JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Wetenschappelijke publicatie | Channel 6 Fake

Wetenschappelijke publicatie Channel 6 Fake News

9 februari 2021

Mbo-studenten van het Mediacollege Amsterdam vormden in maart 2018 de redactie van de door henzelf opgezette online nieuwszender Channel 6 Fake News (C6FN). De studenten deden via YouTube, Facebook en Instagram verslag van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Ze spraken met (kandidaat-)politici en kiesgerechtigden en deden verslag van verkiezingsdebatten. Op de verkiezingsdag zelf waren ze aanwezig bij stembureaus en de uitslagenavonden van politieke partijen om daar verslag te doen. De jongeren brachten zowel echt nieuws als fake news over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum en onderzochten en becommentarieerden op C6FN beide vormen van nieuws.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben hierover ook een wetenschappelijk artikel gepubliceerd: https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol12/iss2/4/.

“Scholars generally agree that there is a gap between lower- and higher-educated citizens on civic competence, which solidifies during adolescence. This two-wave panel study examines how an educational intervention focused on media literacy influences civic competence among lower-educated youth (age 16 to 26). Additionally, the level of civic involvement among participants is tested on three measures of civic competence: news media literacy, political efficacy and political knowledge. The findings suggest that the educational program has influenced the level of political efficacy and news media literacy. Furthermore, participants with the most active involvement in the program, i.e. co-created the educational video material, also showed the strongest improvements of political efficacy and political knowledge.”


Sabine Geers, Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam

Mark Boukes, Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam
Judith Moeller, Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam

Recent Posts