JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Normvinding sexting

De studenten van niveau 1 en 2 kunnen de term sexting uitleggen, een VR-video analyseren en (on)wenselijk gedrag benoemen.

Normvinding sexting
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
VR-Brillen | Laptops | Tape
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Sexting.

Lesdoelen

 • De student kan de term sexting uitleggen aan de hand van voorbeelden;
 • De student kan de situatie uit de video analyseren;
 • De student kan (on)wenselijk gedrag benoemen.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De student heeft de term sexting weleens ergens gehoord of heeft er ervaringen mee, maar nog niet eerder les gehad over sexting.

Vooruitkijken - 20 min

Stel met digitool Mentimeter anoniem de volgende vragen aan de klas:

 • Weet jij wie een foto kan zien wanneer je een foto op internet post? (JA/NEE)
 • Houd je het in de gaten hoeveel likes een bericht van jou heeft? (JA/NEE)
 • Kijk je bij accounts die je volgt hoeveel volgers en likes iemand heeft? (JA/NEE)

Geef per vraag de ruimte aan de klas om persoonlijke ervaringen te delen.

De klas wordt ingedeeld in groepen van vier of vijf studenten. Leg uit dat er een VR-film bekeken gaat worden en hoe dit in zijn werk zal gaan. Deel de VR-brillen uit.

Vervolgens wordt er per groep enkele vragen gesteld over de bekeken video. Zie kijkersvragen in bijlage 3.

Uitvoering - 30 min

Maak een streep op de vloer van het lokaal met tape. Vraag de studenten om aan één kant van de streep te gaan staan. Vervolgens leg je de stellingen voor aan de groep. Wanneer de studenten het eens zijn met de stelling doen ze een stap vooruit, wanneer ze het niet eens zijn met de stelling doen ze een stap achteruit.

 • Stelling 1: als je een naaktfoto maakt van jezelf vraag je zelf om problemen
 • Stelling 2: als je een naaktfoto ontvangt, mag je die doorsturen
 • Stelling 3: als je een naaktfoto ontvangt van iemand die je niet kent mag je die doorsturen
 • Stelling 4: als je een naaktfoto ontvangt van iemand die je kent, moet je die persoon altijd waarschuwen
 • Stelling 5: als je een naaktfoto ontvangt van iemand moet je dat aan je ouders vertellen
 • Stelling 6: als je een naaktfoto ontvangt van iemand op school moet je dat aan de docent vertellen

Tip: laat de studenten elkaars hand vasthouden, dan voelen ze letterlijk het verschil ontstaan.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp kan je er als docent ook voor kiezen om de studenten groepen te laten vormen en ze de stellingen voor te leggen. De stellingen worden dan in kleiner verband besproken. Per stelling moet een groep met minimaal twee argumenten voor en twee argumenten tegen de stelling komen.


Verdiepingsopdracht

Verdeel de klas in groepen van drie tot vier studenten. Binnen de groep krijgt elke student een karakter uit de video toegewezen (Dewi, haar vriend of een van de jongens die de video bekijken en delen). Voor de persoon die ze toegewezen hebben gekregen, moeten de studenten tips opschrijven.

 • Wat kun je hem/haar voor advies geven?
 • Wat kun je doen om dit te voorkomen?
 • Wat kun je doen als het al gebeurd is?

 

Terugkijken - 10 min

Doorloop elke opdracht en de uitkomsten ervan. Probeer aan de hand van de uitspraken van de studenten te komen tot een groepsnorm: wat doen we als klas wanneer een vergelijkbare situatie zich voordoet?


Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Podium


Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie