JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Internet is een basisbehoefte

In deze les leren studenten wat het internet is, van elkaar en door filmpjes op YouTube.

Internet is een basisbehoefte
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Afdrukken van het template voor het scrhijven van een brief: https://www.lifeneedsinternet.com/write-letter/ Studenten hebben een pasfoto nodig. Coöperatieve werkvorm: de tweetal check Mogelijke samenwerking met het vak Nederlands.
In te zetten bij:
Burgerschap/Mediawijsheid/Nederlands

Competentie

Gebruik:

 • Heeft moeite met de bedieningslogica van apparaten en toepassingen.
 • Maakt mede daardoor weinig gebruik van nieuwe mediatechnologieën en verdiept zich niet in de mogelijkheden die deze bieden.

Thema

Informatie zoekvaardigheden

Lesdoelen

 • Student heeft kennis gemaakt met informatie- en zoekmogelijkheden binnen het internet.

Te leveren producten

Studenten schrijven een brief over hoe internet hun leven heeft beïnvloed.

Beginsituatie

Studenten hebben geen voorkennis nodig.

Vooruitkijken - 20 min

Het kabinet vindt dat supersnel internet een basisbehoefte is en gaat er werk van maken om draadloos internetten voor alle inwoners van Nederland beschikbaar te maken (NOS, december 2016).

In deze les leren studenten wat het internet is, van elkaar en door filmpjes. Studenten overleggen in tweetallen over wat de mogelijkheden zijn met het internet volgens een coöperatieve werkvorm.

Opdracht 1
In tweetallen lossen de studenten om de beurt een vraagstuk op. Na iedere twee vraagstukken controleren ze de antwoorden bij een ander koppel.

 • Studenten werken in duo’s
 • Per tweetal werkt één student aan het vraagstuk, terwijl de ander coacht en helpt;
 • De coach controleert het werk van de partner; coach en partner proberen het samen eens te worden over het antwoord; zo nodig vragen zij hulp van een ander tweetal; lukt dat niet, stelt het viertal een vraag aan de leerkracht;
 • De coach geeft complimenten;
 • De partners wisselen van rol en herhalen de voorgaande stappen;
 • De Tweetal Check: in het groepje van vier vergelijken beide tweetallen de antwoorden.

De vragen luiden:

 • Waar gebruikt een docent het internet voor?

Het antwoord is hier te vinden.

 • Waar gebruikt de Minister President internet voor?
 • Waar gebruikt de loodgieter het internet voor?
 • Hoe werkt het internet?

Het antwoord is hier te vinden.

Uitvoering - 30 min

Op het internet is Jeroen van Loon in 2010 begonnen met het verzamelen van internet verhalen in de vorm van brieven. Eerst uit Nederland, later uit de rest van de wereld. Deelname aan dit project is gratis, makkelijk en voor iedereen toegankelijk met of zonder internetverbinding.

Het doel van Life Needs Internet, www.lifeneedsinternet.com, is simpel; documenteren hoe mensen denken over de invloed van het internet in de vorm van een handgeschreven brief.

De brieven vormen de kern van het project en zijn stuk voor stuk culturele artefacten, precies zoals een archeoloog opgegraven potten en pannen bestudeerd.

Bron: “Internet is culture?”, hoorde ik in de jungle van Papoea, Mediawijzer.net februari 2014

Een voorbeeldbrief

Opdracht:
Download het template en beantwoord de vraag: ‘How does internet influence your life?’

Terugkijken - 10 min

Brieven worden gelezen, enkele kunnen worden voorgelezen. Brieven worden verstuurd.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie