JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Bewustwording van eigen mediagedrag

De studenten kijken naar hun eigen socialemediagedrag en wat dit zou kunnen uitstralen richting toekomstige werkgevers.

Bewustwording van eigen mediagedrag
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Hoed, Laptops, Smartboard, Klassenlijst studenten met voor- en achternaam.
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

Media doorgronden.

Reflecteren op mediagebruik.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Bewustwording van eigen mediagedrag.

Lesdoelen

 • De student kan kritisch kijken naar zijn/haar eigen mediagedrag;
 • De student kan benoemen welke gevolgen het online gedrag kan hebben op de (toekomstige) loopbaan;
 • De student is zich bewust van zijn/haar eigen privacy op internet.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De student denkt niet na over zijn/haar eigen social mediagebruik en de impact van dit gebruik op de loopbaan.

Vooruitkijken - 15 min

Klassikaal: Wat is mediawijsheid? Woord ontleden. Wat zou dit kunnen betekenen?

(evt: student op eigen mobiel op zoek laten gaan naar de definitie van Mediawijsheid en klassikaal voorlezen)

Laat deze video zien zonder hem te introduceren. Geef aan dat je na het kijken van de video gaat vragen welke reactie dit oproept bij de studenten.

Bespreek de reacties van de studenten.

Uitvoering - 55 min

Zet de klas in toets opstelling en zorg dat elke student één laptop heeft. Kijk goed wie er aanwezig zijn en verzamel van de aanwezige studenten naamstrookjes, knip uit en doe in de hoed.

Leg de opdracht klassikaal uit:
Je trekt zo een naam uit de hoed (als iemand zijn eigen naam heeft getrokken vragen terug te gooien) zeg niet wie je getrokken hebt! Zodra de docent zegt dat er gestart mag worden, gaat de laptop open. Je gaat als een detective op zoek naar alles wat je maar kan vinden op het internet; Google, Facebook, Instragram, Linkedin etc etc. De student mag ook gebruikmaken van zijn mobiele telefoon!

De tijd voor het zoek gedeelte: 20-25 minuten (afhankelijk van energie)

De laptop gaat dicht. Benoem nogmaals dat de student niet laat weten wie hij heeft. Het moet spannend blijven!

Zet de tafels aan de kant en de stoelen in een kring. Iedereen komt in de kring samen. De eerste student vertelt wat de zoektocht heeft opgeleverd, zonder de naam te noemen. (TIP: laat niet direct sekse benoemen om het spannend te houden.) Als iemand zichzelf herkent, mag die persoon reageren. Bespreek steeds kort na. Daarna is deze persoon aan de beurt om voor te lezen wat hij/zij gevonden heeft. Zo komt uiteindelijk iedereen aan de buurt.

Mogelijke vragen die gesteld kunnen worden tijdens de bespreking:

 • Wat vind je ervan dat dit op internet over jou staat?
 • Wist je dat dit te vinden was?
 • Welke informatie had jij liever niet online gehad?
 • Herken jij jezelf in het verhaal dat over je is geschetst?
 • Zou jij deze student aannemen als je werkgever zou zijn? Waarom wel of niet?

Terugkijken - 20 min

Klassikale nabespreking.

 • Zijn er opvallende dingen gebeurd?
 • Wat is opgevallen?
 • Wat heb je hiervan geleerd?
 • Ga je dingen aanpassen bijv. op Facebook? Denk aan zichtbaarheid etc.

 

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie