JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Social Dilemma

“In de veelbesproken Netflix docu ‘The Social Dilemma’ doen (ex-) werknemers van diverse techbedrijven een boekje open over de niet-voorziene effecten van social media.” Interessant om te bespreken in de klas, maar hoe?

Social Dilemma
Tijdsduur:
150 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
MS Teams | Powerpoint | Laptop
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB

Competentie

Begrip: studenten begrijpen het social dilemma en gevolgen van social media gebruik

Strategie: studenten verwoorden hun mening

Communicatie: studenten maken een tijdschrift met diverse boodschappen over social media

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Workshop Social dilemma

Lesdoelen

 • De student kan de rode draad van de documentaire ‘Social Dilemma’ toelichten
 • De student kan stellingen beargumenteren.
 • De student kan zijn mening onderbouwen.
 • De student kan de voor – nadelen benoemen van (het gebruik van) social media.
  De student kan een inhoudelijke presentatie geven waarbij medestudenten worden geïnformeerd over het gebruik van social media en eventuele gevolgen.

Te leveren producten

Tijdsschrift: De studenten werken in groepjes aan het maken van een tijdschrift. De tool die hiervoor gebruikt kan worden is:
Flipsnack: Free Online Flipbook Maker – Easy PDF to HTML5 

Studenten van media-opleidingen kunnen andere software gebruiken zoals bijvoorbeeld InDesign.

Beginsituatie

 • De student is bekend met social media.
 • Verder kan de student zichzelf uitdrukken en zijn / haar mening beargumenteren.

 

Vooruitkijken - 15 min

 • Bepaal allereerst of de studenten de documentaire thuis kijken of dat er gezamenlijk naar de documentaire gekeken gaat worden. Wanneer de lessen voornamelijk online plaats vinden is het raadzaam dat studenten zelfstandig naar de documentaire kijken.
 • Geef de studenten de volgende 5 kijkvragen mee:
  • Wat is het ‘social dilemma’ in deze documentaire
  • Waarom is het zo moeilijk voor de geïnterviewden om te beschrijven wat het probleem van social media is? Wat is dat probleem volgens jou?
  • Leg uit wat er wordt bedoeld met de uitspraak: ‘Als je niet betaalt voor het product, dan ben je het product (13:20).
  • Waarom is het een probleem dat de informatie die mensen vinden op het internet verschilt per persoon
  • Waarom zouden social media gevaarlijk kunnen zijn voor de democratie?

Uitvoering - 120 min

Plenair bespreken stellingen

Deel 1

 • Start met de stelling ‘ik ben verslaafd aan social media’
 • Bespreek vervolgens de volgende vragen:
  • Hoeveel uur zit je gemiddeld per dag op je telefoon?
  • Hoeveel uur zit je gemiddeld op Facebook?
  • Hoeveel uur zit je gemiddeld op Instagram?
  • Hoeveel uur zit je gemiddeld op Snapchat?
  • Hoeveel uur zit je gemiddeld op Tiktok?

Deel 2

 • Bespreek met de studenten wat zij van de documentaire vonden en de 5 ‘kijkvragen’ die je ter voorbereiding hebt gestuurd.


Opdrachten
Tijdschrift maken – 60 min

De studenten gaan in groepjes van vier een tijdschrift maken met Word of een ander tool. Het tijdschrift bevat minimaal vier A4tjes waarbij elke student uit een groepje één A4rtje maakt.

 • De studenten gaan hierin leeftijdsgenoten informeren over de gevolgen van het gebruiken van social media als individu en als samenleving.
 • Verder dienen zij met het tijdschrift te informeren over gezond social media gebruik.
 • Na het maken van het tijdschrift dienen de studenten dit klassikaal aan elkaar te presenteren.
 • Bespreek de eisen waaraan het tijdschrift verder moet voldoen (lay-out, gebruik van voorbeelden, titelblad, editorial, etc.)

Optie voor samenwerking: Laat studenten een voorwoord of editorial schrijven dat als inleiding van het tijdschrift dient. Hierdoor moeten zij intern aan elkaar uitleggen waar elke pagina over gaat. Uitwisseling wordt zo bevorderd.

 

Presentatie

Studenten presenteren hun tijdschrift aan elkaar in een klassikale les. Studenten geven feedback.

Optie presentatie intern: De online tijdschriften kunnen via de leerlingomgeving (Teams etc.) aan de andere groepen gepresenteerd worden. Hierbij kan elke groep feedback geven op het werk van 1 of meerdere groepen. Feedback kan in vorm van tekst als commentaar maar ook als vlog gegeven worden. Geef hierbij wel aan waaraan de feedback moet voldoen. Laat studenten bijvoorbeeld de succescriteria van deze workshop bespreken; feedback op inhoud, lay-out, diepte van argumenten etc.).

Optie presentatie extern: Je zou ook betrokkenen van buiten de school erbij kunnen betrekken. Denk aan ouders, broers en zussen. Hiervoor kan het tijdschrift online toegankelijk worden gemaakt waarbij de betrokkenen feedback kunnen geven of ‘comments’ achterlaten. Hierdoor zou het project groter worden van omvang en leert ook de omgeving over dit dilemma. Laat studenten het liefst zelf bedenken hoe ze de ‘buitenwereld’ erbij willen betrekken.

Terugkijken - 15 min

De docent is verantwoordelijk voor de beoordeling van de presentaties. Vraag ook de mening van andere studenten. Bespreek daarnaast met de studenten wat ze van de workshop vonden en wat ze geleerd hebben.

 


Deze les is ontwikkeld door Khalid Bakhallakh, ROC van Amsterdam

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie