JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 5 | Extra: bedrijfsbezoek

De studenten bereiden zich in groepen voor op het bedrijfsbezoek: Wat willen ze zien? Wat willen ze weten?

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 5 | Extra: bedrijfsbezoek
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie.

Lesdoelen

 • De student maakt kennis met bedrijven en kan deze ervaring delen met klasgenoten;
 • De student weet hoe je jezelf kunt presenteren.

Te leveren producten

Verslag voor in het POP.

Beginsituatie

Studenten hebben door de voorgaande lessen al een goed beeld van de branche waar ze voor worden opgeleid. Ze hebben een eigen netwerk in kaart gebracht en ze hebben verschillende bedrijven nader onderzocht.

Vooruitkijken - 20 min

Studenten maken kennis met verschillende bedrijven. Zien het reilen en zeilen van een bedrijf, proeven sfeer. Zien hoe mensen werken: individueel op kantoor, in grote groepen op kantoor, aan één grote tafel of juist aan het werk met machines, kunnen collega’s elkaar verstaan? Hoe is de kantine vormgegeven? Wat zijn de verschillende taken? Studenten gaan dit zelf uitzoeken door op pad te gaan en hun ervaring terug te koppelen richting hun klasgenoten.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Uit de top 5 van bedrijven die je in een vorige opdracht hebt beschreven kies je twee bedrijven uit. Deze twee bedrijven ga je zelf bezoeken. Spreek af met je docent wanneer je dat gaat doen. Maak van deze bedrijfsbezoeken een verslag van minimaal 500 woorden per bedrijf. Beschrijf in elk geval:

 • De motivatie voor je keuze;
 • De indruk die je hebt gekregen van het bedrijf;
 • De naam van de bedrijfsleider;
 • De NAW-gegevens van deze zaak;
 • De aard van de werkzaamheden;
 • Voeg enkele foto’s toe die je zelf hebt gemaakt tijdens het bedrijfsbezoek;
 • Vraag bij het bedrijf na of je er BPV (stage) kunt volgen!

Tip: geef de studenten de opdracht om een vlog te maken van hun bezoek. De vlogs worden na afloop getoond in de klas. Op die manier worden de ervaringen inzichtelijk gemaakt.

Terugkijken - 10 min

Wat hebben jullie geleerd? Hoe ziet de branche er volgens jou uit? Komt jouw informatie overeen met de informatie van een klasgenoot?

Vervolg: Extra: Bedrijfsbezoek

Arbeidsmarkt verkennen
Een succesvolle zoektocht naar een baan start met inzicht hebben in de arbeidsmarkt. Wat zijn jouw kansen en mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt? Wat voor een soort functie, organisatie en branche sluit het beste aan op jouw interesses, competenties en persoonlijke waarden?

Het is natuurlijk wel eerst van belang dat je weet waar jouw interesses, competenties en drijfveren liggen. Heb je dit nog niet helder inzichtelijk, besteed daar dan eerst aandacht aan.

Trends en ontwikkelingen
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Technologische ontwikkelingen, marktverschuivingen, economische ontwikkelingen kunnen invloed hebben op bepaalde beroepen of sectoren. Is er veel of weinig werkgelegenheid in de sector die jouw interesse heeft? Hieromtrent is het van belang op de hoogte te zijn van ontwikkelingen, trends op de arbeidsmarkt om meer inzicht te krijgen in je loopbaanmogelijkheden maar ook de mogelijke risico’s.

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen, trends en veranderingen binnen de arbeidsmarkt? Er zijn uiteenlopende bronnen die je voor je arbeidsmarktonderzoek kunt gebruiken:

 • Media (Nieuwssites, Kranten, Vakbladen etc)
 • Centraal Bureau van de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • UWV
 • Branche organisaties
 • Sociale media (LinkedIn, Twitter)

Lees meer over dit onderwerp op deze website.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie