JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Tijdens de stage

De studenten blikken terug op de stageperiode en laten klasgenoten weten welke lessen ze hebben geleerd in de beroepspraktijk.

Stageles | Tijdens de stage
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Sociale media inzetten tijdens de stage.

Lesdoelen

 • De student kan aantonen dat sociale media op een professionele en krachtige manier kan worden ingezet tijdens de stage.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De studenten hebben al enige tijd gewerkt op stage en komen weer terug op school. Ze weten hierdoor hoe werkprocessen in een bedrijf verlopen en hebben een beter beeld gekregen van het werkveld. Met die kennis komen ze weer terug naar de klas.

Vooruitkijken - 20 min

Open de les door te vragen welke nieuwe kennis er is opgedaan tijdens de stage. Deze kennis kan worden uitgevraagd met AnswerGarden. Vragen die gesteld kunnen worden zijn:

 • Wat zijn nieuwe woorden of processen die je hebt geleerd tijdens je stage?
 • Hoe heb je die geleerd? Bespreek in tweetallen of drietallen.
 • Zou je deze informatie ook op internet kunnen vinden?
 • Maakt het bedrijf gebruik van sociale media, hoe maken ze er gebruik van?
 • Welke sociale media platformen worden ingezet en waarom is er gekozen voor deze platformen?
 • Maakt het bedrijf gebruik van intranet? Wat is het verschil tussen intranet en de website van het bedrijf?
 • Wie in het stagebedrijf is interessant om op LinkedIn te hebben? Wie is goed voor je netwerk en waarom?

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Naar aanleiding van de opening van de les wordt de studenten gevraagd om in groepsverband meer informatie uit te wisselen. Er wordt diepgang gezocht doordat studenten laten zien hoe media worden ingezet.

 • Laat je klasgenoten weten hoe het bedrijf LinkedIn gebruikt, hoe hun stagebedrijf sociale media gebruikt en wat jij daar als stagiaire van hebt geleerd.
 • Zijn er nog andere manieren waarop het bedrijf zorgt voor het onderhouden van relaties?
 • Welke tips over netwerken heb jij geleerd tijdens de stage?
 • Laat verschillende berichten zien die jouw bedrijf op sociale media heeft gepost. Wat valt je op aan deze berichten? Welke hashtags zijn interessant? Wie zijn de autoriteiten binnen jouw vakgebied?
 • Zijn er nog relevante evenementen in het vooruitzicht?

Opdracht 2

Is er een mogelijkheid om via sociale media te laten zien wat jij doet op je stage? Kan je een twitteraccount bijhouden? Kan je foto’s op Facebook plaatsen van werkzaamheden? Mag dit van je stage? Zou je het willen? Waarom wel of niet? Welke toegevoegde waarde kan het hebben om te laten zien hoe jouw werkzaamheden verlopen?

Terugkijken - 10 min

Bespreek met de klas de waarde van sociale media voor een bedrijf. Laat studenten samenvatten wat ze geleerd hebben van deze les. Laat ze ook vertellen of ze dingen anders zouden aanpakken als zij verantwoordelijk zouden zijn van de inzet van sociale media binnen hun bedrijf.

Meer opdrachten voor docent of praktijkopleider

Dit zijn voorbeeldopdrachten voor studenten/docenten/ praktijkopleiders tijdens de stage waar sociale media betrokken wordt.

TUMBLR
Foto’s uploaden van werkzaamheden in de stage.

TWITTER
Samenvatting van 140 tekens van je dag.

FACEBOOK
Overleg met medestudenten over stage en stageopdrachten en stage werkzaamheden (buddysysteem) (peerreview).

PINTEREST
Plaatjes opzoeken over werkzaamheden die je interessant lijken of die je uitvoert. >> collage/ moodboord/ pinbord

LINKEDIN
De tip/topfilmpjes video-opdracht. De student kiest een moment in zijn stage waarin hij een rol van betekenis heeft gespeeld. Het leukste is om dit fragment ook te filmen, anders kort uitleggen in de camera. Vervolgens vertelt de student in de camera waarom hij voor dit fragment heeft gekozen en welke rol hij had. Daarna vraagt hij aan vijf mensen om hem heen (collega’s, mede-stagiairs, klasgenoten) een tip en een top over jouw rol in dat fragment (360-graden feedback). De mensen die feedback geven moeten wel weten waarop ze feedback moeten geven, dus de student moet goed uitleg geven over zijn rol en waar hij graag feedback op zou willen.

Vervolgens kan dit filmpje gedeeld worden met stagebeleider en stagedocent. (Eventueel in een Linkedingroep met de stagedocent en medestudenten die ook op stage zijn). Zo kunnen studenten van elkaar leren en stagedocenten gemakkelijk zien wat het niveau is van de stage en stagiair.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie