JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Privacy op internet

Je post vaak iets zonder na te denken wat er eventueel mis kan gaan. De bescherming van je online identiteit wordt niet alleen vergroot met het aanpassen van privacy-instellingen op sociale media, maar ook door gebruik te maken van anonieme zoekmachines of door bewust om te gaan met cookies en cache. De studenten duiken in de wereld van veilig internetten en geven elkaar tips.

Privacy op internet
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

Reflecteren op mediagebruik.

Media doorgronden.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Privacy.

Lesdoelen

  • De student kan verklaren op welke manieren informatie door anderen op een verkeerde manier kan worden gebruikt;
  • De student kan uitleggen hoe online instellingen kunnen worden gewijzigd om privacy te verbeteren.

Te leveren producten

Een artikel of tutorial.

Beginsituatie

De student maakt dagelijks gebruik van het internet, maar is zich in mindere mate bewust van hun digitale voetafdruk.

Vooruitkijken - 25 min

Begin de les met documentaire ‘Find my phone’. Wat vinden de studenten van de documentaire? Mag de maker zomaar de dief volgen? In de documentaire is te zien dat het even duurde voordat de dief foto’s en apps van de gestolen telefoon verwijderde. Wat vinden de studenten daarvan? Wat hebben zij allemaal op hun telefoon staan? Zouden zij nu hun telefoon vrijwillig aan een klasgenoot durven geven? (Eventueel kun je een uitstapje maken naar wachtwoorden: Is hun telefoon beveiligd met een wachtwoord? Hebben ze ook wachtwoorden voor apps/gegevens?)

Bij het gebruik van (sociale) media speelt privacy een belangrijke rol. Wanneer iets online staat, heb je nauwelijks meer controle over die informatie. Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij de tv-serie Catfish van MTV. Bij die show is goed te zien dat anderen ook informatie van jou, zoals foto’s, kunnen gebruiken. Dit kan nare gevolgen hebben.

Wat is privacy?

Verzamel aan de hand van Mentimeter alle ideeën van studenten over privacy. Wikipedia omschrijft privacy als persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Tegenwoordig mag dat worden aangevuld met:

  • Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt;
  • De wens onbespied en onbewaakt te leven.

Wanneer je iets deelt op sociale media moet je altijd nadenken over de volgende vragen:

  • Wie kan dit zien?
  • Welke informatie wil ik online hebben staan en wat moet ik afschermen?
  • Kan iemand deze informatie op een verkeerde manier inzetten?

Wat zijn de risico’s?

Bespreek de risico’s met studenten. Je hebt nauwelijks controle over foto’s of informatie die online staat en/of is doorgestuurd. Dat kan jaren later nog nare gevolgen hebben. Dat heeft niet alleen te maken met de informatie die op internet te vinden is, maar ook met de manier waarop internet werkt. Zo kunnen cookies erg handig zijn, ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord, maar ze worden ook gebruikt om persoonsprofielen te maken. Zo kunnen adverteerders jou heel gericht hun advertenties tonen. Wees je hiervan bewust. Weet wat je plaatst en wie het ziet. Realiseer je dat je op internet digitale sporen nalaat.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Laat studenten onderstaande websites bezoeken. Daarop zijn meerdere tips te vinden over het beschermen van je privacy op internet. Studenten kiezen er minstens drie uit die hen aanspreken. Ze schrijven een artikel waarin ze lezers uitleg geven over privacy en hoe zij hun online privacy kunnen beschermen. Ze leggen de tips uit en geven aan waarom anderen deze tips zouden moeten opvolgen. De studenten geven ook aan of ze hun eigen internetgedrag hebben aangepast na het lezen van deze tips. Waarom wel of niet?

Tip: in plaats van de studenten te laten schrijven, kan je ze ook een video laten opnemen met screencast-o-matic. Ze moeten dan alsnog informatie van de websites halen en zich verdiepen in het onderwerp en door de tool screencast-o-matic kunnen ze de werking laten zien omdat het beeld wordt opgenomen. Daarmee creëren ze een eigen tutorial!


Opdracht – vereenvoudigd

Studenten bezoeken de genoemde websites en kiezen in een drietal drie thema’s uit. Elke student richt zich op één thema en verzamelt de tips voor dat thema. Als ze dat gedaan hebben, wisselen ze hun kennis met elkaar uit. Je zou daar eventueel ook een Padlet voor kunnen gebruiken, zodat de hele klas daarin tips kan plaatsen en uitleggen.


Verdiepingsopdracht 

Laat studenten aan het artikel met tips ook een gedeelte toevoegen over de risico’s als je de tips niet opvolgt. Wat kan er dan gebeuren? En wat voor gevolgen kan dat hebben als je bijvoorbeeld aan het werk wil na je opleiding?


 

Terugkijken - 5 min

Wissel het gemaakte werk uit en laat de studenten feedback geven aan elkaar. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de student die het werk van de klasgenoot leest, de opdracht te geven om de tips in het artikel of de tutorial uit te voeren en terug te koppelen of het makkelijk was om op te volgen.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie