JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Mobiele telefoons

Hoe werkt de veroudering van smartphones? En wat is het effect van de productie van smartphones op het milieu?

Mobiele telefoons
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Beamer | Padlet | video's uit de less
In te zetten bij:
Mediawijsheid | Burgerschap | ICT

Competentie

Apparaten en software bedienen.

Verbinden via media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Tools & apps strategisch inzetten.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen hoe fabrikanten expres gebruik maken van een korte levensduur van mobiele apparaten;
 • De student kan uitleggen welke (fossiele) materialen er nodig zijn om mobiele apparaten te maken.

Te leveren producten

Contentplanning.

Beginsituatie

Studenten maken zelf allemaal gebruik van een smartphone maar zijn zich niet bewust van de technologie achter de telefoons. Daarnaast zijn ze nog niet eerder geconfronteerd met het effect van deze technologische ontwikkelingen voor mens en milieu.

Vooruitkijken - 20 min

Begin de les met de volgende vraag:

Hoe lang gaat een smartphone mee?

Je kunt de antwoorden verzamelen met een digitool als Padlet. Als je Padlet gebruikt kun je een andere kolom aanmaken met de vraag:

Hoe lang wil jij doen met jouw smartphone?

Studenten antwoorden erop met hun device.

Neem klassikaal het artikel van De Correspondent door. Vat vervolgens elke alinea in één zin samen. Na afloop geven de studenten antwoord op de volgende vragen:

 • Wat houdt een telefoon afbetaling in? Waarom kan de term ‘gratis’ hier misleidend zijn?
 • Wat bedoelen ze met ‘voortijdige veroudering van smartphone’?
 • Heb jij je ook wel eens afgevraagd of fabrikanten de smartphone express voortijdig laten verouderen?
 • Op welk systeem werkt jouw smartphone? iOS of Android?
 • Welk type processor werkt jouw smartphone op?
  1. Single-core
  2. Dual core
  3. Quad core
  4. Octa core
 • Waar ligt het probleem bij een oudere smartphone?
 • Omschrijf in jouw eigen woorden het probleem voor een bedrijf dat smartphones maakt?
 • Wat is een end-of-life date van een smartphone?
 • Wat valt de iPhone fabrikant die werkt met het iOS systeem te verwijten?
 • Welke ontwikkeling zou jij graag zien?

Uitvoering - 85 min

Opdracht 1
We kijken de documentaire blood in the mobile van IDFA School. Maak vervolgens via gomoodboard.com een moodboard van het probleem dat is geïllustreerd in de film. Laat de boodschap krachtig overkomen zonder dat je stills uit de documentaire zelf gebruikt.

Opdracht 2
Als tegengeluid is in 2016 de fairphone op de markt gekomen, een telefoon die op een eerlijke manier wordt gemaakt. De studenten gaan research doen naar de fairphone, aan de hand van onderstaande vragen:

 • Leg uit hoe het de fabrikanten lukt om de telefoon op een eerlijke manier te maken;
 • Waar is de telefoon te koop?
 • Is dit volgens jou de oplossing op het probleem? Leg uit waarom;

Fairphone is nog niet erg groot en daarom ga jij een planning maken voor de producent waarin je aangeeft hoe zij met sociale media meer aandacht kunnen krijgen voor het product. In deze planning denk je aan de volgende onderdelen:

 • Tot welke doelgroep richt jij je?
 • Welke sociale media zet je in en waarom?
 • Hoe zorg je ervoor dat jouw doelgroep in actie komt en overgaat tot de koop van een fairphone?

Terugkijken - 15 min

In deze les zijn er meerdere feedbackmomenten. De vragen van de correspondent worden klassikaal besproken, de film wordt ook klassikaal nabesproken. De planning wordt individueel teruggekoppeld.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie