JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Betrouwbaarheid van bronnen

Een blog, een serieuze krant, een boek, een video, een artikel of een website. Wat is een betrouwbare bron en wat niet?

Betrouwbaarheid van bronnen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de les
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

Thema

Nieuws en informatie verwerken.

Lesdoelen

 • De student kan vertellen welke criteria er zijn om te beoordelen of een bron betrouwbaar is;
 • De student kan beoordelen aan de hand van de criteria of een bron betrouwbaar is.

 

Te leveren producten

Een informatieve tekst met betrouwbare bronnen.

 

Beginsituatie

Studenten leren in deze les hoe ze weten of een bron betrouwbaar is. Ze hebben dit niet eerder aangeboden gekregen.

Vooruitkijken - 15 min

Kritische denkvaardigheden zijn tegenwoordig een hot topic voor het mbo. Op de website van de MBO Raad is er meer over te lezen en wordt in een video uitgelegd wat ze hiermee bedoelen. De stappen die in de video worden besproken zijn als volgt. Eerst verzamel je informatie, dan beoordeel je de informatie. Vervolgens analyseer je de beoordeelde informatie om tot een conclusie te kunnen komen.

Op deze websites wordt stap voor stap uitgelegd hoe je tot goede bronnen kunt komen:

 

Bekijk met de klas artikelen die bij voorbaat nep zijn: Hier twee voorbeelden:

Bespreek met de studenten waaraan ze kunnen zien dat deze artikelen nep zijn. Bespreek ook dat de voorwaarden om een bron als betrouwbaar te beoordelen bij deze twee voorbeelden niet gelden. Laat ook een bron zien die wel betrouwbaar is. Kies een bron die aansluit bij de voorkennis, interesse of opleiding van de groep. Doorloop stap voor de stap de voorwaarden om te bepalen of de bron betrouwbaar is.

Uitvoering - 35 min

Opdracht 1

Kijk met de hele klas onderstaande video:

The Guardian – points of view

Kijk de video nog een keer om de studenten de video te laten snappen.

Neem met de studenten de volgenden vragen door:

Informatie van de HvA – STIP

 • Wie is de auteur?
 • Wat is de inhoud?
 • Juistheid: Kloppen de feiten? Worden de meningen onderbouwd?
 • Objectiviteit: Wat is het doel van de tekst?
 • Kwaliteit informatiebron: ziet de informatiebron er professioneel uit?
 • Controleerbaarheid? Kun je de feiten checken met bronnen?

Opdracht 2

De studenten gaan zelf een informatieve tekst schrijven passend bij de opleiding. Kies een thema of laat studenten een thema kiezen en laat hierbij een vraag formuleren. De informatieve tekst gaat antwoord geven op de gestelde vraag. De tekst moet gebaseerd worden op bronnen die betrouwbaar zijn, zoals in deze les is laten zien. De studenten mogen gebruikmaken van boeken, kranten en internetbronnen.

Terugkijken - 10 min

Bespreek de betrouwbaarheid van de bronnen met studenten. Stel de volgende vragen klassikaal of via Mentimeter:

 • Welke informatiebron was het meest nuttig?
 • Hoe wist je of de bron betrouwbaar was?
 • Waar heb je vooral op gelet?
 • Welke bron was niet betrouwbaar? Waaraan kon je dat zien?

Geef ook feedback op de geschreven tekst.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie