JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Ethiek

Waar ligt de grens? De documentaire ‘ The Newsroom’ laat zien hoe de redactie worstelt met ethische vraagstukken.

Ethiek
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer en video
In te zetten bij:
Burgerschap / mediawijsheid

Competentie

Begrip: Kan de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanswijze analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten. Verdiept zich daartoe in de nieuwste inzichten en actuele discussies.

Thema

Nieuws en informatie verwerken

Lesdoelen

Waar ligt de grens? Moet nieuws altijd nieuwswaardig zijn of is entertainmentnieuws ook nieuws?

Te leveren producten

Eigen nieuwsitem voor op hun portfolio

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 40 min

Ethiek betekent nadenken over goed handelen. Dat lijkt logisch maar de grens tussen goed en kwaad is niet altijd even duidelijk. Als mediaproducent kan je daarmee te maken krijgen. Als je het niet eens bent met het nieuws dat gebracht wordt, kan je een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Zij bekijken het voorval en kunnen het medium een straf opleggen, bijvoorbeeld rectificatie of een geldboete.

Klas uitleggen waar de documentaire over gaat. Start de documentaire op 17:30 minuten.

Uitvoering - 20 min

Zoek op internet naar een nieuwsitem dat jij ethisch niet verantwoord vindt. Het mag een artikel zijn maar ook een radiofragment of een video.

Je levert volgende week het volgende in:

  • Het gevonden nieuwsitem
  • Je eigen nieuwe versie van dat nieuws. Wat zou jij wel brengen? Wat laat je weg? Zoek je misschien nog iets anders uit?

Terugkijken - 0 min

Schriftelijke feedback op het gevonden nieuwsitem en het gemaakte product.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie