JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Effect negatieve reacties

Elke dag verschijnen er honderden negatieve berichten op het internet. Berichten die andere mensen kunnen kwetsen of pesten in de hand werken. Wat is het effect van een negatief bericht?

Effect negatieve reacties
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Mentimeter | Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student is zich bewust van de destructieve kracht van online negatieve commentaar;
  • De student denkt na over wenselijk gedrag op het internet en kan een strategie ontwikkelen voor een aangewezen medium tegen onwenselijk gedrag.

Te leveren producten

Verslag en presentatie.

Beginsituatie

Studenten weten de verschillen tussen de sociale mediakanalen. Ze kunnen eigen mediagebruik in kaart brengen en ook beargumenteren.

Vooruitkijken - 40 min

Wat doen negatieve reacties met mensen? Uit onderzoek blijkt dat om één negatieve reactie te doen laten vergeten, er gemiddeld vijf positieve reacties tegenover moeten staan. De destructieve kracht van negatief commentaar is dus zeer groot. Hoe werken negatieve reacties in het echt (offline)? Hoe werkt dat online? Kun je er met iemand over praten als je in het echt kritiek krijgt of gekwetst wordt? Wanneer is iets een negatieve reactie? Wanneer is het pesten? Wanneer is het online pesten? Bespreek deze vragen met de studenten klassikaal of stel ze via Mentimeter.

De klas krijgt een artikel van De CorrespondentEr is weinig mis met sociale media. Het probleem is wat kinderen niet meer doen.’

  • Studenten lezen het artikel.
  • Studenten vatten het artikelen samen, vanuit de samenvatting kiezen ze één woord dat allesomvattend is. Dit woord schrijft elke student individueel op het bord.

Aan de hand van de woorden op het bord, wordt het artikel besproken. Welke punten maakt de schrijver?

Opdracht 1

De regels op de website van Dumpert moeten ervoor zorgen dat er geen mensen worden gekwetst. Op een website waar vreemden elkaar ontmoeten en er geen fysieke ontmoeting is, kan het erg lastig zijn om regels te handhaven. Sociale normen zijn niet alleen voor dergelijke websites. Hoe werkt het precies met andere sociale media?

  • Kijk op je telefoon en laat weten in welke groepschats jij actief bent. Wat is jouw relatie tot de anderen? Welke regels gelden er in die groep? Is er een verschil tussen die groepen?
  • Van welke andere online communities ben je lid? Wat is jouw relatie tot de anderen? Welke regels gelden er in die groep? Is er een verschil tussen die groepen?

Vragen kunnen klassikaal of in groepsverband worden behandeld. Docent herhaalt op de hoofdlijnen welke antwoorden er zijn gegeven. Daarna kan er een koppeling worden gemaakt met de functie op Instagram om negatieve comments uit te schakelen. Door deze functie in te schakelen, zijn negatieve berichten niet meer zichtbaar voor de gebruiker waar een negatief bericht naar is verstuurd.

Uitvoering - 60 min

Opdracht 2

Om ervoor te zorgen dat het leuk en gezellig blijft op sociale media is het van belang dat de sociale normen vooraf duidelijk zijn. Jullie gaan deze normen zelf op papier zetten voor de klassenapp. Per vier studenten worden er vier regels bedacht. Twee regels gaan over de taal of het beeld dat wordt gedeeld. De andere twee regels moeten ervoor zorgen dat positieve berichten worden gestimuleerd. Kortom: twee regels zijn erop gericht wat niet mag, de andere twee regels schrijven voor wat wel mag en ook gewenst is.

Nadat verschillende groepen de vier regels op papier hebben staan, wordt er per groep een gespreksleider aangewezen. Deze presenteert de regels. Van elke groep worden er minimaal twee regels opgeschreven op een flip-over of op het bord. De docent schrijft de regels op, maar bemoeit zich niet inhoudelijk met de afspraken. Het idee is dat de studenten zelf komen tot een set regels waar zij zich ook zelf aan gaan houden. Na het opschrijven van de regels worden deze ondertekend door alle studenten. Eventueel kan de docent na afloop nog aangeven dat een student foto’s maakt en deze deelt in de groepsapp.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Geef extra uitleg waarom regels goed zijn.

Bekijk de video en laat de studenten het experiment analyseren. Wat gebeurt er precies in de klas? Hoe komt dat? Heb jullie wel eens iets vergelijkbaars meegemaakt?


Verdiepingsopdracht

  • Welke regels zullen er gelden voor de branche waar jij later komt te werken? Wat zijn de consequenties wanneer sociale normen niet worden nageleefd? Zoek minimaal twee regels die specifiek gelden voor jouw beroepsgroep en noteer daarbij de bron.
  • Welke regels heeft school al? (Hiervoor kunnen de studenten een onderwijsovereenkomst/studentenstatuut uitpluizen)

Terugkijken - 20 min

Geef klassikale feedback op de regels. Docent kan aangeven dat deze regels voortaan van kracht zijn en dat iedereen zich eraan hoort te houden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen studenten zich bij de docent melden. Studenten kunnen eventueel ook zelf afspraken maken wanneer iemand zich niet aan groepsafspraken (ligt aan de veiligheid in de groep).

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie