JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Wat is je ultieme droomstage?

In een groep luisteren de studenten naar elkaars presentatie. Hiervoor bellen zij elkaar in een breakout room.

Wat is je ultieme droomstage?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
MS Teams | OneDrive | PowerPoint | Laptop | Break-out rooms
In te zetten bij:
Engels | Nederlands

Competentie

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen.

Lesdoelen

  • De student kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden;
  • De student kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven;
  • De student kan in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen;
  • De student kan een verhaal vertellen over een droomstage en de reacties beschrijven.

Te leveren producten

Videopresentatie over een droomstage.

Beginsituatie

Studenten hebben een lijst met succescriteria voor de presentatie die uitgebreid is besproken. Studenten hebben thuis of in eerdere lessen hun droomstage beschreven en verwerkt in een presentatie. De presentatie ondersteunen zij eventueel ook visueel. Ze zijn in deze les klaar om te presenteren.

Vooruitkijken - 10 min

Instructie op werkwijze.

Stappenschema en lesinhoud op de beamer.

Tips & tricks

Uitvoering - 35 min

Basisopdracht | Groepsopdracht
In een groep ga je naar presentaties van elkaar luisteren. De presentatie wordt opgenomen. Dit doe je door elkaar te bellen in de break-out room. Nadat je klasgenoot de presentatie heeft gegeven controleer je of de gevraagde inhoud is besproken en geef je elkaar feedback. Gebruik hiervoor de succescriteria voor de presentatie van eerdere lessen. Vergeet je opname niet in te leveren in OneDrive.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg
Neem in de break-out room de presentaties op en lever deze in via OneDrive. Geef feedback aan elkaar.


Verdiepende opdracht
In je presentatie voeg je een slide toe genaamd ‘My opinion’. In deze slide geef je een gedetailleerde beschrijving van wat het stagebedrijf waar jij wilt gaan stagelopen. Aansluitend op deze beschrijving geef je ook je mening over het bedrijf. Wat vind je van wat ze maken? Waarom vind je dat? Kan je uitleggen waar dat mee te maken heeft?

Terugkijken - 15 min

Klassikaal een presentatie kijken. De docent beoordeelt deze presentatie.
Aan de hand daarvan beoordeelt nu elke student zichzelf.

Optie: Andere studenten controleren a.d.h.v. de succescriteria en stellen zelf ook een cijfer voor de presentatie voor die de student net klassikaal heeft gegeven voor. Dit kan in de chat. Studenten moeten dan kunnen onderbouwen waarom ze voor deze beoordeling hebben gekozen.

Wat is je cijfer? Zet dit in de titel van je presentatie in One Drive.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie