JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Tips voor onderwijs op afstand | Online onderwijs

Hulde aan alle mbo-docenten die nu de mogelijkheden voor onderwijs op afstand onderzoeken, implementeren en testen. Wij denken graag met jullie mee met tips.

Tips voor onderwijs op afstand | Online onderwijs

Renske - 26 maart 2020

Mbo Mediawijs | Tips voor didactiek & online onderwijs

Na veel onderzoek, testen, overleggen en plannen heb je met je team een platform/ tool gevonden om online les te geven. En nu? Wanneer je een online les geeft zul je als docent de les anders moeten doen dan je gewend bent. Wij geven je op deze pagina tips voor didactiek & online onderwijs: https://mbomediawijs.nl/didactiek-en-online-onderwijs/  


Mbo Mediawijs | Mbo Mediawijs – Microsoft tutorials

Wij denken graag met jullie mee! Wij hadden al een aantal Microsoft tutorials zoals ?Online lesgeven in Teams op de plank liggen die wij nu versnelt hebben gepubliceerd op ons YouTube Kanaal ➡️ http://bit.ly/3b3bLPh. Heb je een vraag of een verzoek, reageer vooral onder onze video’s dan gaan we er voor jullie mee aan de slag. Op de hoogte gehouden worden van nieuwe video’s? Houd deze pagina in de gaten of wellicht nog handiger, abonneer op onze YouTube pagina.


Lesvoorbereiding

Hoe bepaal je doelstellingen en krijg je een goed beeld van de beginsituatie bij lessen op afstand? Gebruik deze tips om een online les voor te bereiden.

Mbo mediawijs | Tutorials

Wij denken graag met jullie mee! Wij hadden al een aantal Microsoft tutorials zoals ?Online lesgeven in Teams op de plank liggen die wij nu versnelt hebben gepubliceerd op ons YouTube Kanaal ➡️ http://bit.ly/3b3bLPh. Heb je een vraag of een verzoek, reageer vooral onder onze video’s dan gaan we er voor jullie mee aan de slag. Op de hoogte gehouden worden van nieuwe video’s? Houd deze pagina in de gaten of wellicht nog handiger, abonneer op onze YouTube pagina.

https://www.schoolmakers.be/blog/kwaliteitsvol-evalueren-in-het-hoger-onderwijs-ook-vanop-afstand/

Open Universiteit | Digitale Didactiek

De virtuele klas is een instrument voor synchroon online onderwijs. In de virtuele klas zijn studenten, tutoren en docenten fysiek van elkaar gescheiden, maar via internet met elkaar verbonden. Deelnemers communiceren in real time’ met elkaar via audio, video en chat. Ze kunnen elkaar informeren en met elkaar in dialoog. Het instrument biedt verschillende hulpmiddelen om deze processen te ondersteunen en te stimuleren. Denk daarbij aan een mediaruimte om informatie te presenteren en hierover van gedachten te wisselen. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om in een virtuele klas aparte virtuele ruimten in te richten voor werkgroepen die na gedane arbeid resultaten kunnen presenteren in de hoofdruimte van de virtuele klas.

https://youlearn.ou.nl/

Digitaledidactiek.be | Vertrouwd raken met digitale didactiek

Deze website heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt. Hierbij ligt de focus op de didactiek niet zozeer op de techniek. Het doel van de website is vertrouwd raken met digitale didactiek. digitaledidactiek.be

Avans hogeschool | Magazine afstandsonderwijs

In dit magazine vind je handzame instructies voor enkele op afstand (online) te organiseren didactische werkvormen. Instructies zijn beschreven als stappenplan en voor enkele zijn instructievideo’s toegevoegd. https://magazines.avans.nl/nl_NL/18993/261182/voorpagina.html

Frankwatching | 11 tools voor videobellen & online meetings

Je team is overal en nergens, maar je wil toch ‘bij elkaar’ zijn. De oplossing: videobellen. Inmiddels zijn veel bedrijven op zoek naar tools om videomeetings te faciliteren.

Social media in het mbo| Instructievideo’s: online Teams vergaderingen/lessen starten, plannen en opnemen

Om een online Teams vergadering of les te starten of te plannen zijn er meerdere manieren om dat te doen. Je kunt een live vergadering meteen starten vanuit Teams, maar je kunt deze ook inplannen via een kanaal in Teams, via je agenda in Outlook of de Outlook webmail agenda. In video’s zie je hoe deze verschillende methodes werken.

Socialmediainhetmbo.nl | Teams: stap-voor-stap een online les organiseren

Microsoft Teams voor onderwijs is ontstaan vanuit de behoefte om afstandsonderwijs vorm te kunnen geven in Australië. Eerder sprak ik daar Shay Harris over, programmamanager onderwijs bij Microsoft Amerika. Maar die behoefte van online onderwijs is in het mbo ook zeker merkbaar. Flexibel onderwijs, een leven lang ontwikkelen, nieuwe doelgroepen en hybride leren vragen om nieuwe oplossingen, zoals online onderwijs. In deze blog laat ik je stap-voor-stap zien hoe je een online les met slechts een paar klikken kunt organiseren vanuit Microsoft Teams. Het enige wat je als docent nodig hebt is een computer met daarin een camera en microfoon (eigenlijk alle laptops voldoen, vanaf een tablet werkt het niet).

Studenten kunnen vervolgens meedoen aan de online les via hun smartphone, tablet of computer. Op alle apparaten moet de Microsoft Teams app geïnstalleerd zijn en je bent klaar om online lessen (of vergaderingen) te verzorgen!

https://socialmediainhetmbo.nl/office365/teams-stap-voor-stap-een-online-les-organiseren/

Practoraat Research lab

Net als mboRijnland druk bezig met het vormgeven van online lesgeven? Wij hebben verschillende literatuur en tips die online te vinden zijn verzameld en georganiseerd om docenten te ondersteunen in deze hectische tijd. Wellicht ook voor andere docenten interessant?

https://www.linkedin.com/posts/research-lab-mborijnland_onderwijs-op-afstand-activity-6646075830332121088-4Gr0

Mediawijs.be | Mediawijs op afstand

Op zoek naar digitaal lesmateriaal, waarmee je je studenten zich op afstand kan laten verdiepen in mediawijze thema’s?
Op opafstand.mediawijs.be licht Mediawijs voor jou enkele tools uit die we daarvoor geschikt vinden. We geven daarbij

  • aan welke tools er geschikt zijn voor lager of secundair onderwijs,
  • aan hoe je deze van op afstand kan inzetten,
  • enkele tips en tricks.

https://opafstand.mediawijs.be

https://afstand.vernieuwenderwijs.nl

Op deze wiki vind je informatie over hoe je op een handige manier afstandsleren mogelijk kunt maken voor studenten. Het is daarbij belangrijk om realistische verwachtingen te hebben. De informatie is ondergebracht in categorieën, met per categorie algemene tips, tools en bronnen. Tot slot vind je bij ’overige bronnen’ nog enkele handige artikelen, en websites van verschillende hogescholen.

https://afstand.vernieuwenderwijs.nl
https://afstand.vernieuwenderwijs.nl/didactiek/algemeen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/afstandsleren/

Tijdens de les

Welke werkvormen zijn succesvol voor een online les? Hoe kan je meten in welke mate de lesstof is overgekomen en welke leermiddelen zijn complementair bij afstandsonderwijs? Gebruik deze tips voor didactische en pedagogische tips.

Digitaledidactiek.zuyd.nl

Leestip. De website https://digitaledidactiek.zuyd.nl/online-onderwijs-coronavirus/ biedt veel waardevolle informatie over online lesgeven, samenwerken, tools, digitale didactiek en blender learning.

Socialmediainhetmbo.nl | Didactiek tijdens een online les in Teams

“Wanneer je een online les geeft met behulp van Microsoft Teams zul je als docent een aantal zaken anders moeten doen dan je gewend bent als iedereen fysiek bij je in de klas zit. In deze blog ga ik in op een aantal veel voorkomende didactische momenten tijdens een les en hoe je dat kunt doen met behulp van Teams.”
https://socialmediainhetmbo.nl/office365/didactiek-tijdens-een-online-les-in-teams/

All you can learn

Handig voor jezelf en collega’s die nog wat minder bekend zijn met de verschillende vormen van afstandsleren! De documenten zijn vrij te verspreiden en nuttig voor docenten van elk niveau!
1. Eerste hulp bij coachen op afstand
2. Eerste hulp bij het maken van leerzame video’s
3. Eerste hulp bij het maken van een screencast 
4. Eerste hulp bij het starten van een livestream op YouTube

Open Universiteit | Gratis Micromodules

Voor iedereen die online onderwijs gaat verzorgen, maar daar nog wel wat meer over wil weten. Open Universiteit heeft een aantal gratis micromodules over activerend online onderwijs.

https://www.ou.nl/opleiding-overzicht

Kennisnet/ saMBO ict | Les op afstand in het MBO

Veel mbo-opleidingen zijn al bezig met (het voorbereiden op) het geven van onderwijs op afstand. Een ontwikkeling die nu wellicht in een stroomversnelling terecht komt. We hopen met dit arrangement enige ondersteuning te kunnen bieden door tips en good practices te verzamelen en te delen.

Het arrangement staat nu nog in de kinderschoenen. We willen het graag met jullie hulp verbeteren en uitbreiden https://mbo.lesopafstand.nl.

Deltion College | Online modules

Leestip ?? Online modules zijn een waardevolle toevoeging voor het onderwijs. Deltion heeft de afgelopen jaren verschillende online modules ontwikkeld. Deze pagina biedt een overzicht van alle open online modules. Houd deze website in de gaten, we plaatsen regelmatig nieuwe modules!

https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=852#page1

Hogeschool Rotterdam

Zien hoe Hogeschool Rotterdam het aanpakt? Lees het online magazine: “Als docent wil je studenten optimaal ondersteunen in hun leerproces. Nu onderwijsactiviteiten op locaties vervallen vanwege het coronavirus is een uitzonderlijke situatie ontstaan. We zijn aangewezen op afstandsonderwijs. Dat biedt beperkingen maar zeker ook kansen.

In dit digitale magazine geven we uitleg hoe je (een aantal van je) lesactiviteiten online kunt aanbieden aan je studenten. Door alternatieve (vaak digitale) didactische werkvormen in te zetten, bevorderen we de studievoortgang en voorkomen we vertraging. Zo blijven studenten, docenten en Hogeschool Rotterdam als geheel bezig met leren.”

https://onderwijsopafstand.hr.nl/onlinemagazine/home/

Hanzehogeschool Groningen | Overzicht lesactiviteiten

De Hanzehogeschool Groningen heeft een overzicht gemaakt van alle lesactiviteiten, waarbij de mogelijkheden zijn uitgewerkt en verschillende tools worden benoemd. Zo kun je snel zien welke tools je in kunt zetten voor een specifieke lesactiviteit. Zo kun je naast het online samenkomen in Teams ook gebruik maken van andere online tools. https://maken.wikiwijs.nl/

Oabdekkers academie | Overzicht Online Tools voor Online Didactiek

Vanuit OAB Dekkers willen we je graag ondersteunen met een overzicht van Online Tools voor Online Didactiek

Digitaledidactiek.nl | Online werkvormen

Digitale didactiek.nl benoemd op de site verschillende concrete stappenplannen voor het gebruik van ict. Oorspronkelijk zijn de tips voor het hoger onderwijs, maar bij het kopje Online Werkvormen worden verschillende werkvormen genoemd die interessant kunnen zijn.

HAN | Afstandsleren

Vanuit de HAN Hogeschool is er een wiki over afstandsleren opgezet. Er wordt ingegaan op lesgeven met Teams. Ook worden er didatische en communicatieve tips gegeven. Zeker de moeite waard om eens doorheen te scrollen! De wiki wordt komende tijd ook aangevuld met nieuwe input. De programma’s die erin genoemd worden zijn ook (tijdelijk) gratis.

Pascalkoole.nl | Microlearning inzetten in jouw onderwijs

Het eerste boekje is klaar! Veel docenten zijn op het moment bezig met het maken van lesmateriaal. Dat is niet alleen nu, in de tijd van online lesgeven, handig en praktisch om te doen maar ook voor straks als deze crisis voorbij is. Wat wel slim is, is als je de tijd neemt om eens rustig te bekijken hoe al die verschillende materialen zoals videos, artikelen, podcasts nou eigenlijk bij elkaar horen en in jouw/jullie onderwijsontwerp passen. En bij het maken van bijvoorbeeld een nieuwe kennisclip is het verstandig om daar al van te voren over na te denken.

https://pascalkoole.nl/2020/03/30/microlearning-inzetten-in-jouw-onderwijs/ 

Frank van den Ende - Activerende didactiek

Ik zie veel links en instructies over online tools voorbijkomen hier op LinkedIn. Hierbij lijkt de tool vaak leidend te zijn in de werkvorm die gekozen wordt. Bij dezen een document om je te helpen om te denken, namelijk vanuit de (activerende) didactiek. Verdeeld over vier fases van een les (opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten) vind je in dit document 31 activerende werkvormen die je gemakkelijk in MS Teams kan inzetten. In de laatste kolom wordt benoemd welke functionaliteiten van MS Teams je kunt gebruiken om deze werkvormen uit te voeren (inclusief een link naar een uitlegfilmpje over deze functionaliteit). Heb je aanvullingen? Dan hoor ik ze graag!

https://www.linkedin.com/posts/frank-van-den-ende-77927021_werkvormen-online-onderwijs-activity-6651855139600769025-3NvK

https://afstand.vernieuwenderwijs.nl

Op deze wiki vind je informatie over hoe je op een handige manier afstandsleren mogelijk kunt maken voor studenten. Het is daarbij belangrijk om realistische verwachtingen te hebben. De informatie is ondergebracht in categorieën, met per categorie algemene tips, tools en bronnen. Tot slot vind je bij ’overige bronnen’ nog enkele handige artikelen, en websites van verschillende hogescholen.

https://afstand.vernieuwenderwijs.nl
https://afstand.vernieuwenderwijs.nl/didactiek/algemeen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/afstandsleren/

Online learning in onderwijs? Een starterskit!

Tips voor het ontwerpen van online leermaterialen: https://idlovub.slides.com/idlovub/onlinelearning#/

Lesevaluatie & toetsing

Op welke manier kan je digitaal toetsen afnemen bij afstandsonderwijs? En hoe zorg je voor een gedegen evaluatie? Leer meer van de ervaringen van anderen door de tips over lesevaluatie en toetsing te gebruiken.

Open Universiteit | Gratis Micromodules

Voor iedereen die online onderwijs gaat verzorgen, maar daar nog wel wat meer over wil weten. Open Universiteit heeft een aantal gratis micromodules over activerend online onderwijs.

https://www.ou.nl/opleiding-overzicht

Open Universiteit | Digitale Didactiek

De virtuele klas is een instrument voor synchroon online onderwijs. In de virtuele klas zijn studenten, tutoren en docenten fysiek van elkaar gescheiden, maar via internet met elkaar verbonden. Deelnemers communiceren in real time’ met elkaar via audio, video en chat. Ze kunnen elkaar informeren en met elkaar in dialoog. Het instrument biedt verschillende hulpmiddelen om deze processen te ondersteunen en te stimuleren. Denk daarbij aan een mediaruimte om informatie te presenteren en hierover van gedachten te wisselen. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om in een virtuele klas aparte virtuele ruimten in te richten voor werkgroepen die na gedane arbeid resultaten kunnen presenteren in de hoofdruimte van de virtuele klas.

https://youlearn.ou.nl/

Kennisnet/ saMBO ict | Les op afstand in het MBO

Veel mbo-opleidingen zijn al bezig met (het voorbereiden op) het geven van onderwijs op afstand. Een ontwikkeling die nu wellicht in een stroomversnelling terecht komt. We hopen met dit arrangement enige ondersteuning te kunnen bieden door tips en good practices te verzamelen en te delen.

Het arrangement staat nu nog in de kinderschoenen. We willen het graag met jullie hulp verbeteren en uitbreiden https://mbo.lesopafstand.nl.

onderwijsenexaminering.nl | Corona: tips over digitale en online examens

Veel examens worden op dit moment digitaal en online afgenomen. Dit roept veel praktische vragen op: Hoe neem je een online mondeling examen af? Waar moet je dan rekening mee houden? Hoe borg je de authenticiteit? Hieronder een aantal nuttige links om inspiratie op te doen.

https://onderwijsenexaminering.nl/algemeen/corona-tips-over-digitale-en-online-examens/

Hogeschool Rotterdam - Toetsen op afstand

Nu onderwijs op locaties is vervallen vanwege het coronavirus is een uitzonderlijke situatie ontstaan. We werken nu met afstandsonderwijs en daarmee ook met toetsen op afstand. Dat biedt beperkingen maar zeker ook kansen. Dit magazine biedt handvatten voor online toetsing.

https://toetsenopafstand.hr.nl/online-magazine/home/

 

schoolmakers.be | Kwaliteitsvol evalueren in het Hoger Onderwijs. Ook vanop afstand.

De Vlaamse hogescholen en universiteiten schakelen momenteel massaal over op afstandsleren. In de voorbije weken werkten de onderwijsondersteunende diensten van universiteiten en hogescholen zich uit de naad om via webinars, blogs, tips, tricks en persoonlijk advies docenten een extra duwtje in de rug gaven richting de digitalisering van hun aanbod. Ook daarbuiten gonsde het van activiteit en wist de geïnteresseerde docent, opleidingsdirecteur, unit manager of departementsvoorzitter vaak niet wat eerst te lezen.

https://www.schoolmakers.be/blog/kwaliteitsvol-evalueren-in-het-hoger-onderwijs-ook-vanop-afstand/

 

https://afstand.vernieuwenderwijs.nl

Op deze wiki vind je informatie over hoe je op een handige manier afstandsleren mogelijk kunt maken voor studenten. Het is daarbij belangrijk om realistische verwachtingen te hebben. De informatie is ondergebracht in categorieën, met per categorie algemene tips, tools en bronnen. Tot slot vind je bij ’overige bronnen’ nog enkele handige artikelen, en websites van verschillende hogescholen.

https://afstand.vernieuwenderwijs.nl
https://afstand.vernieuwenderwijs.nl/didactiek/algemeen
https://www.vernieuwenderwijs.nl/afstandsleren/

Renske

Verder lezen