JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online navigeren

De student kan 9292 gebruiken om te bepalen hoe je ergens komt met het ov. En Google Maps om te bepalen hoe je ergens naartoe kan lopen, fietsen of rijden.

Online navigeren
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Device per student | Pen & papier
In te zetten bij:
Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Tools & apps strategisch inzetten.

Lesdoelen

 • De student kan gebruik maken van de app 9292 om te bepalen hoe hij/zij ergens moet komen met het openbaar vervoer;
 • De student kan gebruik maken van Google Maps om te bepalen hoe hij/zij zelf ergens naartoe kan wandelen/fietsen/rijden.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

Veel studenten maken in hun studie gebruik van een ov-chipkaart. Zo zetten ze de kaart in voor hun vrije tijd, gaan ze ermee naar school en zullen ze hem ook gebruiken voor hun stage. Het is belangrijk voor een stage dat de student zelfstandig kan bepalen hoe hij bij afspraken op andere locaties kan komen. Dit zal meer vragen van de student, omdat het gaat om nieuwe locaties in plaats van bijvoorbeeld hun vaste route naar school. Daarnaast moeten studenten ook op tijd zijn en is het van belang dat zij van tevoren een goede inschatting maken van hun reistijd.

Vooruitkijken - 30 min

Start het gesprek met de vraag hoe studenten vanochtend naar school zijn gekomen, met de fiets, openbaar vervoer of de auto. Verdeel de studenten over deze groepen en laat iedereen individueel de volgende opdracht doen.

Je gaat van A naar B. Je moet vanaf jouw school (A) naar het examencentrum (B), waar je het theorie examen voor je rijbewijs hebt.

A = …

B = CBR Examencentrum, Naritaweg 150, Amsterdam

De antwoorden kunnen opgeschreven worden in een word-document of op een los papier.

 • Hoe pak je dit aan?
 • Welke apps gebruik je?
 • Hoe vaak moet je overstappen?
 • Hoe lang ben je onderweg?
 • Hoe laat vertrek je van huis?

Laat de studenten individueel de opdrachten maken, zodra iedereen klaar is kan per groepje besproken worden wat de antwoorden op de vragen zijn. Als alle drie de groepen klaar zijn hiermee, dan kan van iedere groep 1 student kort vertellen wat hun gezamenlijke antwoord op  is op de vragen, zodat alle groepjes van elkaar kunnen leren.

Uitvoering - 20 min

Je gaat van de Jan de Louterstraat (A) direct door naar je stage (B), je moet hier om 08.30 zijn. Laat studenten hun eigen stage kiezen als zij deze niet hebben kies dan voor het voorbeeld van het verzorgingstehuis.

Je gaat van A naar B.

A =  Jan de Louterstraat 12, Amsterdam

B = Wisseloord 219, Amsterdam

De antwoorden kunnen opgeschreven worden in een word-document of op een los papier.

 • Hoe pak je dit aan?
 • Hoe vaak moet je overstappen?
 • Hoe lang ben je onderweg?
 • Je hebt vertraging, wat doe je nu?

Bespreek deze laatste opdracht klassikaal, laat verschillende studenten aan het woord. Vraag de studenten of ze wel eens problemen hebben gehad met het reizen naar hun stage en hoe dit dan ging.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Stel je voor dat studenten geen ov-chipkaart hebben of er heel weinig mee reizen waardoor ze nog niet de basiskennis hebben van het reizen met de kaart, loop dan samen deze site door om te starten bij de basis.


 

Terugkijken - 10 min

Om af te sluiten en te zien wat de kennis van de studenten is kan er een korte quiz afgenomen worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van woordwolk in Mentimeter met de volgende vragen. Bespreek de antwoorden klassikaal.

 • Welke apps kan je gebruiken om van A naar B te komen?
 • Voor welke situaties zou je een route kunnen gebruiken?
 • Waar moet je aan denken als je ergens naar toe gaat?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie