JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Vooroordelen en rolpatronen

De student herkent wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken.

Vooroordelen en rolpatronen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Beamer | Laptop | A3-vellen
In te zetten bij:
SLB | Nederlands | Burgerschap

Competentie

Media doorgronden.

Discussiëren over media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Online communities.

Lesdoelen

 • De student kan benoemen hoe een community de commerciële identiteit van een website kan versterken;
 • De student kan de definitie van een online community benoemen;
 • De student kan tenminste vier kenmerken noemen van een online community;
 • De student kent het verschil tussen een ‘platform’ en een community.

Te leveren producten

Deze les kan een normatief kader opleveren voor de klas (ligt aan de insteek en uitvoering).

Beginsituatie

Studenten hebben geen specifieke voorkennis nodig, maar het is wel raadzaam om eerst de les over online communities te behandelen met de klas.

Vooruitkijken - 20 min

De vorige keer les ging over online communities. Wat zijn de kenmerken van een online community?

 • Mensen hebben dezelfde interesses;
 • Mensen hechten waarde aan het groepsgevoel;
 • Mensen hechten waarde aan het imago van het bedrijf;
 • Mensen zijn actief: ze worden betrokken bij het bedrijf;
 • Het is meer dan een platform.

Het groeperen van mensen of in hokjes plaatsen kan handig zijn voor marketing, maar kan ook tegen je gaan werken. Want mensen zijn meer dan lid van een groep. Ze hebben ook hun eigen normen en waarden. Wanneer je mensen alleen als een groep ziet, kan dat zorgen voor vooroordelen of discriminatie. Het artikel van Metro laat zien dat het Thaise bedrijf dacht dat ze deze opmerking wel konden maken, maar uit alle ophef kunnen we opmaken dat veel Thaise mensen hier niet blij mee waren.

Leg de termen vooroordelen en rolpatronen uit, daarnaast kan het verschil tussen discriminatie en racisme worden verklaard.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1
Zoek in groepsverband naar een website waar mensen samen komen omdat ze dezelfde normen en waarden heb. Docent kan eerst enkele voorbeelden geven, denk aan de website van Serious Request of de community van TripAdvisor.

Opdracht 2
Zoek in het nieuws naar een voorbeeld waarbij vooroordelen worden bevestigd. Zorg ervoor dat het een recent voorbeeld is. Bespreek enkele voorbeelden: wat vinden de studenten van de voorbeelden? Zouden zij het anders formuleren?

Opdracht 3
Jullie hebben in de vorige les stilgestaan bij de interesses die jullie als groep hebben. Die interesses zorgen er gedeeltelijk voor dat jullie nu als groep hier zijn, want jullie werken aan eenzelfde doel: een diploma halen.

Deel de klas op in groepen. Elke groep krijgt een A3-vel en geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke normen en waarden zijn belangrijk voor jou?
 • Welke regels zijn voor jou belangrijk binnen deze groep wanneer het gaat om medestudenten?
 • Welke regels zijn voor jou belangrijk wanneer het gaat om docenten?

Nadat de groep antwoord heeft gegeven, wijst de docent een gespreksleider aan. Elke vraag wordt klassikaal behandeld. De antwoorden die iedereen in de groep onderschrijft worden op het bord geschreven. De antwoorden kunnen als uitgangspunt worden gebruikt voor regels in de klas. Je kan studenten eventueel vragen om dit uit te werken en door iedereen te laten ondertekenen.


Opdracht vereenvoudigd

Voor het juiste effect van opdracht 2 is openheid en veiligheid in de klas nodig. Bij twijfel kan de docent deze vragen ook individueel laten beantwoorden en de antwoorden op een later moment klassikaal bespreken. Een andere optie is om groepsprocessen te bespreken op basis van de toekomstige branche waar de student in komt te werken. Vragen kunnen dan zijn:

 • Welke normen en waarden zijn belangrijk voor jou?
 • Welke regels gelden er voor het beroep waar jij voor wordt opgeleid?
 • Gelden die regels voor iedereen of zijn er regels die verschillen? (Hierbij kunnen de verschillende rollen op de werkvloer worden behandeld)

Verdiepende opdracht

Normen en waarden kunnen variëren van persoon tot persoon, maar over het algemeen komen er binnen een cultuur dezelfde normen en waarden voor.

 • Welke normen waarden gelden er voor de Nederlandse cultuur?
 • Welke andere culturen kan je benoemen waarvan jij weet dat daar andere normen en waarden gelden?
 • Hoe zie jij in je omgeving dat normen en waarden van andere culturen botsen? Hoe ga je daarmee om?
 • Zoek een artikel op waaruit blijkt dat normen en waarden tussen twee verschillende culturen botsten. Wat ging er mis? Hoe zou dit in de toekomst voorkomen kunnen worden?

Terugkijken - 10 min

Ter afsluiting laat de docent weten waarom het groepsproces door henzelf werd georganiseerd en hoe de docent in de toekomst omgaat met antwoorden/regels die zijn besproken.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie