JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

De invloed van media op terrorisme

In deze les gaan de studenten in debat over de invloed van media op terrorisme.

De invloed van media op terrorisme
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Pickery
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid

Competentie

Begrip: Herkent wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken.

Thema

Nieuws en informatie verwerken

Lesdoelen

  • Studenten formuleren een mening over de rol van de media mbt terrorisme.
  • Studenten leren zich in te leven in de rol van mediaprofessional.

Te leveren producten

Een mediacode rondom terreur

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 15 min

Opdracht 1

In het artikel in de Volkskrant ‘Verslaglegging van terreur: veel feiten, weinig emotie’ wordt de verslaglegging van terreur besproken. Het gaat over de indringende, angstaanjagende foto’s die gebruikt worden en hoe dit weinig feitelijk is, maar vooral emotie aanspreekt. Journalisten spelen hiermee mee in het spel van de terroristen en geven hen precies wat ze willen: aandacht en de kans op angst en paniek te zaaien.

Bespreek met de studenten wat zij vinden van de foto’s die hier in dit artikel besproken worden. Ervaren zij ook angst? Zo ja, hoe uit zich dat?

Uitvoering - 45 min

Opdracht 2

De klas wordt verdeeld in twee teams: ‘voor’ en ‘tegen’. Laat de teams zich voorbereiden op de stelling: Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed. Hulpmiddel bij het voorbereiden van argumenten is de Argumentenkaart van het Nederlands Debat Instituut.

Voorbereidingstijd argumenten: 10 minuten.

Debat: start met een eerste betoog of ponering van een argument voor iedere partij. Hier krijgen ze 30 seconden voor. Vervolgens kunnen ze in verschillende rondes op elkaar reageren. Stel van tevoren zelf of samen met de studenten het maximale aantal rondes vast. (max. 15 minuten).

Aan het einde van het debat bespreek je klassikaal welke argumenten studenten zich zelf in kunnen vinden en belangrijk vinden als (media)professional (max. 10 minuten).

Aan de hand van de argumenten er in het debat genoemd zijn, gaan studenten met de volgende opdracht aan de slag.

(Huiswerk)Opdracht 3

Er zijn geluiden (lees artikelen uit leesvoer van dit mediamomentje) die vragen om een nationale mediacode voor verslaglegging rondom terreur.

De studenten hebben zojuist een debat gevoerd over de rol van media-aandacht op terreur. Aan de hand van de argumenten die zojuist hebben besproken, schrijft iedere student een mediacode met minimaal 3 afspraken waaraan iedere journalist zich moet houden. Per afspraak leggen ze ook uit waarom dat zij het belangrijk vinden dat deze in de mediacode komt.

Terugkijken - 0 min

De verschillende media codes bespreek je klassikaal in de volgende les.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie