JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Reflectie met emoji story

De studenten vertellen hun leerproces in een emoji story.

Reflectie met emoji story
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Vooruitgang is pas mogelijk wanneer je weet waar je staat. Daarvoor moet je weten welke kennis je in huis hebt en wat er nodig is om verder te kunnen. Vandaag staan we stil bij het leerproces van mediawijsheid.

Lesdoelen

  • De student kan aan het einde van de les onder woorden brengen wat hij/zij/hen wil leren in een periode;
  • De student kan aan het einde van de les tekst omzetten in beeldtaal.

Te leveren producten

Emoji Story.

Beginsituatie

De student heeft geen specifieke voorkennis nodig, maar het is wel noodzakelijk dat de student eerder les heeft gehad. De student wordt geacht te kunnen reflecteren op eerder geleerde stof en vervolgens te bepalen wat hij/zij/hen verder wil leren.

Vooruitkijken - 20 min

Open de les met een terugblik op leerjaar 1:

Wat heb je vorig jaar geleerd bij Burgerschap/ SLB/ Nederlands of Mediawijsheid? De studenten maken een mindmap van hun eigen leerproces. Vervolgens zetten ze die mindmap om in een Emoji Story: hun leerproces van vorig jaar in maximaal zes emoji’s. Net zoals bij elk verhaal heeft het een begin een kern waar je naar toe werkt en een slot. Aan de hand van hun mindmap en Emoji Story denken de studenten na: waar willen ze naar toe? Wat willen ze bereiken?

Ze maken onderstaande zin af:

Bij Burgerschap/SLB/Nederlands of Mediawijsheid wil ik dit jaar…….

Ze zetten deze toekomstvisie ook om in een Emoji Story en vergelijken het met hun vorige Emoji Story.

Ze beantwoorden de volgende vragen:

  • Sluit het tweede deel van je Emoji Story aan op het eerste deel?
  • Past jouw toekomstvisie binnen het vak mediawijsheid? Zo ja, waarom?

Uitvoering - 30 min

Opdracht

Laat de studenten werken in een groep van vier tot vijf studenten. Wat hebben hun klasgenoten opgeschreven? Waar verschillen ze van elkaar in mening? Of vult het elkaar juist aan?

Schrijf de verschillen en overeenkomsten op. Je hebt nu een Emoji Story en je weet die van je klasgenoten. Nu gaan jullie toewerken naar een gezamenlijk plan om alle leerdoelen uit te kunnen werken. Kortom, wat is er volgens jullie nodig binnen of buiten de school om jouw persoonlijke leerdoel te bereiken? Wanneer kennis en gevoelens alleen nog maar uitgedrukt kunnen worden in emoticons word je gedwongen om na te denken op hoofdlijnen. De details vallen in de visualisatie weg. Wat zegt dit over jou en over de gesprekken die je digitaal voert? Klassikaal de koppeling maken tussen de gemaakte opdracht en het effect van communiceren via WhatsApp of andere tools waarin emoji’s worden ingezet. Afsluitende opdracht: kijk terug op de les en denk na over je eigen chatgesprekken. Hoe is jouw taalgebruik en welke emoji’s gebruik jij vaak? Geef antwoord op de volgende vragen:

  • Gebruik je de emoji’s bewust?
  • Zet je emoji’s ook wel eens in om een onderwerp niet onder woorden te hoeven brengen?
  • Welke emoji mis je?

Maak met een online tool jouw missende emoji. Je levert uiteindelijk alle gemaakte opdrachten binnen deze les in. Zorg zelf voor goede opbouw in het verslag en voor een nette vormgeving.

Bij jouw emoji geef je geen uitleg over de emotie die het moet weergeven: dit moet duidelijk gemaakt worden met het ontwerp zelf.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Om de overstap naar beeldend denken makkelijk te maken, is het aan te raden om eerst klassikaal te bespreken welke emoji’s veel worden gebruikt en het te hebben over het effect van emoji’s. Zijn studenten wel eens verkeerd begrepen door het gebruik van emoji’s. Weten we allemaal wel de betekenis van alle emoji’s? Of betekent het misschien iets anders? Lees dit artikel of bekijk deze video.


Verdiepende opdracht

Vraag aan studenten waarin een emoji verschilt van een sticker in WhatsApp. Wanneer gebruik je een emoji en wanneer een sticker? Zou je jouw leerdoel in één of twee sticker(s) kunnen duiden? Hoe zou die er dan uitzien?


 

Terugkijken - 10 min

Elke student krijg individuele terugkoppeling op de eigen reflectie. Wanneer kennis en gevoelens alleen nog maar uitgedrukt kunnen worden in emoji’s word je gedwongen om na te denken op hoofdlijnen. De details vallen in de visualisatie weg. Wat zegt dit over jou en over de gesprekken die je digitaal voert?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie