JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Reflectie met emoji story

De studenten vertellen hun leerproces in een emoji story.

Reflectie met emoji story
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Laptop | Internet
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Vooruitgang is pas mogelijk wanneer je weet waar je staat. Daarvoor moet je weten welke kennis je in huis hebt en wat er nodig is om verder te kunnen. Vandaag staan we stil bij het leerproces van mediawijsheid.

Lesdoelen

  • De student kan aan het einde van de les onder woorden brengen wat hij/zij wil leren in een periode;
  • De student kan aan het einde van de les tekst omzetten in beeldtaal.

Te leveren producten

Emoji Story

Beginsituatie

Studenten hebben geen voorkennis nodig, toch is het wel noodzakelijk dat studenten eerder les hebben gehad. Ze worden geacht te kunnen reflecteren op eerder geleerde stof en vervolgens te bepalen wat zij verder willen leren.

Vooruitkijken - 20 min

Opening van de les met terugblik op leerjaar 1: wat heb je vorig jaar geleerd bij Burgerschap/ SLB/ Nederlands of Mediawijsheid? Maak een mindmap van je eigen leerproces. Vervolgens zet je die mindmap om in een Emoji Story: je vertelt jouw leerproces van vorig jaar in maximaal 6 emoji’s. Net zoals bij elk verhaal heeft het een begin een kern waar je naar toe werkt en een slot. Kijkend naar je mindmap en de Emoji Story: waar wil je naar toe? Wat wil je bereiken?

Maak onderstaande zin af: Bij Burgerschap/ SLB/ Nederlands of Mediawijsheid wil ik dit jaar……. Zet ook deze toekomstvisie om in een Emoji Story en vergelijk het met je vorige Emoji Story. Geef antwoord op de volgende vragen: Sluit het tweede deel van je Emoji Story aan op het eerste deel? Past jouw toekomstvisie binnen het vak mediawijsheid? Zo ja, waarom?

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Bespreek vervolgens jouw idee in een groep van 4 tot 5 studenten. Wat hebben je klasgenoten opgeschreven? Waar verschillen jullie van elkaar in mening? Of vult het elkaar juist aan? Schrijf de verschillen en overeenkomsten op. Je hebt nu een Emoji Story en je weet die van je klasgenoten. Nu gaan jullie toewerken naar een gezamenlijk plan om alle leerdoelen uit te kunnen werken. Kortom, wat is er volgens jullie nodig binnen of buiten de school om jouw persoonlijke leerdoel te bereiken? Wanneer kennis en gevoelens alleen nog maar uitgedrukt kunnen worden in emoticons word je gedwongen om na te denken op hoofdlijnen. De details vallen in de visualisatie weg. Wat zegt dit over jou en over de gesprekken die je digitaal voert? Klassikaal de koppeling maken tussen de gemaakte opdracht en het effect van communiceren via WhatsApp of andere tools waarin emoji’s worden ingezet. Afsluitende opdracht: kijk terug op de les en denk na over je eigen chatgesprekken. Hoe is jouw taalgebruik en welke emoji’s gebruik jij vaak? Geef antwoord op de volgende vragen:

  • Gebruik je de emoji’s bewust?
  • Zet je emoji’s ook wel eens in om een onderwerp niet onder woorden te hoeven brengen?
  • Welke emoji mis je?

Maak met een online tool jouw missende emoji. Je levert uiteindelijk alle gemaakte opdrachten binnen deze les in. Zorg zelf voor goede opbouw in het verslag en voor een nette vormgeving.

Bij jouw emoji geef je geen uitleg over de emotie die het moet weergeven: dit moet duidelijk gemaakt worden met het ontwerp zelf.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Om de overstap naar beeldend denken makkelijk te maken, is het aan te raden om eerst klassikaal te bespreken welke emoji’s veel worden gebruikt en het te hebben over het effect van emoji’s. Zijn studenten wel eens verkeerd begrepen door het gebruik van emoji’s. Weten we allemaal wel de betekenis van alle emoji’s? Of betekent het misschien iets anders? Lees dit artikel of bekijk deze video.


Verdiepende opdracht

Wat is een emoji anders dan een sticker in WhatsApp? Wanneer gebruik je een emoji en wanneer een sticker? Zou je jouw leerdoel in één of twee sticker(s) kunnen duiden? Hoe zou die er dan uitzien?

Terugkijken - 10 min

Elke student krijg individuele terugkoppeling op de eigen reflectie. Wanneer kennis en gevoelens alleen nog maar uitgedrukt kunnen worden in emoji’s word je gedwongen om na te denken op hoofdlijnen. De details vallen in de visualisatie weg. Wat zegt dit over jou en over de gesprekken die je digitaal voert?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie