JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Privacy op internet

Je post vaak iets zonder na te denken wat er eventueel mis mee kan gaan. Daarom is het goed om te kijken naar de risico’s van je online identiteit en hoe je kan zorgen voor bescherming daarvan.

Privacy op internet
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Keynote
In te zetten bij:
Burgerschap / mediawijsheid / nederlands

Competentie

Begrip: Weet de meer evidente effecten van het toenemend mediagebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat de media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons afkomt, etc.

Thema

Privacy

Lesdoelen

  • Studenten zien in dat informatie makkelijk is terug te vinden en dat informatie door anderen op een verkeerde manier kan worden gebruikt.
  • Daarnaast weten ze hoe ze instellingen kunnen wijzigen op hun privacy te verbeteren.

Te leveren producten

Artikel

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 40 min

Open de les met documentaire ‘Find my phone’. Wat vinden jullie van de documentaire? Mag de maker zomaar de dief volgen? We zagen dat het even duurde voordat de dief foto’s en apps van de gestolen telefoon verwijderde. Wat vinden jullie daarvan? Wat hebben jullie allemaal op je telefoon staan? Zou jij nu jouw telefoon vrijwilliger aan je buurman/buurvrouw durven geven? (Eventueel uitstapje maken naar wachtwoorden> is je telefoon beveiligd met een wachtwoord? Andere apps/ gegevens?)

Bij het gebruik van (sociale) media speelt privacy een belangrijke rol. Wanneer iets online staat, heb je nauwelijks meer controle over die informatie. In de vorige periode zagen we een stukje van de MTV-show Catfish. Bij die show kan je goed zien dat anderen ook informatie van jou, zoals foto’s, kunnen gebruiken. Dit kan nare gevolgen hebben.

 

Wat is privacy?

Vraag aan de klas. Aan de hand van Mentimeter verzamelen we alle ideeën over privacy.

Wikipedia omschrijft privacy als persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.

Tegenwoordig mag dat worden aangevuld met:

  • Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt
  • De wens onbespied en onbewaakt te leven

Wanneer je een post op sociale media moet je altijd nadenken over de volgende vragen:

  • Wie kan dit zien?
  • Welke informatie wil ik online hebben staan en wat moet ik afschermen?
  • Kan iemand deze informatie op een verkeerde manier inzetten?

 

Wat zijn de risico’s?

Je hebt nauwelijks controle over foto’s of informatie die online staat en/of is doorgestuurd. Dat kan jaren later nog nare gevolgen hebben.

Cookies kunnen handig zijn, ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord, maar ze worden ook gebruikt om persoonsprofielen te maken. Zo kunnen adverteerders jou heel gericht hun advertenties tonen. Wees je hiervan bewust. Weet wat je plaatst en wie het ziet. Realiseer je dat je op internet digitale sporen nalaat.

Edward Snowden werd een paar jaar geleden bekend omdat hij informatie naar buiten bracht. Hij was een medewerker bij de CIA. Dit staat voor Centrale Inlichtingendienst en deze organisatie probeert informatie te verkrijgen over andere regeringen, bedrijven en personen. In 2013 gaf hij aan een paar journalisten een grote hoeveelheid aan documenten waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid wereldwijd online communicatie in de gaten houdt met een programma genaamd Prism.

Uitvoering - 20 min

Opdracht

  1. Hieronder zijn meerdere tips over het beschermen van je privacy op internet. Lees er een paar door en kies er minstens 3 uit die jou aanspreken.
  2. Schrijf een artikel waarin je jouw lezers uitleg geeft over privacy en hoe zij hun online privacy kunnen beschermen. Leg de tips uit en geef aan waarom anderen deze tips zouden moeten opvolgen. Geef ook aan of je je eigen internetgedrag hebt aangepast na het lezen van deze tips. Waarom wel/ of niet?

Plaats je artikel, van minimaal 400 woorden, op je portfoliosite

Terugkijken - 0 min

Studenten krijgen individueel feedback op het gemaakte artikel

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie