JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Beelddagboek | Les 1B | Wat wordt jouw leerdoel?

Het Beelddagboek geeft studenten inzicht in hun eigen voortgang ten opzichte van het leerdoel. In deze les kiest de student een leerdoel en plaatst een eerste foto op de Padlet Beelddagboek.

Beelddagboek | Les 1B | Wat wordt jouw leerdoel?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student | Padlet | Presentatie les 1B | Lijst met leerdoelen toegevoegd aan presentatie
In te zetten bij:
SLB | Alle vakken

Competentie

Competentie LOB: Loopbaansturing.

Lees hier meer over de verschillende Loopbaancompetenties

Competentie mediawijsheid: Apparaten en software bedienen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Aan leerdoelen werken.

Voorbereiding

Download hier het lesmateriaal voor de hele serie. In de handleiding krijg je een overzicht van de lessenserie, planning en materialen. Hier vind je ook het sjabloon voor Padlet en de uitleg hoe je een Beelddagboek aanmaakt voor jouw klas.

Let op: Je kunt ervoor kiezen les 1A en les 1B direct na elkaar te geven, of op te splitsen en op twee momenten te geven. Wanneer je ervoor kiest beide lessen op één moment te geven, vervalt de afsluiting van les 1A en de eerste opdracht van les 1B.

Les 1A en 1B direct na elkaar geven
Gebruik deze presentatie: Les 1A en Les 1B samen, wanneer je ervoor kiest om les 1A en les 1B direct na elkaar te geven. De opdracht terugkijken van les 1A vervalt. In dat geval hebben studenten nog geen Padlet account aangemaakt. Ze maken een account aan bij de opdracht ‘Plaats jouw doel op het Beelddagboek’ in de fase uitvoering. Ook laat je de eerste opdracht ‘Vooruitkijken 1 | Voordelen dagboek bijhouden’ achterwege. Begin direct bij de ‘Vooruitkijken 2 | Opdracht Beelddagboek’, zoals te zien in de presentatie.

Les 1A en 1B op andere momenten geven

Studenten hebben les 1A afgerond. Ze hebben een account voor Padlet aangemaakt en een opdracht op de Padlet uitgevoerd. Gebruik deze presentatie voor Les 1B.

Voeg vóór de les de doelen aan de presentatie van Les 1B toe waaruit studenten kunnen kiezen. In de presentatie staan nu voorbeelden voor softskill-doelen; je kunt er ook voor kiezen om vakinhoudelijke doelen te gebruiken.

Lesdoelen

 • De student maakt kennis met leerdoelen en kiest er een uit de gegeven voorbeelden of stelt zelf een doel;
 • De student maakt het gekozen leerdoel kleiner en concreter;
 • De student bedenkt stappen die gezet kunnen worden op weg naar het leerdoel.

Te leveren producten

Padlet “Beelddagboek” voor de hele klas. Elke student heeft een leerdoel geplaatst en een eerste foto geüpload.

Beginsituatie

De studenten hebben in les 1A nagedacht over de waarde van een dagboek bijhouden. Ook hebben ze al een eerste keer gehoorde wat het Beelddagboek inhoudt en hoe ze de komende periode daaraan gaan werken.

Tijdens deze les gaan de studenten een doel stellen en de eerste stap zetten richting dit doel.

Vooruitkijken - 10 min

Vooruitkijken 1 | Voordelen dagboek bijhouden

Laat studenten benoemen welke voordelen ze nog weten over het bijhouden van een dagboek. Vraag wie er nog over nagedacht heeft of zelfs is begonnen met een dagboek.

Vooruitkijken 2 | Opdracht Beelddagboek

Leg de opdracht van het Beelddagboek uit m.b.v. de presentatie.

Maak per week 2-3 foto’s die weergeven welke inzichten je hebt gehad deze week. Upload deze op de Padlet en voeg een korte beschrijving van maximaal 2 zinnen toe per foto.

Leg uit: Je gaat niet zomaar al jouw inzichten fotograferen, maar je kiest met behulp van deze les een concreet doel waaraan je wilt werken. In je Beelddagboek hou je dit doel bij en kijk je terug. Hier zijn trucjes voor om er het beste voor jezelf uit te halen, die leer je in de aankomende lessen.

Uitvoering - 40 min

Uitvoeren 1 | Welke aanpak is beter?

Welke van deze twee aanpakken hieronder vinden studenten beter en waarom? Leg de situatie van de marathon-metafoor uit. Nadat studenten voor één optie hebben gekozen maak je de koppeling met hun eigen doel. Dat moet namelijk ook haalbaar, concreet, etc. zijn.

De marathon-metafoor

Student Zora wil de marathon lopen. Zij is gemiddeld getraind. Ze gaat 1 x per week sporten in de sportschool, eet best gezond met af en toe een frietje.

Optie 1

 • Ik wil de marathon over 6 maanden lopen.
 • In de 1e maand ren ik elke week 2 x 10 km.
 • Ik kijk hoe mijn training gaat en pas het eventueel aan.
 • In de 2e maand ren ik 15 en 20 km.
 • Ik maak foto’s van mijn stappenteller en deel die met vrienden.
 • Ik kijk waarom het wel of niet is gelukt.

Optie 2

 • Ik wil de marathon lopen over 3 weken.
 • In de 1e week ren ik 3 keer 20 km.
 • In de 2e week ren ik 3 keer 30 km.
 • Ik pas mijn voeding aan.
 • Ik loop de marathon uit of niet.

Studenten leggen uit waarom optie 1 waarschijnlijk de betere aanpak is. Dit zouden ze kunnen noemen:

 • Je stelt een realistisch doel (haalbaar).
 • Je bepaalt stappen om tot dit doel te komen, die voor jou echt haalbaar zijn (10km i.p.v. 20km per week is realistischer).
 • Je kijkt af en toe of je goed op weg bent naar je doel (jezelf monitoren).
 • Je past de stappen eventueel aan (jezelf monitoren).
 • Je motiveert jezelf met een stappenteller (kleine successen vieren).
 • Je deelt successen met vrienden (steun van anderen krijgen).
 • Je kijkt terug (je doel evalueren).

Uitvoeren 2 | Eigen doel kiezen en kleiner maken

De studenten kiezen een doel uit de lijst die vooraf aan de les is aangepast. Optioneel kun je studenten zelf doelen laten opstellen. Aan het einde van de les hebben ze allemaal een eigen doel én een foto naar de Padlet geüpload die een eerste stap naar hun doel laat zien.

Voorbeeld: ik wil beter plannen: ik bedenk voor verschillende taken van de opdracht hoe veel tijd dit kost.

Tip: Doe zelf ook mee door een doel te kiezen en een eigen kolom op de Padlet aan te maken.

Stap 1 | Doel kiezen of opstellen.

Volg de instructie op de presentatie:

 • Kies 1 doel uit de voorbeelden. Dit doel gebruik je voor jouw kolom op de Padlet ​(5 min.)
 • Bespreek met je medestudent waarom je dit doel hebt gekozen ​(samen 5 min.)
 • Daag jezelf uit om zo klein mogelijke stappen te bedenken om aan je doel te werken. Deze stappen zet je tijdens de module of lessenreeks in je Beelddagboek als foto’s. ​(3 min. per student)
 • Maak een account voor Padlet aan als je die nog niet hebt.
 • Plaats het gekozen doel op de Padlet onder je naam. Volg daarvoor het voorbeeld van de docent in de eerste kolom van de Padlet.

Tip: Gebruik de Padlet op je mobiel. Dit is handiger voor het uploaden van foto’s.

Stap 2 | Zet je eerste stap.

Om ervoor te zorgen dat het Beelddagboek leeft, wil je dat elke student aan het einde van de les een eerste foto heeft geüpload. Hiervoor lenen zich subdoelen of kleine stappen. Met de eerste foto zorg je ook voor een succeservaring.

Voorbeeld kleine stap: Foto van een to-do lijst; foto in de winkel als je een agenda koopt; foto van de studiegids/-handleiding met de deadlines van opdrachten.

Volg de instructie op de presentatie:

 • Maak een eerste stap richting je doel. Dit kan een idee of inzicht zijn maar ook echt een actie.
 • Maak er een foto van en upload de foto onder je doel.
 • Schrijf een korte beschrijving van max. 2 zinnen bij de foto.

Terugkijken - 10 min

Tot slot herhaal je nog eens de opdracht. Laat de dia zien met daarop de stappen die gezet gaan worden deze periode.

Bekijk daarna met de hele klas de Padlet met de gekozen doelen.

 • Check of elke student een doel én foto onder zijn naam heeft.
 • Rond af met dat je benieuwd bent naar de foto’s en inzichten van studenten.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie