JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Beelddagboek | Les 2 | Hoe gaat het met je groei?

Het Beelddagboek geeft studenten inzicht in hun eigen voortgang ten opzichte van het leerdoel. Studenten blikken tijdens les 2 terug op hun foto’s en gestelde doel. Daarna maken ze van het leerdoel een groeidoel.

Beelddagboek | Les 2 | Hoe gaat het met je groei?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student | Padlet | Presentatie les 2 | Single point rubric | Stroomschema groeidoel
In te zetten bij:
SLB | Alle vakken

Competentie

Competentie LOB: Loopbaansturing.

Lees hier meer over de verschillende Loopbaancompetenties

Competentie mediawijsheid: Apparaten en software bedienen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Aan leerdoelen werken.

Voorbereiding

Download hier het lesmateriaal voor de hele serie. In de handleiding krijg je een overzicht van de lessenserie, planning en materialen. Hier vind je ook het sjabloon voor Padlet en de uitleg hoe je een Beelddagboek aanmaakt voor jouw klas.

Download hier de presentatie voor Les 2. Klik hier voor de single point rubric en het stroomschema, die heb je nodig voor deze les.

Lesdoelen

  • De student kan praten over het gestelde doel en foto’s met andere studenten;
  • De student maakt van het beheersingsdoel (leerdoel) een persoonlijk groeidoel;
  • De student formuleert een advies voor zichzelf over wat concreet voor het groeidoel gedaan kan worden (feed forward).

Te leveren producten

Elke student heeft een groeidoel en feed forward geformuleerd en toegevoegd aan het Beelddagboek op Padlet.

Beginsituatie

In les 1A en les 1B heeft de student een leerdoel gesteld en geleerd hoe met het Beelddagboek gewerkt kan worden. In de periode na deze lessen tot les 2 hebben de studenten elke week 2 tot 3 foto’s geüpload op het Beelddagboek. De student heeft dus de eerste stappen gezet om te werken aan het leerdoel.

Studenten blikken tijdens les 2 terug op hun foto’s en gestelde doel; daarna maken ze van het normale leerdoel een groeidoel. Bij een groeidoel gaat het niet erom dat iedereen hetzelfde niveau behaalt, maar dat de student zichzelf als vertrekpunt gebruikt: de student wil groeien ten opzichte van zichzelf. Wil je meer weten over de verschillende soorten doelen, kijk dan hier.

Vooruitkijken - 30 min

Vraag studenten hoe het ging met het invullen van het Beelddagboek. Afhankelijk van je groep kun je dit klassikaal als kort gesprek doen, of je laat iedereen 1 woord zeggen, of je laat het doel van afgelopen les zien en laat studenten vertellen hoe goed ze zelf vinden dat ze aan het doel gewerkt hebben.

Uitvoering - 20 min

Uitvoering 1 | Feedback geven op elkaars foto’s en leerdoel
Studenten gaan zo in groepjes (2-3 studenten) hun beheersingsdoelen bespreken en naar de foto’s kijken. Dit doen ze aan de hand van het feedback-instrument ‘single point rubric‘. In het midden van de rubric staan de succescriteria. Elke student vult de kolommen links en rechts in voor 1 of 2 andere studenten. Oefen het invullen van de tabel even met de studenten voordat ze zelfstandig aan de slag gaan. Kijk samen naar het voorbeeld Beelddagboek op de Padlet. Laat ze zelf antwoorden verzinnen die links en rechts kunnen staan voor de voorbeeldsituatie. Dit kan volgens denken-delen-uitwisselen:

  • Denken: studenten kijken individueel naar het voorbeeld op de Padlet. Ze geven feedback voor elke rij in de single point rubric en schrijven die op.
  • Delen: studenten delen hun antwoorden met een andere student naast hen. Ze vergelijken de feedback die ze hebben gegeven en bepalen wat de beste feedback is.
  • Uitwisselen: de docent geeft willekeurige studenten de beurt en vraagt naar hun feedback en tips.

Na het gezamenlijke oefenen laat je de studenten groepjes vormen (2-3 studenten) of maak die zelf van tevoren. Zorg ervoor dat elke student de single point rubric invult voor 1 of 2 andere studenten. Studenten vullen de rubric in en geven ze aan de betreffende student. Die lezen de feedback en geven aan of ze er iets mee kunnen, of ze dit herkennen of stellen nog vragen. Aan het einde van de les hebben studenten deze feedback nodig om een advies voor zichzelf te formuleren. Zorg dat ze het blaadje met de single point rubriek bewaren.

Uitvoering 2 | Groeidoel maken
Leg uit dat het beter werkt als je een groeidoel formuleert dan een beheersingsdoel (normaal leerdoel). Bij een groeidoel neemt de student namelijk zichzelf als uitgangspunt en gaat de competitie met zichzelf aan. Hierdoor is ook beter zichtbaar of er daadwerkelijk groei is. Iedereen is uniek en kan verschillende dingen. Voor de één is het moeilijk om überhaupt een agenda te gebruiken, voor de ander is het moeilijk om erin te zetten wanneer aan opdrachten gewerkt moet worden. Je kan ook weer naar de marathon metafoor verwijzen. Voor de één is het volstrekt onmogelijk om binnen 6 maanden een marathon te lopen, maar voor de ander is het wel mogelijk. Dit betekent niet dat de één geen groei kan doormaken. Alleen verschillen de doelen dan van elkaar. De één kan beter het doel hebben om 10 km achter elkaar te rennen, want dit is wel haalbaar!

Laat het stroomschema zien en leg aan de hand van een voorbeeld uit hoe het beheersingsdoel wordt veranderd in een groeidoel. Daarna gaan de studenten zelf hun beheersingsdoel aanpassen tot een groeidoel. Dit kan op verschillende manieren, hier enkele ideeën:

  • Studenten doorlopen zelfstandig het stroomschema als ze dit aan kunnen;
  • Formuleer gezamenlijk met enkele studenten groeidoelen;
  • Laat studenten in tweetallen het schema doorlopen. Om de beurt doorlopen ze samen het stroomschema en passen het doel van de betreffende student aan;
  • Je kunt ook samen een groeidoel maken voor de voorbeeldpersoon op de Padlet. Hiervoor moet je wel weten wat diens situatie is. Het formuleren van een groeidoel leidt er namelijk toe dat ze naar zichzelf moeten kijken: Hoe deed ik het eigenlijk tot nu toe? En wat is dus de volgende stap die ik kan zetten?

Kies één van deze mogelijkheden of differentieer binnen je klas met meerdere mogelijkheden. Laat studenten nu het groeidoel maken.

Terugkijken - 10 min

Studenten zetten hun groeidoel uiteindelijk als nieuwe post op het Beelddagboek op Padlet. Je kunt om te controleren of alle studenten dit ook echt hebben gedaan de Padlet op het scherm laten zien en enkele groeidoelen complimenteren.

Tot slot geven studenten zichzelf een advies om aan dit nieuwe groeidoel te werken. Onder het groeidoel zetten ze het advies: “Ik ga nu …. [dit doen]”. Hiermee maken ze concreet hoe ze aan hun doel willen werken. Ter inspiratie gebruiken studenten de feedback uit de single point rubric.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie