JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Formative

Kijk toetsen na terwijl studenten ze aan het maken zijn.

Wat is het? 

Formative is te vergelijken met een toetsprogramma zoals GoogleForms. Het bijzonder aan Formative, is dat je het als docent op hetzelfde moment dat de studenten de toets maken, ook kunt nakijken.

Nog even het verschil tussen formatief en summatief assessment:
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader geeft aan dat Formatieve toetsing een doorlopend proces is van informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de docenten/leerkrachten kunnen gebruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding en naar hun studenten toe. Bij een summatievetoetsing wordt aan het einde van de opleiding een cijfer toegekend voor het bereiken van de doelstellingen. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als een vaardigheidstoetsing. Sterker nog: een summatieve toets is vaak aan een norm gebonden, een momentopname of een voortgangstoetsing. De kracht van formatieve toetsing is dat het streeft naar beter leren. (bron)

Hoe werkt het?

Om met GoFormative te werken moet er eerst een account gemaakt worden, vervolgens kun je een klas aanmaken. Wanneer dit wordt gedaan wordt er een klassencode gegenereerd die je te zijner tijd kunt delen met de klas (via mail of op het digibord). Eenmaal weer terug bij het dashboard kun je al voorbeeld toetsen zien staan waar je je eigen ‘assignment’ kunt maken. Eerst vul je een titel in en vervolgens kun je kiezen uit verschillende soorten vragen: meerkeuze, goed/ fout, open vragen of zelfs een vak waar studenten een tekening kunnen maken (het zogenaamde ‘show your work’). Ook kun je zelf afbeeldingen toevoegen of een tekstblok of eigen tekening. Je kunt ook nog bestanden uploaden zoals: youtube video’s, pdf bestand, word of powerpoint bestand.

Als studenten de opdracht aan het maken zijn kun je live meekijken en tegelijkertijd nakijken. Je kunt op een schaal van 10 aangeven hoe goed het antwoord is. Vervolgens tekstueel een terugkoppeling geven (student ontvangt hiervan een pushbericht). Je kunt de toets ook delen met collega’s die het voor één keer willen gebruiken, dan hoeven ze geen account aan te maken.

Wat kan ik ermee?

Je kunt dus realtime zien wat studenten hebben ingevuld, zo kun je zien of de informatie geland is en of extra herhaling nodig is, of dat studenten toe zijn aan verdieping of verbreding.