JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Websites en hun bedieningsmenu’s

De studenten gaan uitzoeken welke verschillen er zijn tussen bedieningsmenu’s van websites. Ook kijken ze of dit samenhangt met het doel van de websites.

Websites en hun bedieningsmenu’s
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
4
Benodigdheden:
Zoek een aantal website templates op. En schets als oefening de bedienings menu van de website’s.
In te zetten bij:
ICT/Mediawijsheid/Nederlands

Competentie

Gebruik: Kan zich oriënteren binnen afgebakende mediaomgevingen met een enkelvoudige menustructuur (zoals een krant, een website, of het bedieningsmenu van een televisie).

Thema

Tools en apps strategisch inzetten

Lesdoelen

  • De student is zich bewust van verschillende toepassingen van website’s.
  • De student (her)kent meerdere typen bedieningsmenu’s voor website.

Te leveren producten

Overzicht verschillende type bedieningsmenu’s websites.

Beginsituatie

De student heeft geen specifieke voorkennis nodig.

Vooruitkijken - 10 min

Docent laat verschillende soorten website’s zien (templates).

Uitvoering - 40 min

Verdeel studenten over een aantal kleine groepen.

  • Laat studenten zoeken naar verschillende websites en vraagt de studenten om een schets te maken van het bedienings menu van deze site.
  • Laat studenten de verschillen in de bedieningsmenu’s beschrijven van diverse websites.
  • Laat studenten beschrijven wat zij een prettige routing vinden en waarom.

Terugkijken - 10 min

Ieder koppelt zijn over haar bevindingen terug.

De klas voert onder jouw begeleiding een discussie over gebruikersgemak. Waar gaat de voorkeur naar uit? Is het menu misschien afhankelijk van de functie van de site?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie