JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Addicted to your phone

Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl.

Addicted to your phone
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Mentimeter, Laptop
In te zetten bij:
SLB / Nederlands / Burgerschap

Competentie

Strategie: Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’).

Thema

Omgaan met (sociale) media

Lesdoelen

 • Studenten krijgen inzicht in hun smartphonegebruik.
 • Studenten kunnen bewuste keuzes maken t.a.v. hun smartphonegebruik.
 • De student krijgt in deze les inzicht in zijn eigen smartphonegebruik en ervaart hoe dit gebruik invloed heeft op zijn of haar leven. Daarnaast geef je een ‘tool’ mee die hij voor zichzelf in kan zetten.

Te leveren producten

Wordcloud vol ideeën voor mindful mediagebruik in Mentimeter/op papier

Beginsituatie

Internet is zo aanwezig in onze maatschappij, dat steeds meer mensen niet meer zonder hun telefoon of tablet kunnen. Elk verloren moment komt zo in het teken te staan van Whatsapp, Facebook of andere online toepassingen. Dat kan leiden tot slapeloosheid.

Vooruitkijken - 20 min

Start de les klassikaal met een aantal vragen. (Dit kan eventueel in Mentimeter. Mentimeter instellingen staan tussen haakjes. Wil je weten hoe deze tool werkt?  Op deze pagina vind je meer informatie.

Vragen:

 • Hoe vaak bekijk jij je telefoon gemiddeld op een dag? (multiple chocie, 1 antwoord)
 • Welke apps gebruik je het meest? (wordcloud, 5 antwoorden)
 • Hoeveel tijd besteed je aan deze apps? (wordcloud, 1 antwoord)
 • Vind je het veel, de tijd die je hebt besteed aan je telefoon? (multiple choice, ja/nee)
 • Bedenk drie dingen die je ook in die tijd had kunnen doen. (Open ended)
 • Hoeveel uur per week doe je niks? (wordcloud, 1 antwoord)

Uitvoering - 30 min

Stuur de studenten naar de volgende website en laat ze die op eigen tempo doornemen. (6 min) Alleen hoofdstukje 1 en 2 en het filmpje dat ze de telefoon moeten opnemen.

Als bovenstaande link niet werkt, is dit ook een interessante website.

 

Oefeningen met de klas

Doe een oefening waarbij de studenten moeten multitasken. Hierbij gaat het erom dat ze ervaren hoeveel energie het kost om met meerdere taken tegelijkertijd bezig te zijn.

Voorbeelden van twee oefeningen

 • Oefening 1:

Laat de studenten afwisselend een letter van de zin

T H E   F U T U R E  W I L L  BE  F A N T A S T I C

en een cijfer uit de cijferreeks schrijven

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Ze moeten met een stopwatch op hun telefoon bijhouden hoe lang ze hier over doen. De tijd moeten ze ergens noteren.

Laat de studenten vervolgens eerst de zin

T H E   F U T U R E  W I L L  BE  F A N T A S T I C

en dan de cijferreeks opschrijven

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Ze moeten wederom met een stopwatch op hun telefoon bijhouden hoe lang ze hier over doen. De tijd moeten ze weer noteren. Bevraag een aantal studenten via Teachery naar de uitkomsten. Of laat ze via Mentimeter de uitkomsten geven in een wordcloud.

 

 • Oefening 2

Deze oefening is meer fysiek. Je doet drie oefeningen met studenten op meerdere manieren:

 1. Handklap spel (zoals kinderen vaak doen)
 2. Van 1 tot 10 tellen met je vingers; ieder om en om een cijfer
 3. Samen een zin zeggen, ieder om en om een woord

Zet de studenten in twee rijen tegenover elkaar. De eerste ronde laat je de studenten oefeningen 1,2 en 3 een voor een samen uitvoeren.

De tweede ronde bepaal jij het moment waarop ze switchen van oefening 1 naar 2 naar 3. Je kunt eventueel ook nog tussentijds weer laten switchen (1,3,2,1). Dan moeten ze ook nog onthouden met welke partner ze waar in de oefening waren. (hierbij moeten ze multitasken)

Na afloop bespreek je met de klas hoe ze het verschil tussen de beide rondes hebben ervaren. Maak vervolgens de vergelijking met sociale media. Je bent continu aan het multitasken; tussen de online wereld en het hier en nu, binnen de online wereld tussen verschillende apps. Dat kost heel veel energie. Daarnaast kan het er voor zorgen dat je voortdurend wordt afgeleid. Hierdoor kun je je minder goed concentreren op waar je eigenlijk mee bezig bent.

Zelfstandig lezen

Stuur ze terug naar de website en laat ze verdergaan met hoofdstukje 3 en 4.

Terugkijken - 10 min

Laat de studenten hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Eerst in groepjes van 2, daarna klassikaal in mentimeter.

 • Welke ideeën heb je voor een slimmer smartphone gebruik? (wordcloud, 5 entries)

Bespreek de ideeën klassikaal. Laat de studenten de beste ideeën noteren voor henzelf.

 

Huiswerk:

Laat de studenten een week lang hun telefoongebruik bijhouden met de app ’in Moment’ (iOS) of Menthal (Android). Kom hier in de volgende les op terug.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie