JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

De invloed van media op terrorisme

In deze les gaan de studenten in debat over de rol van de media bij een onderwerp als terrorisme.

De invloed van media op terrorisme
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Nieuws en informatie verwerken.

Lesdoelen

  • De student kan een mening formuleren over de rol van de media met betrekking tot terrorisme;
  • De student kan beschrijven hoe het is om mediaprofessional te zijn.

Te leveren producten

Een mediacode rondom terreur.

Beginsituatie

Studenten krijgen op hoofdlijnen het nieuws mee, maar volgen het niet actief. De studenten hebben niet eerder stilgestaan bij de rol van de media of journalisten bij gevoelige onderwerpen.

Vooruitkijken - 15 min

Opdracht 1

In dit (betaalde) artikel in de Volkskrant ‘Verslaglegging van terreur: veel feiten, weinig emotie’ wordt de verslaglegging van terreur besproken. Het gaat over de indringende, angstaanjagende foto’s die gebruikt worden en hoe dit weinig feitelijk is, maar vooral emotie aanspreekt. Journalisten spelen hiermee het spel van de terroristen en geven hen precies wat ze willen: aandacht en de kans om angst en paniek te zaaien.

Bespreek met de studenten wat zij vinden van de foto’s die hier in dit artikel besproken worden. Ervaren zij ook angst? Zo ja, hoe uit zich dat?

Optie: het is mogelijk dit onderwerp te introduceren door eerst uit te vragen of de studenten vinden dat een verkeersongeluk in het nieuws moet komen. Daarnaast kan er uitgevraagd worden hoe een verkeersongeluk dan in beeld moet worden gebracht. Daarbij zijn er voorbeelden van kranten in het buitenland waarbij slachtoffers van dichtbij worden gefotografeerd. Het argument hierbij is om andere weggebruikers af te schrikken en hen bewust te maken van invloed van alcohol, gebruik van de mobiele telefoon of roekeloos rijgedrag.

Uitvoering - 35 min

Opdracht 2

De klas wordt verdeeld in twee teams: ‘voor’ en ‘tegen’. Laat de teams zich voorbereiden op de stelling: Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goed. Hulpmiddel bij het voorbereiden van argumenten is de Argumentenkaart van het Nederlands Debat Instituut.

Voorbereidingstijd argumenten: tien minuten.

Debat: start met een eerste betoog of ponering van een argument voor iedere partij. Hier krijgen ze dertig seconden voor. Vervolgens kunnen ze in verschillende rondes op elkaar reageren. Stel van tevoren zelf of samen met de studenten het maximale aantal rondes vast (max. vijftien minuten).

Aan het einde van het debat bespreek je klassikaal in welke argumenten studenten zich kunnen vinden en belangrijk vinden als (media)professional (max. tien minuten).

Aan de hand van de argumenten er in het debat genoemd zijn, gaan studenten met de volgende opdracht aan de slag.


Verdiepingsopdracht

Er zijn mensen die vragen om een nationale mediacode voor verslaglegging rondom terreur. Een code is een set aan regels waar iemand met een specifiek beroep zich aan moet houden. Er bestaan al journalistieke codes, bijvoorbeeld de Code voor de Journalistiek. Aan de hand van de argumenten die zojuist in het debat zijn besproken, schrijft iedere student een mediacode met minimaal drie afspraken waaraan iedere journalist zich moet houden. Per afspraak leggen ze ook uit waarom dat zij het belangrijk vinden dat deze in de mediacode komt.

Terugkijken - 10 min

De verschillende mediacodes worden klassikaal besproken.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie