JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Portretrecht

De studenten oriënteren zich op het zonder toestemming publiceren van beeldmateriaal van andere mensen. Ze zoeken naar foto’s en video’s die over henzelf zijn te vinden en krijgen uitgelegd hoe je hier controle op kunt houden.

Portretrecht
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Video's
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Informatie- en zoekvaardigheden.

Lesdoelen

 • De student kan benoemen wat de eigen rechten zijn wanneer iemand anders, met of zonder toestemming, zijn of haar foto publiceert;
 • De student kan benoemen welke plichten er zijn wanneer hij of zij een foto met daarop iemand anders wil publiceren;
 • Student kan (juridische) gevolgen benoemen wanneer iemands portret zonder toestemming gebruikt wordt.

Te leveren producten

 • Foto-map met geselecteerde foto’s die de student van zichzelf online vond.
 • Answergarden-overzicht.

Beginsituatie

De student onderhoudt via sociale netwerken contact met zowel naasten en kennissen, als met professionele relaties (medescholieren, collega, etc.). De student reageert op ondersteunende wijze op de activiteiten van anderen op diverse sociale netwerken. Desondanks is de student niet bewust bezig met het (juridische) gevolgen van online gedrag.

Vooruitkijken - 15 min

Bekijk met de klas de video van het NOS-journaal.

De volgende vragen kunnen daarbij gesteld worden:

 • Heb jij jezelf wel eens online teruggevonden op een plek of in een context die je liever niet wilde?
 • Heb jij je online wel eens als iemand anders voorgedaan? Al was het maar als grapje?
 • Heb je in je omgeving wel eens meegemaakt dat van iemand een foto of video door een vreemde werd misbruikt?

Bespreek met de studenten de term portretrecht. Het portretrecht gaat om de rechten die een geportretteerde heeft met betrekking tot de publicatie van het portret dat van hem is gemaakt. Met andere woorden: het recht dat je hebt om tegen te gaan dat anderen een foto van je delen. Op basis van privacy kan worden beargumenteerd dat je portret niet zomaar gedeeld mag worden.

Uitvoering - 40 min

Elke student bekijkt de tijdlijn van twee van de eigen gebruikte sociale media. Bij elke foto waarin hij/zij is getagd, vraagt de student zich af: wil ik deze foto wel online hebben staan? De student slaat de foto’s op de eigen computer op die onwenselijk zijn. De docent stelt klassikaal de volgende vragen:

 • Wat kun je doen tegen een foto die van jou online staat zonder dat je het wilt?
 • Heb jij als geportretteerde het recht om bezwaar te maken?

De docent stuurt de studenten naar de website van RadarTV. Zij lezen dit in eigen tempo of de docent vertelt de inhoud.

Elke student kiest één van de foto’s die ze als onwenselijk ervaarden en die toch online staat. Via de instructie die uit de link hierboven, controleren zij met behulp van Google waar deze foto te vinden is.

 • Staat de foto online ook nog ergens anders gepubliceerd?
 • Bij wie kun je daartegen bezwaar maken? De website van Google kan daarbij helpen.

Terugkijken - 5 min

 • Zijn er foto’s die je zojuist hebt opgeslagen waar je inderdaad bezwaar tegen gaat maken?
 • Ga je vanaf nu anders te werk wanneer je een foto op één van jouw accounts plaatst? En wat houd je dan in gedachten?

Die laatste vraag kan door de docent worden vormgegeven via Answergarden, om alle inzichten klassikaal te delen.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie