JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 4 | Beroepen en mogelijke stagebedrijven in kaart brengen

De studenten brengen bedrijven in kaart om zo inzicht in de verschillende bedrijven te krijgen.

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 4 | Beroepen en mogelijke stagebedrijven in kaart brengen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie.

Lesdoelen

 • De student kan vertellen welke beroepen aansluiten op de opleiding;
 • De student kan van deze beroepen verschillende aspecten benoemen, zoals het product, de dienst, de kerntaken van werknemers, etc.

Te leveren producten

Uitwerking in het POP.

Beginsituatie

Studenten hebben in de vorige les de branche verkend en nagedacht over hun eigen netwerk.

Vooruitkijken - 20 min

Vraag de klas waar de studenten aan denken wanneer ze hun toekomstige beroep inbeelden. Verzamel de antwoorden via Mentimeter of Padlet. Laat vervolgens videomateriaal zien over de branche. Op YouTube zijn verschillende beroepenvideo’s te vinden, bijvoorbeeld deze video over de detailhandel.

Komt het beeld uit de video overeen met de antwoorden van de studenten? Waarin verschillende de verwachtingen van de studenten met de werkelijkheid?

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1

In de vorige lessen heb je minimaal 25 bedrijven in kaart gebracht. Zoek nu van de vijf meest interessante bedrijven meer bijzonderheden op. Beantwoord hiervoor de onderstaande vragen. Antwoord met hele zinnen, in goed Nederlands.

 • Naam, adres en logo van het bedrijf
 • Wat verkoopt het bedrijf en aan wie verkoopt het bedrijf haar producten?
 • Waarom zou je graag in dat bedrijf willen werken?
 • Welke werkzaamheden denk je dat je moet uitvoeren?

Werk deze vragen uit voor de vijf bedrijven die je hebt gekozen. Bespreek de uitwerking met je docent tijdens een slb-gesprek.

Opdracht 2

Laat de studenten een video opzoeken over het beroep waar ze voor worden opgeleid. Laat ze na afloop vragen beantwoorden over de video. In deze lesbrief houden we als voorbeeld de detailhandel aan. De studenten kunnen deze video kijken en vervolgens onderstaande vragen beantwoorden.

 • Wat zijn de vier belangrijkste taken van bijvoorbeeld een verkoopspecialist of ondernemer detailhandel?
 • Noem vier verantwoordelijkheden van een verkoopspecialist of ondernemer detailhandel.

 • Welke beroepshouding wordt verwacht van de verkoopspecialist /ondernemer detailhandel?

 • Geef aan welke kerntaken er zijn voor jouw opleiding.

 • Geef bij elke kerntaak ook de werkprocessen aan, die je moet gaan uitvoeren.

 • Noem 10 competenties die je moet beheersen.

Tip: laat de student zelf het tempo bepalen door hen de video in EDpuzzle te laten bekijken en daar ook de vragen te stellen.

Terugkijken - 10 min

Vraag met Mentimeter klassikaal welke bedrijven het meest bekend zijn, welke producten ze verkopen en/of diensten ze uitvoeren.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie