JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Omdenken

De student leert wat omdenken is en hoe je kunt omgaan met problemen.

Omdenken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student kan omschrijven hoe je een negatieve gedachte omzet naar een positieve gedachte;
  • De student kan uitleggen waar omdenken in de eigen branche goed voor kan zijn.

Te leveren producten

Een digitale poster.

Beginsituatie

De student heeft nog niet eerder gehoord van de term omdenken en het daardoor ook nog niet bewust toegepast.

Vooruitkijken - 20 min

Begin de les met een Pinterest-bord en een video. Wat is omdenken? We kijken eerst naar een Pinterest-bord. Daarna bekijken we de video. Bij omdenken denk je in kansen en niet in problemen. Je kijkt naar de werkelijkheid en bedenkt vervolgens wat je er mee zou kunnen. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.

Hoe doe je het?
Stap 1: maak van het probleem een feit (het is wat het is). Hierdoor accepteer je het probleem
Stap 2: je kijkt naar het probleem en je denkt na over oplossingen. Wat kan je met het probleem doen?

Voorbeeld

Een journalist op een redactie moet veel samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld met fotografen, maar ook met persvoorlichters. Het kan dan zijn dat een persvoorlichter van de politie nooit te bereiken is, een fotograaf geen werk levert of dat een eindredacteur achterloopt met het nakijken van teksten. Allemaal problemen die het complete proces vertragen. Het levert de journalist stress op terwijl dat helemaal niet helpt. Want als je alleen maar gaat nadenken over je probleem, los je het niet op. Je kan veel beter je energie stoppen in een oplossing.

Voorbeeld stappenplan
Stap 1: accepteren dat een fotograaf zijn werk niet heeft ingeleverd.
Stap 2: andere fotograaf bellen zodat ik een ander beeld kan gebruiken

Ander voorbeeld:

  • Ik kan nooit al die privacy statements lezen; Wat als ze er pictogrammen van maken?
  • Ik kan nooit zelf een instructievideo maken; Wat als je een video maakt van iets dat je al goed kunt?

Uitvoering - 40 min

Opdracht

Geef studenten de volgende opdracht:

Schrijf voor jezelf een probleem op waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Dit kan gaan over school, over vrienden of over je bijbaan. Schrijf eerst op wat volgens jou het probleem is. Daarna volg je de stappen.

Stap 1: schrijf het op als een feit;
Stap 2: hoe kan je dit probleem oplossen?

Maak vervolgens van jouw uitwerking een poster zoals je die eerder hebt gezien op Pinterest. Maak bijvoorbeeld gebruik van de rode kleur en witte letters. Aan het einde van de les wordt al het werk ingeleverd via Padlet. Op die manier zien de studenten elkaar werk. Laat de studenten een uitwerking van een ander uitkiezen en klassikaal uitleggen wat zij daar zo goed aan vinden.

Terugkijken - 0 min

Vraag hoe studenten dit kunnen inzetten op de werkvloer. Wat hebben zij geleerd van de les vandaag? En gaan zij dit ook inzetten?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie