JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Gepersonaliseerde cookies

Cookies: Wat zijn het? Wat doen ze? En wat kunnen anderen met jouw cookies? 

Gepersonaliseerde cookies
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

Media doorgronden.

Discussiëren over media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Privacy.

Lesdoelen

  • De student herkent wanneer er reclame wordt gemaakt;
  • De student kan uitleggen hoe cookies werken.

Te leveren producten

Antwoorden op vragen door middel van een klassengesprek.

Beginsituatie

De studenten hebben geen specifieke voorkennis nodig.

Vooruitkijken - 15 min

Open de les door te vertellen dat het thema van de les gepersonaliseerde cookies is. Start vervolgens de video waarin wordt uitgelegd wat cookies zijn.Vraag aan de klas of ze de term eerder voorbij hebben zien komen.

Laat de studenten individueel de term cookies uitleggen door de educatieve tool Mentimeter te gebruiken. Stel de vraag: ‘Wat zijn cookies?’. Laat de antwoorden zien op het digibord en laat studenten toelichten wat ze hebben opgeschreven.

Uitvoering - 30 min

Opdracht

Jullie gaan werken volgens de werkvorm Jig-saw methode. Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep leest zich in in het onderwerp en beantwoordt een aantal vragen. Vervolgens worden er nieuwe groepjes gemaakt, waarbij in elke groep ten minste één persoon uit de informatiegroepen zaten. De informatie die de groepen hebben gevonden wordt in de nieuwe groepen gedeeld. Zitten meerdere studenten uit een informatiegroep in de nieuwe groep, delen ze samen de bevindingen.

Informatie groep 1
Lees de onderstaande artikelen over cookies en persoonlijke advertenties. Probeer voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat zijn cookies?
  • Wat verzamelen ze?
  • Wat staat er in de cookiewet?
  • Denk je dat de cookiewetgeving werkt?

Informatie groep 2
Lees het artikel over realtime bidding. Probeer vervolgens het begrip ‘real time bidding’ samen te vatten.

De groep beantwoordt ook de vraag: Hoe komen bedrijven die dit toepassen aan aanvullende informatie over de persoon?

Informatie groep 3
Lees de informatie over Facebook en stel jezelf voor dat je een bedrijf hebt dat wil adverteren op Facebook. Noteer op welke manieren je je advertenties kan richten om de juiste personen te bereiken. Bedenk ook hoe Facebook aan al die informatie komt.

Informatie groep 4
Lees de informatie over Google en stel jezelf voor dat je een bedrijf hebt dat wil adverteren op Google. Noteer op welke manieren je je advertenties kan richten om de juiste personen te bereiken. Bedenk ook hoe Google aan al die informatie komt.

Terugkijken - 15 min

Aan het eind van de les bespreek je met de studenten:

  • Wat hebben jullie geleerd?
  • Wat vonden jullie van deze werkvorm?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie