JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Groepsvorming

In 1965 bedacht Bruce Tuckman model voor groepsfasen (Tuckman, 1965). Zijn theorie wordt vaak gebruikt om de vorming van groepen te beschrijven. Wanneer studenten bij elkaar in een klas worden geplaatst, is het volgens Tuckman noodzakelijk om alle verschillende fases te doorlopen, om op die manier een optimaal functionerende groep te vormen. Hij heeft het hier over de volgende fases: forming, storming, norming, performing en adjourning. In elke fase staan andere behoeften centraal en deze pagina beoogt docenten handvatten te geven om op die behoeften in te spelen. Adjourning is buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek, omdat de focus lag op het opstarten van een groep aan het begin van een nieuw studiejaar. Centraal in het onderzoek stond de vraag: Hoe kan ict een bijdrage leveren aan groepsvorming?