JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online samenwerken

De studenten oefenen met meerdere educatieve tools om zelf uit te vinden op welke manieren je online kunt samenwerken.

Online samenwerken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Laptops
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Online samenwerken

Lesdoelen

 • De student kan online samenwerken met een educatieve tool;
 • De student kan aan het eind van de les aan klasgenoten de werking van een tool uitleggen en meerdere voor- en nadelen benoemen.

Te leveren producten

Verslag over verschillende tools.

Beginsituatie

Studenten hebben al verschillende keren moeten samenwerken, maar hebben dat nog niet eerder via een mediatool gedaan.

Vooruitkijken - 20 min

Om goed samen te werken is het verstandig om van tevoren de rollen in een groep te bepalen en de werkwijze af te spreken. In deze les kijken we naar verschillende tools die het samenwerken kunnen vergemakkelijken. Daarnaast oefenen de studenten met afspraken maken en plannen.

Er zijn verschillende tools, programma’s en websites waarmee je gemakkelijk bestanden kunt uitwisselen.  Naast het delen van bestanden gebruiken mensen in het bedrijfsleven ook vaak platforms waarbij ze gezamenlijk kunnen werken in één document.

Vraag aan de klas: welke eisen zullen bedrijven stellen aan zulke apps/tools?

 • Realtime bijwerken
 • Meerdere personen in één document werken
 • Laatste versie altijd bovenaan (‘versiebeheer’ zodat er niet meerdere versies bestaan)

Om echt samen te werken in één bestand kan je ook goed gebruik maken van:

 • Trello (video)
 • Googledrive (video)
 • Dropbox
 • Groeps WhatsApp
 • WeTransfer
 • Google hangout
 • Evernote

Uitvoering - 30 min

Maak een groep van 3 of 4 studenten. Elke groep krijgt een tool toegewezen. Samen maken jullie een verslag door samen te werken met de tool die je is toegewezen. Je maakt een verslag over een nieuwsgebeurtenis en legt vervolgens uit hoe het is om samen te werken met de tool die jullie hebben gebruikt.

Tip: het kan behulpzaam zijn wanneer het verslag werkelijk een opdracht is dat de studenten die week moeten maken (wellicht bij een ander vak) zodat het wel zinvol voelt.

Hoe ga je te werk?

 • Maak een groep en schrijf op welke taken er te verdelen zijn.
 • Bepaal deadlines. Wie moet wat afhebben?
 • Met welke online tool gaan jullie werken?

Tip:Het kan interessant zijn om na de samenstelling van de groepen en de verdeling van het werk, studenten uit een groep op verschillende plaatsen binnen het schoolgebouw te laten werken. Op die manier kan er niet onderling gesproken worden over het verslag, maar moet het echt via de mediatool.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Leg de opdracht uit en maak groepen, wijs de studenten vervolgens op tutorials van de tool die ze toegewezen hebben gekregen.


Verdiepingsopdracht

Aan de hand van screenshots maak je een presentatie voor je klasgenoten. Hoe ging het werken met de tool en wat zou je een volgende keer anders doen? Zorg ervoor dat je alle functies van de tool uitlegt.

Terugkijken - 10 min

Na afloop wordt bij elke groep een voordeel en een nadeel van een tool besproken. Een tool die als succesvol wordt ervaren, kan in een andere les wederom worden ingezet. Op die manier krijgen studenten zeggenschap over welke werkvorm er bij een volgende les wordt ingezet.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie