JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Onderzoek | Digitools & de zes rollen van de docent

Digitools & de zes rollen van de docent

Bij het Practoraat Mediawijsheid toetsen de docenten nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek, of zoals wij het noemen experimenten. Max Grootjen van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzocht welke digitool bij welke kerntaak van de docent ingezet kan worden. Aan de hand van de zes rollen van de docent zijn zes posters ontwikkeld die overzichtelijk weergeven welke digitool de docent kan gebruiken bij welke kerntaak.

Wat was de aanleiding van je experiment?
Ik merkte dat ik bepaalde fases van de les beter onder de knie had dan andere. Bijvoorbeeld de les afsluiten schoot er regelmatig bij in, terwijl dit echt belangrijk is voor het laten beklijven van de lesstof en de bewustwording van wat studenten deze les allemaal hebben geleerd. Ook andere collega’s gaven aan dat ze hun lessen best goed vinden, maar lang niet alle fases goed worden uitgevoerd.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Eigenlijk zocht ik dus naar een manier om de voorbereiding gerichter te doen: alle lesfases moeten aandacht krijgen. Daarvoor betrok ik ook het hele Mediacollege Amsterdam.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde dat de docent zich bewust wordt van alle taken die hij/zij heeft. Én dat de voorbereiding zo makkelijk mogelijk wordt. De vraag was dus: hoe kan de fase actiever zijn voor de student en makkelijk worden voorbereid en uitgevoerd door de docent?

Wat wilde je opleveren?
Dat wist ik nog niet in het begin maar naderhand werd duidelijk dat ik een soort routekaart aan het maken was. De docent kan met deze routekaart per taak die hij of zij heeft in een fase kijken welke tool hij/zij kan inzetten om die taak uit te voeren. Bijvoorbeeld: heeft de docent de rol van presentator dan is de kerntaak hierin om eerst voorkennis op te halen en vervolgens nieuwe kennis daarop te laten aansluiten. Hiervoor kan hij gebruik maken van verschillende tools, denk aan Kahoot of Mentimeter.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
Ik heb schoolbreed onder studenten en docenten enquêtes afgenomen. Bij de docenten vroeg ik over hun kennis van de zes rollen van de docent. Hierbij ging het ook om de vraag hoe mediawijs ze al zijn met allemaal verschillende tools die je voor per rol kunt inzetten. Bij studenten vroeg ik hoe ze een klassieke les ervaren en hoe een les met de inzet van educatieve tools werd gewaardeerd. Daarvoor ben ik natuurlijk ook de vakliteratuur over structuur aanbrengen en de rollen van de leraar ingedoken.

Waar liep je tegenaan?
Ik had te vroeg een uitkomst – een product – in mijn hoofd. Hierdoor was ik minder open voor het proces van onderzoeken zelf. En dat de vragenlijsten op zo’n schaal werden afgenomen komt de validiteit van het onderzoek niet echt ten goede…

Wat gaf je energie?
Wat mij energie gaf, was dat ik samen met een collega les ging geven met edutools en zonder edutools en dat studenten bij de edutools les zelf heel enthousiast werden. Dit was een bevestiging van dat wat je aan het onderzoeken bent de goede kant op gaat.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Ze kunnen hun les makkelijker voorbereiden en sneller mediawijzer maken omdat ze een overzicht met tools per kerntaak hebben. Met mediawijzer bedoel ik dat ze zelf meer kennis hebben en gebruik maken van tools waardoor een les voor studenten actiever kan worden. Je moet wel opletten dat je niet per kerntaak één tool gebruikt – dan krijgen studenten een cognitive overload.

Recent Posts