JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Juist brongebruik

Wat is plagiaat en hoe kun je bronnen wel gebruiken in je verslagen?

Juist brongebruik
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Laptops
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Informatiezoekvaardigheden.

Lesdoelen

  • De student kan de term plagiaat uitleggen;
  • De student kan uitleggen hoe plagiaat voorkomen kan worden.

Te leveren producten

Parafraseringen.

Beginsituatie

De student is niet bekend met de term plagiaat.

Vooruitkijken - 20 min

Lees de volgende casus

Leidse psycholoog Diekstra betrapt op plagiaat

De Leidse hoogleraar psychologie R. Diekstra heeft voor zijn boek “Het onderste boven” dertien pagina’s vrijwel letterlijk overgenomen uit het Amerikaanse boek How to heal depression….

[…]

Diekstra heeft grote bekendheid opgebouwd met zijn optredens op televisie en zijn boeken met titels als Als leven pijn doet. Diekstra zit in de Verenigde Staten en is voor commentaar onbereikbaar.

[. . .]

Volgens vakgenoten zal deze kwestie Diekstra altijd achtervolgen, of de beschuldigingen waar zijn of niet. Een beschuldiging van plagiaat is een nachtmerrie voor wetenschappers. Plagiaat uit een wetenschappelijk werk is onvergeeflijk.

Wat is plagiaat?

Plagiaat of letterdieverij is het overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding. Hierbij wordt een werk van literatuurwetenschap of kunst gebruikt en vervolgens gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is.

Lees de volgende casus:

Een student uit het tweede jaar moest een werkstuk inleveren. Hij had integraal een werkstuk van een klasgenoot gekopieerd en alleen enkele zaken veranderd (de naam van de instelling, zijn eigen naam, een andere afbeelding).

De docent die dit moest nakijken herkende de stukken van de klasgenoot. De student die plagiaat had gepleegd, moest naar de opleidingsmanager komen voor een officiële waarschuwing. Dat houdt in dat hij nooit meer plagiaat mag plegen en als hij het toch doet, houdt zijn opleiding op.

 

Uit het examenreglement van instelling X

Artikel 1.7 Fraude en onregelmatigheden

Lid 1 Frauduleuze handelingen of onregelmatigheden met betrekking tot examinering zijn een ieder verboden. Op personeel, dat in opdracht van en/of onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag werkt, berust in alle gevallen een meldingsplicht bij de teamexamencommissie . . .

Lid 2 Tegen studenten die ten aanzien van examinering fraude of onregelmatigheden plegen, kunnen maatregelen worden genomen door de teamexamencommissie. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. De student kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige student laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger.

Lid 3 De opgelegde maatregel dient in verhouding te staan tot de ernst van de fraude of onregelmatigheid. Hij dient in alle gevallen schriftelijk en gemotiveerd te worden opgelegd.

Lid 4a Als fraude wordt in elk geval aangemerkt:

  • kennis nemen van elkaars antwoorden
  • plagiaat;
  • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen.

Lid 5 De maatregelen bedoeld in dit artikel ten opzichte van studenten kunnen zijn:

  • waarschuwing;
  • ongeldigheidsverklaring van de uitslag van het betreffende examenonderdeel
  • (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering;

Bekijk ook nog even dit filmpje.

Nu weet je waarschijnlijk wel zeker dat je nooit plagiaat wil plegen, maar…

Uitvoering - 30 min

Hoe kun je plagiaat voorkomen? Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • Bronnen vermelden: als je een stukje van het internet (van Wikipedia) gebruikt wees dan in ieder geval eerlijk en zet het erbij. Je bent dan aan het “citeren” en je vertelt precies waar je de tekst gevonden hebt.
  • Parafraseren: Beter is het om de tekst die je gevonden hebt in je eigen woorden weer te geven. Dat heet parafraseren. Hier gaan we nu een paar keer mee oefenen.

Opdracht

In het linker vak van de tabel zie je een (deel van een) artikel van Wikipedia. Schrijf in het vak rechts een parafrase van dit artikel.

Eerst een voorbeeld:

Originele tekst Parafrase
Aandachtspunten – Inspecteer de wond regelmatig op grootte, diepte, geur, kleur. – Consulteer arts in ieder geval bij koorts/infectieverschijnselen.– Frequentie van de verbandwisseling is afhankelijk van de vochtproductie. Beperk het aantal verbandwisselingen. Voorkom dat het verband aan de buitenkant doordrenkt is. Waar moet je op letten? Kijk goed hoe de wond eruitziet. – Vraag de arts om advies als de wond gaat ontsteken.- Wissel het verband als het te vochtig wordt, doe dit niet te vaak. Zorg ervoor dat het verband niet helemaal door en door nat wordt.

Nu mag je het zelf doen:

Originele tekst Parafrase
Een calamiteit is onvoorspelbaar. Ongeacht wat er gebeurt; een bommelding, uitslaande brand, ongeval of gaslek, er zijn te veel variabelen om exact te voorspellen wat er gebeurd. Dat is precies waarom oefenen belangrijk is. Wat moet en mag eigenlijk precies met oefeningen en hoe vaak?

Er bestaan heel wat verschillende opvattingen over het verplichte karakter van een ontruimingsoefening. Volgens de letter van de wet ben je niet verplicht om een oefening te houden. Dat klinkt vreemd, maar de wet zegt alleen dat jij, de werkgever, de deskundigheid van werknemers op het gebied van bedrijfshulpverlening moet onderhouden.

.

 

Originele tekst Parafrase
De Vermeer is één van de drie monumentale panden van de beroemde architecten Cuypers en Stuyt in het Museumkwartier in Amsterdam. In januari 2017 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen.

De Vermeer biedt een stijlvolle en comfortabele woonomgeving, nabij het Museumplein in Amsterdam. In de zorgvilla is plek voor 16 bewoners, elk met een privé-kamer die volledig ingericht kan worden met eigen meubels.

Met het Vondelpark op loopafstand biedt de omgeving volop mogelijkheden voor uitstapjes.

Ook in de tuin kunnen bewoners ’s zomers uitgebreid genieten van de natuur. Er worden bovendien tal van gezellige activiteiten georganiseerd en in de sfeervolle huiskamer kan men samen dineren of wat drinken.

.

 

Originele tekst Parafrase
De kleine zeester

De BSO van Kinderdagverblijf de Kleine Zeester gaat uit van de kracht van de kinderen. De opvang is gericht op de diversiteit vanuit de behoeftes van de kinderen. Zo is er een kookclub, kunstclub, muziekclub, theater/dramaclub en een sportclub.

De Kleine Zeester is in 2012 door de Gemeente Amsterdam erkend als VVE locatie. Dit houdt in dat de kinderen die naar een kinderdagverblijf groep of naar een van onze voorschool groepen komen dagelijks voorschoolse educatie aangeboden krijgen.

Een belangrijk voordeel van de Kleine Zeester is dat de kinderen dagelijks warme, verantwoorde, gevarieerde en gezonde maaltijden aangeboden krijgen. Een gezonde voeding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind en dat

Op de Kleine Zeester is iedereen welkom. Aandacht voor het jonge kind is er altijd, maar ook aandacht voor mama’s, papa’s, oma’s en opa’s. De directie is dagelijks aanwezig en bij vragen en/of opmerkingen kunt u dit direct bespreekbaar maken.

 

Terugkijken - 10 min

Hoe vind je het om de stukjes te herschrijven? Wil je nog meer tips? Kijk op Scribbr.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie