JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 4 | Beroepen en mogelijke stagebedrijven in kaart brengen

Studenten brengen bedrijven in kaart om zo inzicht in de verschillende bedrijven te krijgen.

Stageles | Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie 4 | Beroepen en mogelijke stagebedrijven in kaart brengen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Internet
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Strategie: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Thema

Werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie

Lesdoelen

Beroepen in kaart brengen.

Te leveren producten

Uitwerking in het POP

Beginsituatie

Zoek interessante en relevante beroepenvideo’s uit voor de klas: https:// www.youtube.com/watch?v=cZ2JBincS9g – beroepenvideo’s.

Vooruitkijken - 20 min

De vorige les hebben we de branche verkend, deze week spitsen we het toe naar stagebedrijven.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1.

Bijzonderheden BPV-bedrijven

In de vorige lessen heb je minimaal 25 bedrijven in kaart gebracht. Zoek nu van de vijf meest interessante bedrijven meer bijzonderheden op.

Beantwoord hiervoor de onderstaande vragen. Antwoord met hele zinnen, in goed Nederlands.

  • Naam, adres en logo van het bedrijf
  • Wat verkoopt het bedrijf en aan wie verkoopt het bedrijf haar producten?
  • Waarom zou je graag in dat bedrijf willen werken?
  • Welke werkzaamheden denk je dat je moet uitvoeren?

Werk deze vragen uit voor de vijf bedrijven die je hebt gekozen.

Bespreek de uitwerking met je docent bij een slb-gesprek.

Huiswerk:

https://www.youtube.com/watch?v=cZ2JBincS9g – beroepenvideo’s

Beantwoord de volgende vragen:

  • Wat zijn de vier belangrijkste taken van bijvoorbeeld een verkoopspecialist (zie bijlage) of ondernemer detailhandel (zie bijlage) of uit eigen branche.
  • Noem vier verantwoordelijkheden van een verkoopspecialist of ondernemer detailhandel

  • Welke beroepshouding wordt verwacht van de verkoopspecialist /ondernemer detailhandel?

  • Geef aan welke kerntaken er zijn voor jouw opleiding.

  • Geef bij elke kerntaak ook de werkprocessen aan, die je moet gaan uitvoeren.

  • Noem 10 competenties die je moet beheersen.

Vraag de docent om de uitwerking van deze vragen te beoordelen. Pas de antwoorden indien nodig aan.

Zijn bijvoorbeeld ook als flipping the classroom te maken in EDpuzzle

Terugkijken - 10 min

Met mentimeter beslissen welke bedrijven het meest bekend zijn, welke zaken ze verkopen/ uitvoeren.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie