JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online (on)wenselijk gedrag

Een open gesprek over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is op het internet, waarbij online pesten aan bod komt.

Online (on)wenselijk gedrag
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Beamer | Video's uit de les
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student kan voorbeelden noemen van (online) wenselijk gedrag;
  • De student kan uitleggen wat online pesten is.

Te leveren producten

Een groepsdiscussie.

Beginsituatie

De student is online erg actief maar staat niet stil bij de negatieve effecten die bepaalde content of gedragingen met zich mee kunnen brengen.

Vooruitkijken - 30 min

Om te ontdekken wat studenten voorbij zien komen aan wenselijk en onwenselijke uitingen, bekijken jullie samen de volgende pagina’s. Vraag of ze de pagina’s kennen en wat ze van deze verzamelpagina’s vinden.

The Best Social Media verzamelt dagelijks de beste en meest creatieve socialmedia-updates. Ze streven hiermee bij te dragen aan een hogere kwaliteit van social media berichten van Nederlandse bedrijven. Zij verzamelen dus de beste en meest creatieve berichten die online verschijnen (input van gebruikers). De vraag is; zijn alle berichten voor iedereen leuk? Voorbeeld: The Best of Social Media over opvallende namen.

Om de klas te betrekken is het interessant om te vragen waar studenten wel of niet op reageren (Facebook, Instagram, YouTube video’s, blogs, etc.)

Bespreek als voorbeeld de filmpjes van dumpert.nl. Vraag aan de klas wie hier wel eens kijkt voor video’s. En bespreek de huisregels die op hun website staan. Waarom zouden ze deze huisregels hebben? Laat de studenten in groepjes van vier bespreken wat ze ervan vinden.

Als je zoekt naar ‘negatieve comments’ komen er bladzijden vol met tips over hoe je hiermee om moet gaan. Bespreek met de klas wat dit betekent. Is het ook een mogelijkheid om geen negatieve comments te geven?

Wat doen negatieve reacties met mensen?

Uit onderzoek blijkt dat één negatieve reactie (kritiek, schelden, kwetsen, negeren) gelijk staat tot vijf positieve reacties (complimentje, aandacht, interesse, attent zijn). Negativiteit heeft dus een grote destructieve kracht.

  • Hoe werken negatieve reacties in het echt?
  • Hoe werkt dat online?
  • Kun je er met iemand over praten als je in het echt kritiek krijgt of gekwetst wordt? En hoe werkt dat online?
  • Wanneer is iets een negatieve reactie?
  • Wanneer is het pesten?
  • Wanneer is het online pesten?

Uitvoering - 15 min

Opdracht

Laat studenten op zoek gaan naar wat negatieve reacties met mensen doen. Bespreek met de klas wat wenselijk gedrag is en wat onwenselijk gedrag is.

Is er een oplossing te bedenken waardoor je negatieve reacties kan sturen?


Verdiepingsopdracht

Er kan een bruggetje gemaakt worden naar het geven van professionele feedback en feedbackregels. Voorbeelden voor meer informatie:

Terugkijken - 15 min

Vraag na afloop of de studenten het moeilijk vonden om dit onderwerp te bespreken? Wat maakt het dat er soms een taboe heerst op het bespreken van andermans gedrag?

Deze vragen kunnen ook via Mentimeter gesteld worden om interactie tussen studenten mogelijk te maken.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie