JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 1 | Je opleiding in beeld brengen

De studenten oriënteren zich op de arbeidsmarkt door een beroepentest te doen.

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 1 | Je opleiding in beeld brengen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie

Lesdoelen

  • De student weet wat je kunt worden met de opleiding die hij/zij/die volgt;
  • De student kan drie bedrijven noemen binnen de eigen branche.

Te leveren producten

Een ‘mindmap’ met beroepen.

Beginsituatie

Studenten hebben voorafgaand aan de opleiding wel gekeken naar de mogelijkheden die de arbeidsmarkt hen biedt. Er zijn opleidingen vergeleken, maar sindsdien hebben zij zich in mindere mate beziggehouden met de tijd die volgt na diplomering.

Vooruitkijken - 20 min

Stel studenten de vraag:

  • Waar kun je werken nadat je deze opleiding hebt afgerond?

Maak met de klas een mindmap van de mogelijke beroepen of bedrijven waar afgestudeerde studenten terecht kunnen komen. Deze mindmap kun je maken met Padlet of met post-it’s op de muur.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Laat studenten de beroepentest invullen op 123test.nl. In de uitslag van deze mini beroepskeuzetest zie je welk beroep en bijbehorende typische werkzaamheden het beste bij je passen.

Laat studenten in tweetallen de uitkomst van de beroepentest bespreken.

  • Welk beroep komt er uit de test?
  • Had je dit verwacht?
  • Wat vind je van het beroep?
  • Past het beroep van de test bij de opleiding die je volgt?
  • Verschillen jullie van elkaar qua beroep? Waar ligt dat aan denk je?

Opdracht 2

Zoek individueel of met een medestudent zes bedrijven waar jij met jouw opleiding zou kunnen stagelopen. Gebruik bij het zoeken de mindmap met beroepen en de uitkomst van opdracht 1.

Terugkijken - 10 min

Bespreek de padlet of de muur met post-it’s en voeg toe wat er in opdracht twee is bijgekomen. Bespreek de verschillen.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie