JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 3 | Vacatures zoeken en vinden

De studenten maken kennis met de branche door te zoeken naar vacatures.

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 3 | Vacatures zoeken en vinden
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie

Lesdoelen

  • De student kan benoemen welke beroepen er aansluiten op de opleiding;
  • De student kan benoemen welke vacatures passen bij de opleiding;
  • De student kan met anderen spreken over hun toekomstig beroep.

Te leveren producten

Moodboard van vacatures voor in het portfolio.

Beginsituatie

Studenten hebben niet eerder gezocht naar vacatures voor de branche waarin ze worden opgeleid.

Vooruitkijken - 20 min

Open de les met een video van Bonkers. Bespreek daarna het onderwerp van de les. Open een website met vacatures en neem deze klassikaal door. Bespreek verschillende vacatures die relevant zijn voor de studenten. Let op moeilijkheden; ‘ ‘acquisitie wordt niet op prijs gesteld’ en ga in op de beloning en ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’. Maar ook: 9-tot-5-mentaliteit, flexibel, pro-actief, representatief, accuraat, servicegericht.

Loop met de klas een vacature door. Stel studenten de vraag:

  • Waarom zou de functie wel of niet iets voor jou zijn?  Overleg in tweetallen.
  • Welke mogelijkheden zijn er allemaal om vacatures te zoeken?

Tip: Het is van grote meerwaarde wanneer studenten in kleinere groepen verschillende bedrijven kunnen opzoeken voor een korte rondleiding en gesprekken met een paar werknemers kunnen voeren.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

Ga na in jouw omgeving of er mensen zijn die ergens werken waar jij later graag zou willen werken. Maak met twee van hen een afspraak en stel ze een aantal vragen (zie volgende opdracht) over hun beroep. Als je niet direct iemand weet of kent, praat er dan eens over met familie, vrienden of teamgenoten bij je sportvereniging. Grote kans dat zij iemand kennen bij een bedrijf waar jij zou kunnen werken of stagelopen. De vragen van mediawijsheid in het mbo kunnen helpen om je netwerk in kaart te brengen:

  1. Maak een tekening van jouw netwerk op dit moment.
  2. Wat doe jij nu aan online en offline netwerken?
  3. Hoe kun je je netwerk vergroten?
  4. Wat heb jij de afgelopen week gehad aan je netwerk?
  5. Wat voeg jij toe aan je netwerk, noem drie dingen?

Opdracht 2

Stel in groepen van drie een lijst met vragen samen, die je aan mensen uit jouw netwerk kunt stellen. Denk aan vragen over hun opleiding, keuzes die ze hebben gemaakt en de redenen waarom, over hun werkweek. Details zijn interessant!

Opdracht 3

Ga op zoek naar interessante vacatures. Neem deze de volgende les mee.

Terugkijken - 10 min

Vraag voor de klas: zijn er interessante vacatures voorbij gekomen? Wat maakt dat je deze interessant vond?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie