JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Privacy, mijn kostbaarste bezit?

In deze les leren de studenten wat sexting is. Ze gaan met elkaar in gesprek over de impact van het delen en doorsturen van foto’s van anderen.

Privacy, mijn kostbaarste bezit?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Memootje of post-its | A3-papier | A4-papier
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Jezelf online profileren en privacy.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen waarom privacy een kostbaar bezit is;
 • De student weet dat het strafbaar is om ongevraagd foto’s van anderen online te zetten.

Te leveren producten

Twintig gouden tips om je online privacy te beschermen.

Beginsituatie

De studenten zijn zich niet bewust van de mogelijke impact van het delen of doorsturen van foto’s van anderen.

Vooruitkijken - 10 min

Vraag aan de klas:

 • Wie kan de definitie geven van sexting? Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s, meestal via je mobiele telefoon.
 • Waar komt het woord vandaan? Sexting bestaat uit de Engelse woorden “sex” en “texting”.
 • Sinds wanneer speelt dit probleem denk je? Sinds het massale gebruik van de smartphones met camera’s.

Pols de ervaringen van de student met sexting door ze vragen te stellen via Memootje. Via deze website kunnen studenten anoniem hun mening geven. Orden de uitkomsten en bespreek dit in de klas. Het kan uiteraard ook met post-its in de klas.

Uitvoering - 40 min

Opdracht 1 

Bekijk de video van Nieuwsuur in de klas. Stel na het bekijken van de video de volgende vragen via Mentimeter.

 1. Het meisje in de video stuurt een naaktfoto van zichzelf naar haar ‘vriendje’ via de sociale media. Ze wil eigenlijk geen foto van zichzelf sturen. Waarom doet ze dit uiteindelijk toch?
 2. In de video wordt over een campagne die gaat over sexting gesproken. Wat is de boodschap die de bedenkers hiermee willen overbrengen?

A. Het is gevaarlijk om blootfoto’s van jezelf te verspreiden.
B. Het is verboden om blootfoto’s van jezelf te verspreiden.
C. Het is verkeerd om ontvangen blootfoto’s van iemand anders door te sturen.

3. Op welke manieren kan een foto van jou verspreid worden waardoor hij voor iedereen zichtbaar is?

4. Stel: je verstuurt een naaktfoto van jezelf naar een vriend of vriendin. Wie kunnen deze foto uiteindelijk misschien te zien krijgen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

A. Je ouders
B. Je opa en/of oma
C. De leraren van school
D. Je vrienden of vriendinnen van je sportclub
E. Een onbekende man in Canada

5. Stel: iemand probeert jouw broertje of zusje over te halen zich voor de webcam uit te kleden of een naaktfoto van zichzelf te versturen. Wat kun je hem of haar voor adviezen geven?

Opdracht 2

Verdeel de studenten in groepjes van vier studenten. Elke student krijg een A4-papier en elke groep krijgt één A3-vel. De studenten gaat eerst individueel vijf tips opschrijven waarvan zij vinden dat het je privacy online vergroot. Om inspiratie op te doen, mogen ze online informatie opzoeken. Nadat elk groepslid vijf tips heeft, wordt er in groepsverband een top 10 gemaakt. Alle tips worden besproken en de tips die op elkaar lijken worden samengevoegd. De top 10 komt op het A3-papier te staan. Alle A3-vellen worden in de klas opgehangen en de studenten lezen elkaars tips.

Bespreek met de klas. Welke tips vind je goed? Welke tips zou je direct kunnen toepassen? Welke tip kende je al? Welke tip is nieuw?


Verdiepingsopdracht

Leg aan de klas uit dat jullie het spel “over de streep” gaan spelen. Markeer met tape een streep op de grond en plaats de studenten achter de lijn. Geef aan dat ze bij het positief beantwoorden van de vraag een stap naar voren moeten doen, wanneer ze de vraag negatief beantwoorden doen de studenten een stap naar achteren. Om de veiligheid in de groep te garanderen is het aan te raden om vooraf duidelijkheid te geven over het soort vragen en wat er wordt gedaan met de antwoorden. Het kan de studenten helpen om vooraf te weten dat het beantwoorden van een vraag er niet voor zorgt dat hij/zij meer uitleg moet geven.

 1. Heb je spijt dat je bepaalde informatie online geplaatst hebt?
 2. Wanneer je een nieuwe applicatie installeert; lees je dan de gebruikersvoorwaarden?
 3. Deel jij gevoelige informatie over jezelf via social media?
 4. Heb je weleens iemand gepest via social media?
 5. Ben jezelf wel eens gepest via social media?

 


Verdiepingsopdracht 2

De Sekszusjes TV is bedacht, geknutseld en gemaakt door de zussen Krista en Marcelle Arriëns. Ze gaan met elkaar in gesprek over thema’s rondom seksualiteit, met als doel om jongeren betere seksuele voorlichting te geven dan zij vroeger hebben gehad. 

In deze video op YouTube (6min) praten Krista en Marcelle over sexy berichtjes. Je kunt op basis van het stukje video met de studenten het gesprek aangaan over het sturen van foto’s naar je vriendje of vriendinnetje en het bewaken van je eigen grenzen daarin. Aan het eind van het fragment (bij 5:40) spreken ze over het belang van het hebben van een keuze. Ze stellen daarbij een aantal vragen:

 • Hoe bloot ben ik op de foto?
 • Wat laat ik van mezelf zien en wat niet?
 • Wie mag dat zien en wie niet?
 • In welke context voel je je veilig om jezelf zo te laten zien?

Stel de studenten ook deze vragen. Wat zouden zij wel of niet doen? Waarom zou je het een wel doen en het ander niet? Waar ligt de grens?

Terugkijken - 10 min

Bekijk tot slot deze video van de politie. Wie is het eens met de titel van deze les: Privacy, mijn kostbaarste bezit?!

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie