JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Waarheidsvinding: feit of mening?

Het wantrouwen richting traditionele media groeit, waardoor andere informatiebronnen meer ruimte krijgen. Hoe kijken de studenten naar andere bronnen? Weten zij feit en mening te onderscheiden?

Waarheidsvinding: feit of mening?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Informatie zoekvaardigheden.

Lesdoelen

 • De student kan onder woorden brengen wat de feiten zijn van een nieuwsbericht;
 • De student kan uitleggen wat zijn/haar mening is over een nieuwsbericht;
 • De student oefent online zoekvaardigheden.

Te leveren producten

Een Padlet.

Beginsituatie

Studenten lezen wel eens het nieuws, maar gaan niet actief op zoek. Het nieuws dat tot hen komt is via sociale media of van horen zeggen.

Vooruitkijken - 20 min

Deel met de klas informatie die ter discussie kan worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld een artikel zijn over corona zoals het Reformatorisch Dagblad begin maart 2020 publiceerde. Laat de studenten het artikel of delen ervan lezen. Na het lezen beantwoorden ze de volgende vraag: wat vond jij opmerkelijk aan het nieuws? En: heb je eerder iets vergelijkbaars gelezen?

Deel vervolgens een artikel dat de inhoud van de eerste informatiebron ontkracht. In het geval van het Reformatorisch Dagblad, kan dat het artikel van Nu.nl zijn. De studenten lezen het tweede artikel en beantwoorden vervolgens de volgende vraag: wat zijn de verschillen tussen de twee artikelen? En: wat is jouw mening?

Zijn je studenten minder tekstueel ingesteld? Voer de opdracht dan met foto’s uit. Dit kan gedaan worden door beeldmateriaal te zoeken dat past bij de beroepspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de sector zorg en welzijn:

Laat de student via een zoekmachine een foto vinden bij het woord ‘vaccinatie’. De foto die volgens de student het woord het beste weergeeft wordt gekozen en geüpload naar Padlet.  Vervolgens zoeken de studenten naar een foto bij het woord ‘injectie’. De studenten zoeken een tweede foto uit en plakken deze onder de eerste foto op het digitale prikbord. Vragen die gesteld kunnen worden na deze zoekopdracht:

 • Welk gevoel krijg je bij deze twee foto’s?
 • Wat is voor jou het verschil tussen de twee foto’s?
 • Hoe komt het dat er een verschil is in zoekresultaten?
 • Kan je nog een ander woord bedenken waarbij je nog meer vergelijkbare foto’s krijgt?
 • Als je doorklikt op de foto die hoort bij het woord ‘vaccinatie’, waar kom je dan op uit?
 • Als je de foto onder woorden moet brengen, welke woorden zou je dan gebruiken?

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Maak vooraf een Padlet aan. Op de Padlet wordt aangegeven dat elke student een kaart moet uploaden met het laatste nieuws dat hij/zij heeft gelezen of heeft gehoord. Het maakt niet uit van welke bron het komt. Alle verschillende nieuwsitems komen op één Padlet te staan. Vervolgens kiest de student een nieuwsitem van een klasgenoot uit. De student leest of bekijkt het nieuws en laat in de reactie onder de kaart weten wat volgens hem/haar de feiten zijn uit het nieuwsbericht. Daarnaast geeft de student zijn/haar eigen mening over het nieuwsbericht. Wat vindt de student ervan en had hij/zij het nieuws al eerder gehoord?

De student gaat dan weer terug naar zijn/haar eigen nieuwsitem om te lezen wat de klasgenoot ervan vond en welke feiten hij/zij heeft erkend. Zijn ze het met elkaar eens?

Ook hier is er een optie om een opdracht uit te voeren met beeld voor wanneer studenten minder tekstueel zijn ingesteld:

Geef studenten de opdracht om foto’s te zoeken bij een recente nieuwskop. Verschillende studenten zoeken naar beeld dat over hetzelfde nieuwsitem gaat. De verschillende foto’s worden geüpload op een gezamenlijk Padlet. Per nieuwsitem wordt er één digitaal prikbord aangemaakt. Elke student moet minstens twee foto’s uploaden. Na afloop bekijken ze het resultaat. Wanneer ze tevreden zijn, wordt de link gedeeld in de klas. Elke groep krijgt een Padlet te zien met foto’s waarvan het nieuwsitem niet bekend is. De studenten krijgen de opdracht om uit te leggen wat er op de foto’s gebeurt en welk nieuws erbij hoort. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden, zijn:

 • Wat gebeurt er op de foto?
 • Wekt de foto vragen bij je op?
 • Welk gevoel krijg je bij de foto?
 • Stel je ziet deze foto in een krant of op Nu.nl, welke kop hoort er dan bij?

De antwoorden op de vragen worden onder de foto’s op de Padlet toegevoegd. Na afloop worden de digitale prikborden weer gewisseld en komt de Padlet weer uit bij de groep die het heeft aangemaakt. De studenten lezen de antwoorden. Vervolgens overleggen ze in groepsverband welke antwoorden er zijn gegeven en hoe het komt dat hun klasgenoten op deze antwoorden zijn gekomen. Wat valt op?


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Kies vooraf enkele nieuwsartikelen uit waar beeld bij wordt gebruikt. Maak een schermafbeelding en zorg ervoor dat de tekst wordt vervaagd. Dit kan bijvoorbeeld met Adobe Acrobat of een ander bewerkingsprogramma. Deel de artikelen met de studenten en laat hen naar de foto’s kijken. Op basis van wat zij zien wordt er een kop bedacht door de studenten. Het is ook mogelijk om zelf al meerdere koppen te formuleren en de studenten te laten kiezen welke kop zij het beste vinden passen.


Verdiepende opdracht

Laat de student een tweede bron zoeken die de informatie van de eerste nieuwsbron bevestigd. Is het te vinden? Laat de student uitleggen hoe hij/zij een tweede bron heeft gevonden. Wanneer er geen tweede bron is om het nieuws te bevestigen, kan er gevraagd worden hoe de student nu naar het nieuwsitem kijkt.


 

Terugkijken - 10 min

Studenten worden in de les geconfronteerd met delen van het nieuws. Door het uit de context te halen of het te vergelijken met een andere bron, gaat ze nadenken over de inhoud. Wat wordt er precies gezegd of getoond en wat doet dat met mij?

Laat de studenten na afloop terugkoppelen wat ze hebben geleerd in deze les en waarom zij denken dat ze deze les hebben gekregen. Deze reflectie kan je in het teken laten staan van de opdracht: de studenten kiezen een foto uit (of maken een foto) die het beste overeenkomt met hoe zij naar de les kijken. Dit kan een selfie zijn of een foto dat van het internet komt. De docent kiest er enkele uit en laat de klas weten wat er volgens hem/haar mee wordt bedoeld.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie