JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Applicatie bedenken

Dagelijks komen er tientallen applicaties of tools bij. Hoe spreek je een nieuwe doelgroep aan? En hoe zorg je ervoor dat jouw online middel offline bekend wordt bij jouw doelgroep?

Applicatie bedenken
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Mediawijsheid

Competentie

Thema

Tools & apps strategisch inzetten.

 

Lesdoelen

  • De student weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen en kan deze effectief inzetten.

 

Te leveren producten

Ontwerp van online tool of applicatie.

 

Beginsituatie

Studenten kennen de online wereld en de werking van applicaties.

Vooruitkijken - 10 min

Het aantal krantenlezers neemt jaarlijks af. Mensen zijn wel geïnteresseerd in nieuws maar nemen steeds minder vaak een abonnement op een krant. Allereerst kwam Alexander Klöpping met Blendle: een online platform waarop meerdere kranten en tijdschriften zijn aangesloten. In plaats van een gehele editie te kopen, koop je een artikel.

Sinds mei 2017 kwam De Persgroep met de app ‘topics’: een verzameling van alle kranten van dezelfde uitgever in een app. Op basis van algoritmes krijg je alleen nieuws wat jou interesseert.

Twee voorbeelden die een oplossing boden voor het teruglopende aantal lezers van betaalde media.

Uitvoering - 90 min

Opdracht
Jullie gaan zelf aan de slag met het bedenken van een tool of applicatie die een bepaald probleem oplost. Volg het stappenplan hieronder:

Stap 1: kies een van de onderstaande onderwerpen:

  • Jij wil voortaan alleen nog maar duurzame kleding lopen. Geen kleding meer dat slecht is voor het milieu of tot stand is gekomen met kinderarbeid. Daarvoor moet je wel weten waar deze kleding te koop is.
  • Je eet geen vlees en gebruikt geen dierlijke producten. Deze veganistische levensstijl is goed te doen in Nederland maar wanneer je op reis gaat, weet je niet altijd waar je kan eten.
  • Mensen die willen immigreren naar Nederland moeten een inburgeringscursus doen. Het is van belang dat ze weten waar ze zich kunnen melden en welke stof ze moeten leren. Immigreren kan vanuit elk land: dit zorgt dus voor veel verschillende talen en achtergronden.
  • Oma Pien woont in een aanleunwoning. Ze ontvangt drie keer per week een hulp in de huishouding. Haar kinderen wonen in het buitenland en die belt ze een paar keer per jaar. Ze heeft weinig sociale contacten waardoor ze iemand mist om mee te kletsen.
  • Je mag ook zelf een probleemstelling formuleren die je zelf eerder hebt ervaren en waarvoor je hulp van een online tool/ applicatie zou kunnen gebruiken.

Stap 2: bekijk welke online tools/applicaties er al zijn die passen bij jouw onderwerp. Schrijf een recensie waarin je de bestaande tools/applicaties bekritiseerd. Dit kan je bijvoorbeeld doen door recensies te lezen in de app-store.

Stap 3: maak een opzet voor een online tool/applicatie die voor jouw onderwerp gemaakt moet worden. Welke elementen komen er in voor? Verwijs in dit gedeelte ook naar je recensie waarin je kritisch was op bestaande producten.

Stap 4: visualiseer jouw online tool/applicatie door een moodboard te maken met canva.com. Je laat in jouw moodboard je idee en je doelgroep duidelijk naar voren komen.

Stap 5: presenteer jouw moodboard. In de presentatie heb je aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Wie is jouw doelgroep en hoe ga je die bereiken?
  • Welke elementen in jouw online tool/applicatie verhelpen het probleem uit jouw casus?
  • Is jouw online tool/applicatie te combineren met andere applicaties?
  • Hoe zorg je voor bekendheid van jouw online tool/applicatie?

Terugkijken - 20 min

Geef de studenten individuele feedback op hun presentatie en de applicatie die ze bedacht hebben.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie