaakt, is het recht op vergetelheid. Hiermee heb je als burger het recht verkregen om online ‘vergeten’ te worden. Dit wil zeggen dat een organisatie in bepaalde gevallen persoonsgegevens moet wissen wanneer iemand daar om vraagt.

Vraag aan de klas: wat is er nog meer nieuw aan de privacywet? Laat studenten eerst zoeken naar wijzigingen. Er bestaan verschillende artikelen en organisaties die de wijzigingen in de wet duiden. De studenten hoeven dus geen wetsteksten te gaan lezen. Antwoorden kunnen worden teruggekoppeld met Mentimeter of Padlet.

Tip: benadruk bij het behandelen van de antwoorden de noodzaak om wetten te herzien en aan te passen. Waarom zijn deze vernieuwingen nodig?

Uitvoering - 30 min

Opdracht

Lees het artikel van De Correspondent of bekijk deze video over de AVG-wet.

Schrijf drie argumenten op uit het artikel en/of de video waarom privacywetgeving belangrijk is.

De argumenten worden klassikaal besproken.

Uit het artikel blijkt dat veel mensen niet bewust nadenken over hun privacy. Je hebt net verschillende argumenten gehoord. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw leeftijdsgenoten ook op de hoogte worden gesteld van deze informatie?

Je maakt een poster met daarin de volgende onderdelen:

  • Je informeert leeftijdsgenoten over de nieuwe privacywet;
  • Je verwerkt twee argumenten uit het artikel;
  • Je geeft een concrete tip aan leeftijdsgenoten over hun eigen privacy (denk bijvoorbeeld aan de instellingen op sociale media apps);
  • Zorg ervoor dat de informatie visueel duidelijk wordt gemaakt.

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Maak een poster voor in school waarbij je leeftijdsgenoten informatie meegeeft over hun privacy. Op de poster laat je weten wat privacy is en geef je een persoonlijke tip. Wat kan iemand zelf doen om zijn privacy te beschermen?


Verdiepingsopdracht

De nieuwe wetgeving brengt vooral veel veranderingen mee voor bedrijven. Zoek op wat bedrijven voortaan moeten aanpassen en maak voor een specifiek bedrijf in jouw branche (gekoppeld aan de opleiding) een flyer waarin je uitleg geeft over de nieuwe privacywet. Geef daarin minimaal drie tips aan het bedrijf.

Alternatief

Jouw school heeft dagelijks te maken met heel veel gegevens van studenten. Hoe gaan zij daarmee om? En heeft de school aanpassingen moeten maken?

Terugkijken - 10 min

Terugkoppeling van eerder gegeven antwoorden Mentimeter: welke veranderingen worden er ook alweer precies doorgevoerd?

Enkele studenten de beurt geven en vragen of ze de informatie uit de Mentimeter hebben toegepast in hun product.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie