JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Big data

Waarom willen bedrijven zoveel van ons weten? En wat zijn hier de voor- en nadelen van?

Big data
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de lessen
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Privacy.

Lesdoelen

  • De student kan uitleggen wat big data is;
  • De student kan benoemen wat bedrijven van hen willen weten;
  • De student kan beschrijven welke voor- en nadelen er zijn wat betreft big data.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

Studenten gebruiken het internet en zijn actief op sociale media. Het begrip big data is niet eerder voorgekomen en de studenten kennen de term niet.

Vooruitkijken - 20 min

Kijk met de klas dit filmpje over big data. Bespreek daarna of het duidelijk is wat big data precies inhoudt.

Wie heeft er voorbeelden?
Elke dag voegen we 16.438.356.000.000 Megabytes toe aan het internet. Dat zijn 79,9 miljoen dvd’s die we per uur kunnen vullen met informatie. Google heeft 900.000 servers op aarde om onder andere zoekacties en gmail te kunnen faciliteren.

Debat in de klas

Er wordt een klassendebat gehouden over big data in de vorm van Het Lagerhuis. De klas wordt verdeeld in twee teams. In elk team worden evenveel subgroepjes gevormd als hoeveel stellingen er worden gespeeld. Dus als er drie stellingen worden gespeeld worden er per team drie subgroepjes gevormd.

Elke subgroep krijgt van de docent te horen bij de desbetreffende stelling of ze het standpunt van voor of tegen moeten innemen.

Voorbeelden van stellingen kunnen zijn:

  1. Commerciële bedrijven moeten duidelijker beschrijven wat ze met onze persoonlijke data doen.
  2. De nadelen van Big Data zijn groter dan de voordelen.
  3. Big data is een hype en die waait wel weer over.
  4. Big data gaat in de toekomst een grote rol spelen in het onderwijs en het bedrijfsleven.
  5. Doordat iedereen in de gaten gehouden wordt, is de samenleving veiliger.
  6. Privacy is een achterhaald begrip in deze informatiesamenleving.
  7. We hebben recht op geld als Facebook onze gegevens gaat gebruiken bij het maken van advertenties.

Debat voorbereiden (15 minuten)

Elk subgroepje zoekt informatie en argumenten op om zo de stelling zo goed mogelijk te onderbouwen.

Uitvoering - 30 min

Per stelling strijden de twee subgroepjes, die de desbetreffende stelling hebben voorbereid, tegen elkaar. De resterende teamleden van de subgroepjes mogen wel mee discussiëren als de discussie stil valt, maar in principe zijn de subgroepjes aan het woord.

Het Lagerhuisdebat is misschien wel de allerbekendste debatvorm. Zet twee rijen van stoelen tegenover elkaar. De ene kant is vóór de stelling; de andere kant tegen. Wie het woord wil, staat op. Een debat duurt tien minuten per stelling.

Terugkijken - 10 min

Wat hebben we geleerd? Docent maakt samenvatting over wat er is gezegd: wat vinden we van big data?

 

 

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie