JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Overleggen op afstand

De student leert omgaan met een applicatie die via verschillende devices overleg op afstand mogelijk maakt.

Overleggen op afstand
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device met camera
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Online samenwerken.

Lesdoelen

  • De student kan samenwerken op afstand met inzet van digitale tools;
  • De student kan de werking van de gebruikte tool aan andere klasgenoten uitleggen.

Te leveren producten

Een ScreenPal van de huiswerkopdracht. Ingeleverd door één van de teamleden.

Beginsituatie

Studenten hebben op allerlei verschillende manieren samengewerkt, maar nog niet eerder via een digitale tool.

Vooruitkijken - 15 min

Online samenwerken is veranderd door de komst van applicaties die communicatie via verschillende devices met elkaar mogelijk maken. Je kunt bijvoorbeeld samen tegelijkertijd in hetzelfde document werken, of direct zaken met elkaar bespreken door te chatten of videobellen. Samenwerken op afstand wordt daarmee een stuk makkelijker.

Het werkveld verwacht van studenten dat ze weten hoe ze vanuit verschillende disciplines met elkaar in dit soort applicaties kunnen samenwerken.

Opdracht 1

Bespreek met studenten welke verschillende applicaties zij kennen om samenwerken op afstand mogelijk te maken? Dit kan eventueel in een wordcloud met Mentimeter of in Answergarden.

Denk bij samenwerking applicaties aan: Skype, Google Drive, Sharepoint, Dropbox, Trello of Slack.

Uitvoering - 40 min

Opdracht 2

Maak groepen van vier of vijf studenten. Laat ze per groep een van bovengenoemde applicaties kiezen. Voorwaarde is dat ze contact kunnen leggen met videobeeld. Geef ze de opdracht om een tutorial op te zoeken op YouTube of LinkedIn Learning over deze applicatie en uit te zoeken hoe het werkt. Ze mogen het ook elkaar leren als een van de studenten al weet hoe het werkt. Dit hebben ze nodig voor de oefenopdracht.

Opdracht 3

Studenten krijgen een huiswerkopdracht. Ze gaan een opdracht uitvoeren via de uitgekozen applicatie waar je met elkaar kan communiceren op afstand via verschillende devices. Het is een vereiste dat de applicatie beeld ondersteunt.

  • Spreek met jouw groep een tijdstip af om na schooltijd met je team online samen te komen.
  • Je gaat samen met je team een opdracht uitvoeren via een videoconferencecall die je met ScreenPal opneemt als bewijs.
  • Overleg welke applicatie je gaat gebruiken voor deze opdracht.
  • De screencast post je op een Padlet die vooraf is aangemaakt door de docent. Op die manier kunnen jullie alle gemaakte video’s bekijken.

Terugkijken - 5 min

Laat de studenten elkaars werk bekijken en geef ze de opdracht om de andere video’s te voorzien van een tip en een top.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie