JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Tijdens de stage

Studenten blikken terug op de stageperiode. ‘leren van de beroepspraktijk’.

Stageles | Tijdens de stage
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Internet
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Strategie: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Thema

Sociale media inzetten tijdens de stage

Lesdoelen

Student weet sociale media op een krachtige manier in te zetten tijdens stage.

Te leveren producten

Kennis over sociale media inzetten tijdens de stage

Beginsituatie

Vooraf op zoek naar informatie- verdiepingspagina’s voor opleiding of stage om te bespreken met de klas

Vooruitkijken - 20 min

Wat zijn nieuwe woorden of processen die je hebt geleerd tijdens je stage? AnswerGarden

Hoe heb je die geleerd? Bespreek in tweetallen of drietallen.

Zou je deze informatie ook op internet kunnen vinden?

Een rondje door LinkedIn pagina’s die van dienst kunnen zijn bij de opleiding of stage.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Studenten wisselen in groepen van 6 met elkaar informatie uit over hoe zij:

  • LinkedIn gebruiken, hoe hun stagebedrijf sociale media gebruikt en hoe hoe zij daarvan hebben geleerd.
  • Twitter gebruiken, wie volgen studenten, welke mensen zijn interessant, welke hashtags zijn interessant? Wie zijn de autoriteiten binnen jouw vakgebied?
  • Zijn er nog relevante evenementen in het vooruitzicht?

Opdracht 2

Is er een mogelijkheid om via sociale media te laten zien wat jij doet op je stage? Kan je een twitteraccount bijhouden? Kan je foto’s op Facebook plaatsen van werkzaamheden? Mag dit van je stage? Zou je het willen?(interessant, relevant, handig voor stageboek, POP, klasgenoten, toekomstige stagiaires)

Terugkijken - 10 min

Met de klas bespreken:

  • Welke hashtags zijn interessant?
  • Welke evenementen zijn er in de komende tijd?
  • Wie zijn autoriteiten binnen jouw vakgebied?

Leeropbrengst: Studenten weten dat sociale media nog beter kan worden ingezet tijdens de stage en bij het uitbreiden van het netwerk.

Meer opdrachten voor docent of praktijkopleider

Dit zijn voorbeeldopdrachten voor studenten/docenten/ praktijkopleiders tijdens de stage waar sociale media betrokken wordt.

TUMBLR
Foto’s uploaden van werkzaamheden in de stage.

TWITTER
Samenvatting van 140 tekens van je dag.

FACEBOOK
Overleg met medestudenten over stage en stageopdrachten en stage werkzaamheden (buddysysteem) (peerreview).

PINTEREST
Plaatjes opzoeken over werkzaamheden die je interessant lijken of die je uitvoert. >> collage/ moodboord/ pinbord

LINKEDIN
De tip/topfilmpjes video-opdracht. De student kiest een moment in zijn stage waarin hij een rol van betekenis heeft gespeeld. Het leukste is om dit fragment ook te filmen, anders kort uitleggen in de camera. Vervolgens vertelt de student in de camera waarom hij voor dit fragment heeft gekozen en welke rol hij had. Daarna vraagt hij aan vijf mensen om hem heen (collega’s, mede-stagiairs, klasgenoten) een tip en een top over jouw rol in dat fragment (360-graden feedback). De mensen die feedback geven moeten wel weten waarop ze feedback moeten geven, dus de student moet goed uitleg geven over zijn rol en waar hij graag feedback op zou willen.

Vervolgens kan dit filmpje gedeeld worden met stagebeleider en stagedocent. (Eventueel in een Linkedingroep met de stagedocent en medestudenten die ook op stage zijn). Zo kunnen studenten van elkaar leren en stagedocenten gemakkelijk zien wat het niveau is van de stage en stagiair.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie